zetelsravels

Burgemeester Luyten zit nog steviger in zijn burgemeesterszetel na de verkiezingen van gisteren.

Zijn ploeg won drie extra zetels van de vijf die er beschikbaar kwamen na de stopzetting van Dorpslijst Ravels. Ook Groen mocht met twee zetels juichen, ze komen voor het eerst in de Gemeenteraad in Ravels. N-VA zal ook tevreden zijn, ze behouden hun vijf zitjes in de GR.

20180907 Voorstelling Kandidaten CDV 0082

Kwaliteit komt altijd boven drijven, ondanks alles.

Burgemeester Luyten dankte zijn hele team dat hij als een rustige huisvader door een woelige verkiezingsperiode loodste. 

Hij stond aan het roer van een uitgebalanceerd team van ervaren mensen, dat op de vingers wordt gekeken door een jonge bende in eigen rangen die ook graag de fakkel willen overnemen.

Hoewel vele jongeren en nieuwe gezichten op de lijst een prachtige score haalden, zullen ze toch nog een keertje op de achterbanken moeten blijven meewerken aan het beleid, want de kopstukken hebben allemaal stand kunnen houden en haalden nog meer stemmen binnen.

Als burgemeester haalde Luyten niet minder dan 2.025 voorkeurstemmen, daarmee doet hij nog een pak beter dan in de vorige GR 2012. Hij kan zich dus gesterkt voelen in zijn beleid dat financiële zekerheid biedt voor de burger en investeert in nieuwe projecten.

Met zestien zetels kan CD&V meer dan tevreden zijn. Het is een bewijs dat de meerderheid van de Ravelse burgers zich achter het beleid scharen en tevreden is met de gang van zaken ondanks het felle beschuldigingen van N-VA gedurende de laatste campagneweken. 

Morgen zal worden vergaderd om de schepenposities in te vullen, er zal van overheidswege één schepenambt moeten sneuvelen en hierover dient nog te worden onderhandeld.

Walter Luyten feliciteerde ook de lijst Groen die voor het eerst in de gemeenteraad zal plaatsnemen en hoopte op een creatieve samenwerking met de partij die erg fier was op deze eerste zetels.

20181014 Verkiezingscafé Parochiezaa Weeldel 0016

Ravels kleurt dit keer ook een beetje Groen.

Fractieleidster Kim Buyst was heel erg tevreden met de voet die ze voor het eerst tussen de deuren van de raadzaal had kunnen steken en was heel erg dankbaar voor het voltallige team dat aanwezig was om mee te vieren. Deze twee zetels kunnen het groene breekijzer betekenen dat kan zorgen voor een groei naar een volwassen partij die voor lange tijd mee kan besturen in onze gemeente.

Van N-VA hebben we nog geen reactie ontvangen. Met vijf zetels houden ze wel stand en met 24,3% van de stemmen doen ze ook beter dan vorige keer toen ze een score behaalden van 21,7%.

In totaal werden er in Ravels  8.288 stemmen uitgebracht van de in totaal 8.792 ingeschreven kiezers. Hierbij zaten 443 blanco en ongeldige stemmen van mensen die ofwel onzorgvuldig zijn geweest met hun stembiljet, maar ook diegene die doelbewust foutief stemmen  of proberen via het anonieme stembiljet te protesteren tegen het feit dat ze moeten komen stemmen. Dat wil zeggen dat er toch nog een zestigtal kiezers niet zijn komen opdagen.

20181014 Verkiezingscafé Parochiezaa Weeldel 0009

Provincie

Ook voor de provincie moesten er gisteren bolletjes worden gekleurd. Nic Andriessen stond hier op 8e kandidaat op de CD&V lijst. Met 4.161 voorkeurstemmen is hij derde opvolger. CD&V behaalt op in de provincieraad 3 zetels tegen 3 voor N-VA, 2 stuks voor Vlaams Belang en 1 voor Groen.  Voor Groen stond Suzanne Schellekens op deze provincielijst , Suzanne behaalde een mooi totaal van 2.579 voorkeurstemmen.

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren