rup artikel poppel

Op de gemeenteraad van maandag 3 juli werd het RUP Dorpskern Poppel definitief goedgekeurd.

Een RUP is een ruimtelijk uitvoeringsplan dat uitvoering geeft aan het ruimtelijk structuurplan. Het is een bestemmingsplan op perceelniveau en legt de regels vast van wat kan en niet kan op deze percelen.

Op welk deel van de dorpskern heeft het RUP invloed.

Om dit plan beter te begrijpen moeten we even nader bekijken op welk gedeelte van de Poppelse dorpskern het RUP impact heeft.

Het RUP Dorpskern Poppel bevat het bouwvak: Dorp – Pastorijstraat – Grouwelstraat. De gemeenteraad besprak dit plan voordien al eens op de zittingen van 3 februari ’20 en 7 november ’22. Na een openbaar onderzoek en een positief advies door de Gecero (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) kon de gemeenteraad tot definitieve vaststelling overgaan waarna het besluit naar de provincie en het departement ‘Omgeving’ van de Vlaamse overheid kan verstuurd worden.

Met dit plan wil het gemeentebestuur de leefbaarheid en de veiligheid in de dorpskern van Poppel versterken. Het doel is kernversterkend te werken met extra open ruimte en parkeergelegenheid.

Wat bij een eerste blik op het plan vooral opvalt is de bouwlijn (Kerk- Pastorijstraat) die 4 meter  tot bij de kerk zelfs 12 meter achteruit zal gaan.

Dit zal op termijn de mogelijkheid bieden om een veilig fietspad aan te leggen en om meer groen in het straatbeeld te brengen. Het zal ook het ruimtelijkgevoel verbeteren en het tunnelzicht dat al decennia lang en probleem vormt in de kern van het dorp zal afnemen.

In ’t midden van de zone (art. 2: grijze zones) is een open plein voorzien wat een multifunctionele invulling krijgt.

In de voorzien woonzone (art1: rode zones) zullen meergezinswoningen met ondergrondse garages toegelaten worden.

pdfRUP_POPPEL2023.pdf1.24 MB10/07/2023, 08:31

rup dorpskern poppel

“De stedenbouwkundige voorschriften voor de bestemmingszone art 1 worden bewust vrij ruim gehouden. De overheid die de vergunningen verleent wenst immers voldoende flexibiliteit te behouden om goede projecten mogelijk te maken“: zo is te lezen in de toelichtingsnota van het RUP Poppel.

Om de levendigheid van dorp Poppel te verbeteren is in het plan een hoogwaardige centrale plek voor multiculturele activiteiten voorzien. De pleinzone ontsluit via de N12. Naast parkeerruimte is er voldoende groen wat de ontsluiting met het achterliggend landbouwgebied versterkt. Hierdoor komt de open ruimte visueel tot in de dorpskern.

Trage verbindingen naast het kerkhof en het open plein moeten op termijn de voetganger en fietser extra veilige doorgangen bieden.

Op de gemeenteraad omschreef burgemeester Walter Luyten het voorstel als een goed overwogen plan wat uitvoerig besproken is met de huidige bewoners/eigenaars en wat de dorpskern Poppel op een duurzame en veilige wijze herinricht met als doel de levendigheid van het dorp te versterken.

Groen Ravels had nogal wat opmerkingen over het plan in verband met meer mogelijkheden om openbare ruimte te creëren met groen mogelijkheden, maar moest ook toegeven dat er nood is aan parkeergelegenheden in een dorpskern. Het al dan niet openbare karakter bij warenhuizen geeft geen zekerheid aan het gemeentebestuur maar de intenties om meer openheid te scheppen zijn in ieder geval aanwezig en ook zal er aandacht worden geschonken om parkeergelegenheid te voorzien voor fietsen.

NVA was dan toch van oordeel dat de eigenaars die op termijn overblijven letterlijk de lucratieve sleutel in handen hebben om een exorbitante vraagprijs te bepalen indien er projectontwikkelaars binnen x-aantal jaren hun oog laten vallen op het vernieuwen of moderniseren van de Poppelse dorpskern.

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren