agrivr1

Vanmorgen openden voor de vierde keer de Agridagen op Weelde Depot.

Het driedaagse evenement werd geopend met een ontbijtbuffet waaraan vele mensen uit de landbouwsector deelnamen.

De start van de beurs is officieel pas gegeven om 14:30 door de toespraken van de verschillende stake holders met ondermeer aftredend aftredend voorzitter Georges Van Keerbergen en onze burgemeester Walter Luyten.

Later komt ook nog kersvers minister van Landbouw Jo Brouns aan het woord. Dit zal zo ongeveer zijn eerste publieke optreden zijn in zijn nieuwe functie. Er wordt met argusogen, maar ook met hoop naar uitgekeken door de landbouwfamilie in zijn geheel, maar door de Ravelse boeren uit het Turnhouts Vennengebied in het bijzonder.

Deze hopen op enkele toegevingen zodat ze hun toekomst met wat meer vertrouwen tegemoet kunnen zien. 

agrivr4

Voor de middag was echter al het seminarie “Mogen de koeien nog loeien?” gestart met een grote belangstelling van oudere, maar ook veel jonge boeren die willen komen luisteren hoe ze hun beroep in de toekomst nog zullen kunnen/mogen uitoefenen.

Onze reporter sprak ter plaatse met enkele mensen die allen een andere kijk geven op het seminarie.

Jonge boeren op het seminarie

Mogen de koeien nog loeien  

DJUST CONNECT

Ondertussen maakte onze reporter ook een volledige fotoreportage van het seminarie.

1rawepo cameraFotoreportage Ontbijtbuffet - Vrijdagmorgen 

agrivr3

Departement Landbouw en Visserij ontsluit landbouwgebruikspercelen via DjustConnect.

Het Departement Landbouw en Visserij stapt mee in DjustConnect, het Vlaamse datadeelplatform, waarmee zo’n 23.000 Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven zelf kunnen beslissen om hun data te delen met een externe partner, zoals de overheid, adviesdiensten of agrovoedingsbedrijven. Respect voor de privacy van de landbouwer staat daarbij centraal.

Patricia De Clercq, secretaris-generaal Departement Landbouw en Visserij: ‘We evolueren als maatschappij naar een data-economie. Met DjustConnect zorgen we ervoor dat landbouwers zelf kunnen beslissen of hun data gedeeld mogen worden met derden. Als overheid willen we innovatie in de landbouwsector zoveel mogelijk stimuleren, maar DjustConnect zal ook voor de landbouwer heel wat betekenen op het vlak van administratieve vereenvoudiging en slimmere adviesverlening.’

De verzamelaanvragen bevatten een schat aan informatie. Het departement beschikt dan ook over heel wat landbouwgegevens en vindt het belangrijk om met respect voor de privacy van de landbouwer deze data met zoveel mogelijk partijen te delen. Vorig jaar lanceerde het Departement Landbouw en Visserij al een uitgebreide cijferwebsite https://landbouwcijfers.vlaanderen.be/, waar de geanonimiseerde landbouwgebruikspercelen beschikbaar zijn.

DjustConnect gaat echter een stap verder. De perceelinformatie die in de verzamelaanvragen verzameld wordt, is nu ook beschikbaar in de ConnectShop van DjustConnect. Voor de applicaties die geconnecteerd zijn met deze data, kunnen land- en tuinbouwers via DjustConnect toestemming geven om de data van het eigen bedrijf te delen en hebben ze ook steeds het recht om de toestemming weer in te trekken.

Elke onderneming of organisatie kan een officiële vraag stellen aan het Departement Landbouw en Visserij voor het hergebruiken van de landbouwgebruikspercelen uit de verzamelaanvraag. Het departement onderzoekt of het kan ingaan op de vraag. Na goedkeuring van de vraag, beslist de land- of tuinbouwer zelf of hij toestemming wil geven en of zijn landbouwgebruikspercelen worden uitgewisseld met de vragende partij. Dankzij DjustConnect worden dus enkel gegevens gedeeld als de landbouwer er expliciet toestemming voor geeft.

Tot nu zijn er al verschillende officiële vragen ontvangen door het departement om de landbouwgebruikspercelen te mogen gebruiken:

  • MilkBE zal de gegevens gebruiken voor het opstellen van een duurzaamheidsmonitor voor melkveehouders
  • Tastefever zet een eerste stap in automatisering voor hun ‘Craft your Taste’-toepassing voor wijnbouwers
  • ILVO, Boerenbond en VITO zullen met ‘Klimrek’ de landbouwer ondersteunen bij het nemen van klimaatvriendelijke maatregelen, en dit voor 3 sectoren: melkveehouders, varkenshouders en akkerbouwers met aardappelen in het teeltplan. De perceelinformatie stroomt automatisch in de klimaatscan

KBC-Brede Weersverzekering wil de schade-afhandeling via hun toepassing efficiënter maken en sneller doen verlopen.Alle partijen hebben intussen de goedkeuring van het departement gekregen voor het hergebruik van de perceelsgegevens. De afnemende partijen kunnen nu voorbereidingen treffen om de gegevens via DjustConnect op te halen.  Op het moment dat alle IT-ontwikkelingen klaar zijn, zullen de betrokken landbouwers (melkveehouders, wijnbouwers, ….) in Vlaanderen in DjustConnect de mogelijkheid zien om hun toestemming te geven waarna hun gegevens automatisch worden uitgewisseld.

Het is de bedoeling van het departement om DjustConnect ook verder te gaan gebruiken voor  gegevensdeling in de agrofoodsector.  Verschillende vragende partijen hebben al hun interesse laten blijken om aan de slag te gaan met de landbouwgebruikspercelen en zo hun klanten (land- en tuinbouwers) ook te helpen met administratieve vereenvoudiging.

Een onderneming of organisatie die de landbouwgebruikspercelen wil hergebruiken kan een officiële vraag stellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Data uit melkfactuur automatisch naar boekhoudpakket: administratieve vereenvoudiging door datadelen in zuivelsector.

Elke maand de cijfers uit je melkgeldafrekening manueel ingeven in je boekhoudpakket. Het kan eenvoudiger. Door gebruik te maken van het datadeelplatform DjustConnect bieden Milcobel en Boerenbond samen een oplossing aan om overtypen en administratieve last overbodig te maken.

Voor melkveehouders is hiermee opnieuw een belangrijke stap gezet richting administratieve vereenvoudiging. Net als de data die ze nodig hebben voor hun IKM-audit, kunnen ze nu ook de gegevens van hun melkgeldafrekening automatisch laten doorstromen naar hun boekhoudpakket. Milcobel als melkverwerker en Boerenbond met het boekhoudpakket Focus maken dit als eerste mogelijk, via het datadeelplatform DjustConnect.

Dat wil zeggen dat de gegevens die Milcobel genereert bij de opmaak van de melkgeldafrekening – liters, prijs, eiwit- en vetgehalte van de geleverde melk– meteen terechtkomen op de juiste plek in Focus. Zoals steeds bij DjustConnect is het de melkveehouder die beslist of deze datatransfer al dan niet plaatsvindt.

 “Ja ik wil, wat moet ik doen?”

Voor melkveehouders die deze automatisatie willen activeren, volstaat het om zich aan te melden op DjustConnect. Hoe dat moet, lees je in dit handige stappenplan. Op je persoonlijke dasboard staan alle data-aanvragen opgelijst. Je klikt op het ‘FOCUS kaartje’, kan daar lezen over welke data het gaat en met welke bedoeling je data gedeeld zal worden. Per aanvraag geef je wel of niet toestemming. Het is op diezelfde plek dat je nadien je toestemming weer kan intrekken. Het delen van jouw data stopt dan onmiddellijk. Zo blijven boerendata ook steeds in boerenhanden.

DjustConnect in stroomversnelling

Eerder zette het lastenboek IKM al de stap richting administratieve ontzorging voor de melkveehouders via DjustConnect. Dat resulteerde in IKM-NET, de eerste applicatie die gebruikmaakte van DjustConnect. Sindsdien is er hard aan het datadeelplatform gewerkt. Nieuwe applicaties ook buiten de melkveehouderij kwamen erbij en het dashboard voor landbouwers werd nog boervriendelijker.

Stephanie Van Weyenberg, DjustConnect coördinator bij ILVO: “Ik roep bedrijven en organisaties met digitalisatieplannen op om met ons te komen praten. We willen er samen voor zorgen dat tools voor landbouwers doen wat ze moeten doen: hen ondersteunen. Optimaal gebruiksgemak zonder overtypen, daar gaan we samen voor.”

DjustConnect datasnelweg versnelt de Vlaamse data-economie, een koploper in Europa.

Op het Vlaamse datadeelplatform DjustConnect zijn vandaag al 30 op- en afritten in gebruik waarlangs dagelijks datatransporten verlopen, goedgekeurd en gecontroleerd door de landbouwer als data-eigenaar. Daarmee heeft DjustConnect een stevige versnelling ingezet en trekt het mee aan de kar om veilig en efficiënt datadelen in de Vlaamse agrovoedingsketen mogelijk te maken.

Coördinator Stephanie Van Weyenberg (ILVO) richt zich tijdens de Agridagen in Ravels expliciet tot bedrijven en organisaties die data (nodig) hebben: “De aanvragen stromen binnen. Het is nú het moment om je op- en afrit op onze datasnelweg te bouwen.”

Onder de pionier-gebruikers vind je ronkende namen zoals Milcobel, Boerenbond, AVR, Arvesta, KBC en het Departement Landbouw en Visserij, maar ook namen uit minder evidente hoek zoals de wijnbouw. In het rijtje bijzondere supporters hoort ook Microsoft thuis, dat DjustConnect de komende jaren ondersteunt als Microsoft startup. 

Matuur platform klaar voor uitbreiding

Waar DjustConnect bij de lancering 2 jaar geleden de initiatiefnemer was in een opkomend ecosysteem, is het vandaag een matuur en solide platform dat de weg toont naar betrouwbaar datadelen in de groeiende Europese data-economie. Zowel op (IT-)technisch als juridisch vlak wordt DjustConnect in Europa als een voorbeeld gezien. Het aantal databronnen en digitale toepassingen dat erop draait, zit nu ook in een versnelling. Een greep uit het aanbod:

IKM-NET, de tool die melkveehouders helpt bij de voorbereiding van hun IKM-audit. Daarmee begon het allemaal 2 jaar geleden! O.a. meet- en adviesrapporten, keuringsbewijzen, wateranalyses en certificering van de bedrijfsdierenarts worden automatisch in de app ingeladen. Later dit jaar wordt de tool uitgebreid met de digitale duurzaamheidsmonitor van MilkBE.

Focus van Boerenbond. Het eerste grote boekhoudpakket dat zich voedt met data via DjustConnect. O.a. de melk- en voederfacturen worden automatisch op de juiste plek opgeladen met het oog op een grote administratieve ontzorging voor Vlaamse land- en tuinbouwers en een garantie op transparant gebruik van hun data. 

Milcobel melkgeldafrekeningen. Na Focus volgde heel snel een 2de, 3de en zelfs 4de klant voor deze data. De oprit van Milcobel naar DjustConnect is er. Milcobel stuurt nu zonder extra ontwikkelingswerk en -kosten (met toestemming) de gegevens van hun melkveehouders-coöperanten naar deze afnemers.

Link2Farm van Arvesta. Deze nieuwe app wordt op de Agridagen in Ravels gelanceerd en ondersteunt de melkveehouder bij het voedermanagement. Het gaat om een tool voor bedrijfsadvies op maat die o.a. via de zuivelgegevens van Milcobel nog meer gepersonaliseerd en geautomatiseerd wordt.

Klimaatscan van Klimrek. Om de klimaatimpact van landbouwbedrijven te berekenen moeten de Klimaatconsulenten vandaag ter plaatse informatie verzamelen en overtypen. Dat maakt het erg tijdsintensief. Om opschaling van de Klimaatscans mogelijk te maken, kiezen de partners nu voor een digitale Klimaatscan met zo veel mogelijk automatische data-input van melkfacturen, voederfacturen, kuilanalyses, perceelsinformatie, melkmachine- en koeltankinformatie en energiebesparende maatregelen.

Perceelsinformatie van het Departement Landbouw & Visserij. Deze data uit de verzamelaanvragen maakt het voor meer dan 23.000 Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven mogelijk om hun perceelsinformatie rechtstreeks te delen met hun advies- en managementtools, zonder overtypen. Door deze oprit te bouwen trekt het departement bewust de digitale kaart en ondersteunt zowel boeren als ketenpartners.

WatchITgrow van VITO. Een van de managementpakketten die vandaag aan de slag gaat met de perceelsinformatie van het departement is WatchITgrow. Aangevuld met o.a. informatie uit rooi- en pootmachines van AVR zetten ze data om in bruikbare taakkaarten die op hun beurt weer gedeeld worden via Djustconnect.

KBC- Brede Weersverzekering. Dankzij een samenwerking met Watchitgrow/VITO en DjustConnect wordt het aangeven van schade in de KBC-Brede Weersverzekering vlotter, efficiënter en overzichtelijker.

Craft your Taste van Tastefever. Met deze traceerbaarheidsapp kan de wijnliefhebber het productieproces achter zijn favoriete wijn opvolgen. Dankzij DjustConnect krijgt de wijnbouwer nu zijn percelen mooi gevisualiseerd in de app, zonder bijkomende administratieve handelingen.

Grote verbetering in gebruiksgemak voor alle partijen

Op basis van de feedback van de eerste DjustConnect gebruikers werd de voorbije twee jaar hard gewerkt aan een boervriendelijk dashboard, een overzichtelijke ConnectShop waarin geïnteresseerden beschikbare data kunnen aanvragen, een inspirerende website, een uitgebreid aanbod aan workshops rond alle aspecten van datadelen en heldere standaardcontracten 100% conform de Europese gedragscode voor datadelen. In het pas goedgekeurde samenwerkingsproject ‘Digislim Boeren’ zullen ILVO en partners dit ingeslagen traject verderzetten. Doel is boeren nog meer aan het stuur te plaatsen van hun data.

Betrouwbaar in Vlaanderen, baanbrekend in Europa

Als state-of-the-art, operationeel platform volledig in lijn met de Europese visie, neemt DjustConnect een voortrekkersrol op in de uitbouw van een Europese data-economie en de Europese data space voor landbouw. DjustConnect doet dit vanuit echte gebruikerservaringen uit de dagelijkse ‘datadeel’ praktijk.

DjustConnect in een notendop

De grote hoeveelheid aan landbouwdata die geproduceerd wordt doorheen de agrovoedingsketen maakt slimmere adviestools en administratieve vereenvoudiging mogelijk. DjustConnect is er gekomen om het voor bedrijven IT-technisch en juridisch makkelijker te maken om met die data aan de slag te gaan, maar ook en vooral om land- en tuinbouwers de controle over hun data terug te geven. Alle transacties op de datasnelweg zijn traceerbaar, verlopen veilig van begin tot einde en zijn goedgekeurd door de land- en tuinbouwers.

Ook een op- of afrit bouwen?

Neem meteen contact op met DjustConnect.

 

 

 

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren