agridagen opening brounsshirt

Na het buffetontbijt en de eerste seminaries was het vrijdagmiddag tijd voor de officiële opening van de Agribeurs op Weelde Depot.

Met een gloednieuwe, nog blinkende minister die aan zijn maiden speech toe was in een portefeuille die tegenwoordig niet al de meest gemakkelijke kan worden omschreven kon er vuurwerk worden verwacht.

agridagen opening

agridagen opening brouns luyten

Na de eerste welkomstwoorden was het al direct de beurt aan onze burgemeester die sterk partij trok voor onze landbouwers bij wie het water stilaan aan de lippen staat.

“De Agridagen in Weelde – de vakbeurs voor landbouw- en veehouderij – 4de editie – nog geen traditie, maar ongetwijfeld een blijver – getuige hiervan enerzijds het dynamisme en innovatie die deze beurs uitstraalt en anderzijds de gedragenheid door de lokale bevolking.
Dat deze vakbeurs haar stek gevonden heeft op Weelde Depot, een gemeentelijk domein, doet mij als burgemeester van deze plattelands gemeente heel veel deugd.

Ravels is een fiere Kempische gemeente. Met zijn 9500 ha is het een groene, dynamische grensgemeente. Het is een dorp met veel open ruimte, groen en natuur, maar ook met 4500 ha landbouwgrond. De landbouw als sociaal-economische motor en de landbouwer als rentmeester  van de open ruimte.
De landbouw is de levensader in onze gemeente, met 240 ( tweehonderd veertig) actieve familiale landbouwzetels, en meerdere para-agrarische bedrijven (kippenslachterijen, maalderijen, broeierijen, constructiebedrijven voor stal inrichting, transportbedrijven, enz)

De regio ademt gezonde boerenlucht … en draagt de boerenstiel een warm hart toe. De velden, de akkers, de landerijen, de open ruimte het is de aantrekkingskracht van ons dorp …een plattelandsdorp dat dank zij een vitale landbouwsector het economisch financieel draagvlak behoudt om een optimale dienstverlening te bieden aan haar burgers.

Reeds enkele jaren wordt de landbouwer geconfronteerd met een toenemende regelgeving wat verlammend en limiterend is voor de bedrijfsvoering. Maar dit was klein bier vergeleken met de mokerslag die de sector in onze regio, aansluitend aan het Turnhouts vennengebied, te incasseren krijgt. Het huidige   stikstofakkoord zal in onze gemeente leiden tot sociale, economische, financiële en familiale drama’s.

agridagen opening2

Het vernietigt het levenswerk van generaties landbouwers die 7 dagen op 7 zich inzetten voor hun bedrijf, hun gezin. Inzetten op stikstofreductie: ja , maar niet ten koste van onze dorpsgemeenschap. Niet ten koste van de economische leefbaarheid van onze regio en zeker niet ten koste van het sociale welbevinden van de boer en zijn gezin. De onzekerheid bij onze landbouwfamilies werkt verlammend.

Er blijven vele vragen en aandachtspunten waar dringend een éénduidig antwoord op dient te komen en hiervoor rekenen wij op u, mijnheer de minister. Er dient niet alleen  ingezet te worden op stikstofreductie door middel van inkrimping en sluiting , maar ook innovatie en de ‘ meest optimale technieken’  zijn maatregelen die de vooropgestelde doelstellingen kunnen doen bereiken.

En laat  dit nu  datgene zijn waar deze vakbeurs rond opgebouwd is, een hoogtechnologische beurs rond veeteelt en mechanisatie. Een vakbeurs met een gamma aan voorbeelden van optimale bedrijfsvoering dewelke beantwoorden aan vele professionele doelstellingen waar het hedendaagse landbouwbedrijf mee geconfronteerd wordt.

Wij geloven in vooruitgang, wij vertrouwen op de landbouwsector die haar wezenlijke bijdrage zal leveren aan vele natuurdoelstellingen, indien men haar de ruimte geeft om te innoveren. Uiteindelijk zijn zij het die reeds decennia zorgen voor voldoende, betaalbaar en gezond voedsel in ons land. “

De speech van minister Jo Brouns kregen we niet in handen, maar gelukkig zijn er de opnames die we met jullie kunnen delen.

Speech Jo Brouns:  

agridagen opening1

agridagen opening groene kringNa afloop van de openingsreceptie werd een rondgang gedaan met de notabelen en werd her en daar een kort gesprek aangeknoopt met standhouders.

Ondertussen werd minister Brouns belaagd door de voltallige nationale pers die bij dit eerste openbare optreden eens wou plosen wat voor vlees ze in de kuip hadden gekregen.

Dit nam niet weg dat de minister onze regionale boeren een hart onder de riem kwam steken en in gesprek ging met een delegatie van de Groene Kring (zie pamflet) . Dit gebeurde allemaal rustig en beschaafd en onderstreept nog maar eens dat onze boeren bereid zijn tot een serieus gesprek over hun toekomst.

Tot slot kreeg hij een actie t-shirt overhandigd dat hij professioneel een beetje achter de hand hield. Toch kon hij worden overhaald  om het even te showen voor de boeren.

1rawepo cameraFotoreportage Opening en rondgang Agridagen 2022 | © RAWEPO - Roger L.

agridagen opening3

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren