© RAWEPO

Gisteren werd druk gedebatteerd op de maandelijkse gemeenteraad.

De energiecrisis waarmee we allemaal worden geconfronteerd is daar niet vreemd aan, en ook de gemeente Ravels is hiervan het slachtoffer.

Ook VRT is niet altijd juist...

Op de website van VRT Nieuws konden we tot gisteren lezen welke maatregelen de verschillende Vlaamse gemeenten nemen of overwegen om het hoofd te bieden aan deze crisis. Na opmerkingen hierover van de burgemeester aan het adres van VRT zijn de maatregelen aangepast. 

Vorige maand sprak onze burgemeester, Walter Luyten in de gemeenteraad van september nog over de gezonde financiële toestand van onze gemeente. Ondanks de stijgende uitgaven blijven we een gemeente met voldoende reserves die ons in staat moet stellen om na de coronapandemie ook deze crisis te overleven zonder de burger extra te belasten. Onze verwondering was dan ook groot toen we bij de vraag van VRT NWS of de burger extra zou gaan moeten betalen het volgende lazen:

De gemeente zal de gemeentebelastingen verhogen, hogere heffingen of taksen invoeren en de dienstverlening duurder maken.

Dit hadden meer mensen opgemerkt waaronder de andere fracties die daarover vragen hadden gekregen van burgers die de opcentiemen al zagen stijgen.
Niets daarvan zegt burgemeester Luyten, ondanks de stijgende kosten die we moeten maken is er geen sprake van om onze belastingen te gaan verhogen.

“Wel is het zo dat we op onze financiële diens druk bezig zijn om de rekeningen te maken om onze begroting op orde te krijgen. De indexeringen waarmee we dit jaar te maken krijgen zorgen voor een extra uitgave van 256.000 euro en volgend jaar zal dat groeien naar meer dan 540.000 euro.
Daar bovenop komt het energie prijskaartje dat volgend begrotingsjaar ook zorgt voor een extra uitgave van minstens 750.000 euro. En dan spreken we nog niet over de torenhoge inflatie die om en bij de 12% draait. Al deze elementen wegen op de begroting en we zijn bezig om deze cijfers in onze berekeningen te verwerken.
Waar Ravels altijd gezond was als gemeente kan dit in enkele jaren verdwijnen als sneeuw onder de zon.”

straatlicht

Andere maatregelen die de gemeente neemt.

De andere maatregelen die in het energieluik van VRT volgens onze gemeente zullen worden doorgevoerd waren wel correct.

Zo zullen bepaalde werken aan gebouwen of straten worden uitgesteld, en zal de geplande heraanleg van sommige openbare ruimtes wordt uitgesteld.

De thermostaten in de openbare gebouwen zullen ook wat naar beneden worden bijgesteld. Ook als je gaat zwemmen zal het voelbaar zijn, want in het zwembad zal het water kouder zijn.

Vanmorgen op het schepencollege wordt er bekeken hoe de elektriciteitsfactuur nog verder naar beneden kan. Ravels zit momenteel op 40% led lampen verlichting. Een plan om een gedeelte hiervan te doven ligt vanmorgen op tafel met een aanpassing van het week regime om alles vanaf 22u te dimmen wat led is en de andere lampen te doven. Hierover is echter nog niets beslist, maar het zou wel besparing van bijna 200 000 Kwh op jaarbasis zijn.

Geen recht op sociaal tarief?

Ook als je niet in aanmerking komt voor een sociaal tarief, wordt er gewerkt aan een financiële tegemoetkoming voor energie. Op de gemeenteraad kwam op vraag van Groen ook nog even Weelde Depot ter sprake waar de gemeente plannen heeft projecten rond energiedelen en energiegemeenschappen. Groen had in de maand januari of februari zelf een voorstel aangaande energiedelen voorgesteld, maar toen was de gemeente op Weelde Depot al betrokken bij een project waar ze in de nabije toekomst op vraag van de Groen fractie zullen terug komen met een evaluatie en een stand van zaken.

energiedelen met je digitale meter

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren