energiesteunfonds

Vorige week kwam de N-VA fractie al naar buiten met het voorstel om binnen de gemeente een energiesteunfonds op te richten.

Gisteren kwam het voorstel ter sprake op de gemeenteraad.

Even kort voor wie niet op de hoogte was van het voorstel…

Voorstel Steunfonds 25.000 €

gl2022Concreet gaat het over een fonds waarin in eerste instantie 25.000 euro ter beschikking wordt gesteld. Het geld dient enkel om tussen te komen in gezinnen die niet genieten van een uitkering en dus NIET in aanmerking komen voor het sociaal tarief voor energie of recht hebben op een verhoogde tussenkomst. N-VA vindt het ook belangrijk dat deze gezinnen geen omslachtige procedure moeten doorlopen om die financiële steun te kunnen verkrijgen.

Als inwoners zich melden met hun energie-afrekening, hun laatste voorschotfactuur en hun aanslagbiljet van de personenbelasting, dan moet snel vastgesteld kunnen worden of ze effectief door de hoge energiefactuur in betalingsmoeilijkheden zitten. Na een kort gesprek met de sociale dienst van de gemeente kan dan onmiddellijk een tussenkomst mogelijk zijn in de kosten voor aardgas, elektriciteit, stookolie of pellets.

Dit voorstel werd toegelicht door fractieleider van N-VA, Gert Laurijssen en in eerste instantie positief onthaald.

Toch had burgemeester Luyten zijn bedenkingen…

“Naast het positieve idee dat zeker wordt gedeeld wil ik toch enkele kanttekeningen plaatsen bij dit voorstel.

wl2022In het voorstel is sprake van snel vaststelbare criteria maar hoe moet dit worden aangetoond en waar worden de grenzen getrokken? Moeten we de spaarpotjes van onze gepensioneerden mee in rekening brengen, of onroerend goed dat sommige mensen bezitten maar toch iet rondkomen door deze crisisprijzen? Moeten mensen dan met hun rekeningen komen aandraven op het gemeentehuis of het OCMW…?

Juridisch gaat dit een erg moeilijke oefening worden die we niet zelf kunnen maken, maar waarmee ons OCMW personeel dat al zwaar onder druk staat dagelijks mee te maken krijgen.

Er zou een soort van waterdicht reglement moeten zijn dat moeilijk op te maken valt. Verder zou het ook laagdrempelig genoeg moeten zijn om iedereen die er recht op heeft ook daadwerkelijk bereikt zodat de steun komt bij de mensen die er effectief nodig hebben.

Dit alles in acht genomen stel ik het volgende voor:
Naar aanleiding van het agendapunt van N-VA stelt de gemeenteraad voor dat het schepencollege tegen de gemeenteraad van november nagaat of de financiële toestand in het kader van de begroting 2023 en het MJP van de gemeente ruimte biedt om de Ravelse gezinnen/burger financieel te ondersteunen in het kader van de energiecrisis en koopkrachtdaling.

Indien hiervoor budgetten kunnen vrijgemaakt worden zal het schepencollege op de gemeenteraad van november 2022  een concreet hanteerbaar, transparant en sociaal evenwichtig voorstel doen.”

Met dit voorstel kon de N-VA fractie bij monde van Gert Laurijssen leven hoewel hij toch opmerkte dat de Vlaamse regering extra fondsen voor gemeenten gaat vrijmaken in het kader van de energieproblematiek en de groeiende inflatie, zodat Ravels in de komende jaren een gevoelige verhoging tegemoet gaat van meer dan 100.000 Euro per jaar die dan zou kunnen worden ingezet om een steunfonds op te richten. Het steunfonds is een eenmalige ingreep en heeft geen impact op de structurele werking van de budgetten.

gasprijzen

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren