stemcomputer

Als u het nog niet wist .... de verkiezingen komen eraan. Uw volle brievenbus is het levende bewijs ervan. 

Vele mensen beginnen te twijfelen hoe die stemputer ook alweer werkt, of willen een volmacht geven, zijn op vakanite enz..... Hier krijgt u antwoorden op al deze vragen.

Oefenen met de stemcomputer

Op 14 oktober zijn het verkiezingen. Wilt u dat elektronisch stemmen eerst eens oefenen, dan kan u daarvoor vanaf 20 september terecht in het gemeentehuis tijdens de openingsuren.

Verkiezingen 14 oktober: verhinderd om te stemmen met volmachtgeving

Aan wie kan u volmacht geven?

U kan een volmacht geven aan elke andere kiezer. Wel kan één persoon niet meer dan één volmacht krijgen. Een Belg kan geen volmacht geven aan een niet-Belg.

Hoe geeft u volmacht?

Op de website www.vlaanderenkiest.be kan u het volmachtformulier A95 terugvinden. U kan het volmachtformulier ook ophalen bij het kiesloket in het gemeentehuis. De gevolmachtigde geeft dit ingevulde formulier af aan de voorzitter van het stembureau waar de volmachtgever moet gaan stemmen, samen met het attest dat bewijst dat de volmachtgever niet kan gaan stemmen. De gevolmachtigde moet bovendien in het bezit zijn van zijn eigen identiteitskaart, van zijn eigen oproepingsbrief en van de oproepingsbrief van de volmachtgever.

Welke attesten bijvoegen?

Reden

Voor te leggen attest

ziekte

medisch attest

in binnenland om beroepsredenen

attest van de werkgever

in buitenland om privé-redenen
(plezierreis)

bewijs reservatie OF verklaring op eer
EN attest burgemeester

student

attest school

geloofsovertuiging

attest religieuze overheid

verblijf strafinrichting

attest strafinrichting

 

Verkiezingen 14 oktober: verhinderd om te stemmen zonder volmachtgeving 

Hoe verontschuldigen?

voor 14 oktober: volgende stukken bij het kiesloket in het gemeentehuis afgeven:

- oproepingsbrief

- bewijsstuk (medisch attest, attest school, bewijs reis buitenland)

op 14 oktober: volgende stukken in stembureau afgeven:

- oproepingsbrief

- bewijsstuk (medisch attest, attest school, bewijs reis buitenland)

na 14 oktober:

volgende stukken aan Vredegerecht Arendonk bezorgen:

- oproepingsbrief

- bewijsstuk

Geen oproepingsbrief ontvangen?

Hebt u geen oproepingsbrief ontvangen of bent u uw oproepingsbrief kwijt? Dan kunt u een duplicaat aanvragen bij het verkiezingsloket in het gemeentehuis tijdens de openingsuren.

De dag van de verkiezingen kan er een duplicaat afgehaald worden tot 12u00.

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren