GR februari2024

Maandagavond zat een gehavende gemeenteraad samen voor de eerste raad van het jaar 2024.

Voorzitter Segers was verontschuldigd omwille van de nasleep van een Afrikaanse vakantie en er waren ook enkele andere raadsleden niet op deze eerste GR van 2024 aanwezig.

 

Ontslag raadslid Els Bijns - Installatie door vervangend raadslid Dirk Keuten

Het ontslag van Els Bijns was enkele weken voordien al aangekondigd en aanvaard, de eedaflegging van de heer Dirk Keuten was dan ook maar een kort intermezzo. Net als Els Bijns  is ook Dirk Keuten woonachtig aan Weelde-Statie zodat hij voor N-VA de perfecte opvolger kan worden.

Concessie GC De Wouwer.

Als tweede punt stond de concessie van De Wouwer op het programma. Deze verloopt binnenkort alweer na 9 jaar en moet opnieuw worden uitgeschreven.
Groen had nogal wat opmerkingen over de voorwaarden. Ze vonden ze wat magertjes en wilden graag dat er meer nadruk werd gelegd op duurzaamheid, maar ook voor andere voorwaarden werd een kans gemist door ons bestuur om een stempel te drukken. Ook verstonden ze de taalvoorwaarde niet echt…

"Als je al bestuur het signaal wilt geven dat duurzaamheid belangrijk is, dan moet je dat op voorhand zo omschrijven. Natuurlijk kan het zijn dat een businessplan op andere punten beter scoort, maar het is aan het bestuur om een kader te creëren dat toekomstgericht is," was één van de reacties van de groene oppositie.  Ook de taalvoorwaarde komt niet duidelijk over in het voorgelegde document dat de randvoorwaarden schetst volgens Kim Buyst van Groen. "In het document staat nederlandstalig - onze vraag was enkel te verifiëren of dat toch niet de moedertaal moet zijn. Zoals gezegd vinden wij het ook evident dat de klanten in het Nederlands bediend kunnen worden." 

Burgemeester Luyten kon voor een deel meegaan in het betoog van Els Potters maar wilde toch ook dat de kandidaten zelf de nodige ruimte moesten kunnen krijgen om hun kandidatuur of businessplan zelf in te vullen. Waar er vroeger werd gesproken over 1 of 3 Fairtrade producten zien we dat dat tegenwoordig geen issue meer is en worden er meer producten aangeboden in de Fairtrade of korte keten als het gaat over lokale voedselproductie.

Ondanks dat de oppositie bij monde van Kim Buyst  toch graag wat meer zaken had opgelegd wilde Brgemeester Luyten daarvan niet weten. De kandidaten moeten  in hun businessplan zulke zaken spontaan opnemen zodat we ook daarin kunnen afwegen uit welk hout ze zijn gesneden. Als alles moet worden gekaderd krijgen we allemaal dezelfde kandidaturen omdat het zo werd opgelegd. Daarom mag er geen te strak keurslijf worden opgelegd. De mensen moeten ook genoeg tijd krijgen om na te denken over hun kandidatuur. Daarom wil ik dat er nu wordt beslist over dit agendapunt.

Groen onthield zich bij de stemming, de rest van de raad stemde in met deze goedkeuring.

Aankoop woning Dorp 21

Als volgende belangrijke punt op de agenda stond de aankoop van de woning gelegen aan Dorp 21 te Poppel.

De aankoop is belangrijk in het licht van de opmaak van het toekomstige RUP. Momenteel zijn er nog geen plannen met dit pand, maar door de aankoop ervan wordt de wind uit de zeilen genomen van eventuele kopers die in een latere fase zouden kunnen dwarsliggen bij dit RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan).

De prijs is geschat op 150.000 €, een redelijk bedrag voor een woning  in deze staat in de dorpskern van Poppel. Maar in overweging genomen dat het gemeentebestuur in een latere fase van de dorpsontwikkeling daarmee steeds meer troeven in handen krijgt om een deftig woordje te kunnen meespreken is dat een verantwoorde uitgave, dat was de mening van burgemeester Luyten.

Gesteld dat iemand dit pand nu koopt en grondig renoveert, dan blijft hij wel in dezelfde lijn zitten en kan het potentieel een probleem worden in een latere fase als er een projectmakelaar wordt betrokken bij de ontwikkeling van de dorpskern.

Als dan een eigenaar voelt dat er geld te rapen valt, kan het een moeilijke affaire worden die geld, maar vooral veel tijd kost. Dat is nu uitgesloten als de gemeente zelf dit perceel in handen heeft. Dan is de gemeente vragende partij bij de projectmakelaar en kunnen we beter onze eigen stempel drukken op de toekomst van de Poppelse dorpskern.

Hoewel de argumenten wel steekhielden om het perceel aan te kopen, zeker na de aanschaf van de vorige percelen in het verleden waren de oppositiepartijen toch niet geneigd om in te stemmen met de aankoop en onthielden zich.

Zie eerdere RAWEPO artikels RUP Poppel:

https://rawepo.be/nieuws/gemeenteraad/8067-rup-poppel-krijgt-definitief-vorm-en-krijgt-goedkeuring-van-gemeentebestuur.html

https://rawepo.be/nieuws/gemeenteraad/5917-nieuw-rup-kern-poppel-voorgesteld-op-gemeenteraad.html

Verpachting jachtrecht gemeente

De lastvoorwaarden van de verpachting van het jachtrecht in onze gemeente kwam ook ter sprake.

Hierbij stelde Groen zich nog de vraag of het in onze gemeente mogelijk is om, zoals in de wet is voorzien, zich  uit te schrijven. Interessante vraag vonden wij, we gingen eens een kijkje nemen op de website van de gemeente en konden met geen enkele zoekterm de uitschrijving vinden.

We zochten dan maar even zelf naar deze applicatie die gemakkelijk te vinden is via Vlaanderen.be.

https://www.vlaanderen.be/een-jachtplan-bekijken-of-aanpassen

Daar kan u zich uitschrijven via het platform GEOPUNT.BE

Een jachtplan bekijken of aanpassen

In een jachtplan worden alle percelen opgenomen waar er gejaagd mag worden. Door de jachtplannen te raadplegen kunt u ook meteen zien of er in uw buurt gejaagd mag worden. Jachtplannen zijn een dynamisch gegeven. Wordt uw eigendom bijvoorbeeld foutief weergegeven als jachtterein? Dan kunt u het jachtplan laten rechtzetten.

Procedure

De jachtplannen raadplegen
Ga naar geopunt.be(opent in nieuw venster).
Klik rechtsonderaan op ‘Lagen’
Klik op de blauwe knop ‘Lagen toevoegen’
Selecteer de laag ‘Jachtterreinen’. U kunt deze kaartlaag vinden door ‘jachtterreinen’ te typen in de zoekbalk.
De jachtterreinen zijn groen ingekleurd. Als u nergens groene vlakken ziet, is de kaart te ver uitgezoomd.

Woonwijken Kerkakker en  Bremstraat ingekleurd als jachtgebied.

We bekeken even onze gemeente en kwamen tot de verrassende vaststelling dat bijvoorbeeld in Ravels volledige woonwijken nog niet groen zijn ingekleurd en dus voor de jacht kunnen worden gebruikt. We twijfelen er niet aan de onze lokale jagersvereniging deze wijken niet gaat gebruiken om te komen jagen, maar u kan dus zelf een formulier indienen om te worden geschrapt via deze procedure.

Weelde en Poppel

weelde poppel jacht

Ravels Centrum

ravels jacht

Dat doet u op de volgende manier….

Een jachtplan aanpassen

Dit kan bij voorkeur via het e-loket(opent in nieuw venster).

U kan ook de papieren ‘Aanvraag tot wijziging van een jachtplan’ (.docx)(Word bestand) invullen en per post of per mail opsturen naar de arrondissementscommissaris van de provincie waarin het perceel gelegen is. U vindt de contactgegevens bovenaan het formulier. Voeg voor elk perceel waarvoor u het jachtplan wilt laten aanpassen een schriftelijk bewijs van uw jachtrecht(opent in nieuw venster) bij. Als u eigenaar bent van het perceel, volstaat een eigendomsakte of een aanslagbiljet van de onroerende voorheffing.

 

 

 

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren