gr rapport

Zes jaar geleden stonden we ook op de vooravond van gemeenteraadsverkiezingen.

Dringend tijd dus om  een analyse te maken van de afgelopen zes jaar. Wie krijgt een kus van de juffrouw en wie moet er een bankje achteruit?

Bijna 72 Gemeenteraden later.

Als redacteur en schrijver van zo goed als alle artikelen over politiek Ravels naast de persberichten van de lokale partijen achtte ik het mijn plicht om de laatste zes jaar zoveel mogelijk gemeenteraden te volgen. Ik was er niet altijd maar durf toch zeggen dat er raadsleden zijn die minder present waren dan ondergetekende…. op zich al een veeg teken voor betrokkenen.

De rapporten

Het is erg moeilijk om oppositiepartijen te beoordelen naar hun palmares.

De huidige samenstelling van het Ravelse bestuur is er namelijk één waarbij  CD&V een meerderheid heeft van  13 zetels tegen 5 voor N-VA en 5 voor de ter ziele gegane Dorpslijst

Daardoor wordt het beleid en de visie dan ook bepaald door deze partij, niet onlogisch als we kijken naar de uitslag van  2012. Daarin behaalde CD&V  47,57% van de stemmen tegenover 21,74% voor N-VA en 19,61% voor Dorpslijst. Groen behaalde een teleurstellende 5,56% en VB ging helemaal kopje onder met 5,52%

Gemeenteraadsverkiezingen zijn echter geen federale verkiezingen waar er tendensen worden genoteerd volgens de conjunctuur en beslissingen op het niveau van levensstandaard, belastingdruk en andere zaken zoals immigratie enz….

Binnen een gemeente stemt de Vlaming en ook de Ravelse burger voor mensen waarin hij zijn vertrouwen legt, en dat kan erg persoonlijk zijn. Als iemand iets heeft kunnen betekenen op politiek of persoonlijk vlak zal men sneller geneigd zijn om die man of vrouw zijn stem te geven. Zo werkt politiek op gemeentelijk vlak nu eenmaal, het is niet zo gebonden aan landelijke partijstandpunten.

Omdat er dit jaar niet meer op de Dorpslijst kan worden gestemd en Groen nog geen rapport kan afleveren beperken we ons hierbij tot twee zittende partijen, CD&V en N-VA.

 CD&V

Als we de beloften van 2012 tegen het licht houden van de laatste zes jaar, moeten we concluderen dat CD&V ruim geslaagd is in hun examen. De neutrale observator kan bijna alle vakjes op het programma van 2012 aanvinken. 

Wel zal er in de volgende legislatuur aandacht moeten worden besteed aan echte transparantie. De Ravelse burger zit niet elke maand op de publieke banken in de gemeenteraad maar wil via andere kanalen toch wel weten wat wie vertelt in de maandelijkse GR, vooral als het om belangrijke zaken gaat. 

Waar ook wel menig tandje kan worden bijgestoken is het bepalen van objectieve criteria voor het aftoetsen van de Doelstellingen van het Meerjarenplan. Daarin blijft het wat onduidelijk en kan er vooruitgang worden geboekt in de komende legislatuur 

Inzake deontologische standpunten heeft de partij haar lesje geleerd in de afgelopen weken. Om ook in de toekomst haar geloofwaardigheid te blijven behouden zullen hier bepaalde afspraken moeten gemaakt worden. Het is niet fair om nieuwe mensen die zich politiek willen engageren te hypothekeren door zaken die in het verleden zijn gebeurd. Deze mensen verdienen de kans om met een schone lei te starten. 

De partij gaat naar de kiezer met veel vertrouwen, elk van de 23 kandidaten heeft zich een spiegel voorgehouden en is er zelf van overtuigd dat hij/zij op een eerlijke manier iets kan bijdragen aan het beleid als de kiezer morgen haar/hem persoonlijke bolletje zwart kleurt.

Realisaties CD&V

In onderstaand document kan u de realisaties nogmaals nagaan en aftoetsen of de partij haar beloften is nagekomen.

 

 

N-VA

De maandag na 14 oktober 2012 leefde bij N-VA een gedempte euforische stemming. 

De nieuwe partij behaalde 5 zetels en was daarmee tevreden, maar stelde onmiddellijk ook vast dat het erg moeilijk zou worden om een stempel te drukken op het beleid in de komende legislatuur.

Met een stemmentotaal van 1.701 stuks was het ook een beetje zoeken naar de zetelverdeling, wie zou er een zitje krijgen in dit team van onervaren kandidaten?

Na wat geaarzel deuren kwam Mario Langenhuizen uit de N-VA toverhoed die binnen de partij verkozen werd boven een andere kandidate die beter had gescoord in de verkiezingen, een eerste aanwijzing dat niet iedereen op dezelfde lijn lag binnen de partij. 

Wanneer een tijd later 2 N-VA raadsleden in onmin geraakten met de lokale partijvisie werd het nog moeilijker om als  blok samen te zitten in de maandelijkse gemeenteraad.

Toen dan nog  een raadslid verhuisde naar het verre West Vlaanderen bleven er nog 2 kandidaten over die rechtstreeks door de kiezer waren verkozen.

Het leerproces dat de partij zou moeten doormaken in deze eerste legislatuur werd daardoor een moeilijke oefening.

Wegen op het bestuur werd erg moeilijk en de legitieme pogingen die werden gedaan om een stempel te drukken op het beleid werden door de meerderheid in de kiem gesmoord.

We blijven het echter jammer vinden dat de partijtop zich helemaal concentreerde op een korte maar hevige , niet door iedereen geapprecieerde campagne die weinig inhoudelijks bracht maar veel welles-niets waar de mensen weinig wijzer van zijn geworden over hun eigen intenties….

Als in de "Groeten uit Ravels" onze medeburgers "domme Belgen" worden genoemd wordt het wel heel erg moeilijk, om van de daarna volgende lastercampagnes die kant noch wal raakte nog maar te zwijgen. 

Dit keer gaat N-VA naar de kiezer met een bijna volledig nieuwe ploeg, indien ze verkozen geraken zal er alweer eerst moeten worden geïnvesteerd in een langdurig leerproces….

N-VA Programma 2018 

 

 

  

AAN U DE KEUZE MORGEN - IN HET STEMHOKJE BENT U DE BAAS.

SUCCES AAN DE KANDIDATEN. 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren