IMG 5737-001
Op de gemeenteraad van vorige maandag kwamen ook nog enkele vragen omtrent het maaien van de grasvelden in de verschillende deelgemeentes, er rijzen overal vragen omwille van de rare maaigewoontes van de gemeentelijke maaiers.

Het waren vooral de leden van NVA, Jolien Van Dun en Carine Van Gorp die in het varia rondje dit probleem wilden aankaarten na opmerkingen  van buurtbewoners. 
Vroeger werden de grasvelden langs de woonwijken altijd volledig  gemaaid, vaste prik op enkele data per jaar stond dit op de kalender van de groendienstwerkers.


Sinds vorig jaar wordt er echter geëxperimenteerd met  het beperken van de maaibeurten, ten eerste omdat de totale maaioppervlakte stilaan buiten de perken dreigde te lopen met 19 hectares aan te maaien grasvelden.  Ten tweede willen de mensen van de groendienst en de verantwoordelijken de diversiteit van de soorten planten op deze grasvelden drastisch uitbreiden met allerlei bloemensoorten die nu de kans niet krijgen door het veelvuldige maaien wat enkel de snelgroeiende grassoorten ten goede komt.

 

 

Maai experimenten. 

Patrick Van den Borne, verantwoordelijk schepen voor deze problematiek moest alle zeilen bijzetten om de kritiek te weerleggen omtrent de zienswijze van deze maaimethode.

 Voor  het experiment  Verward

 Na het experiment  Knipogen

 IMG 5742  IMG 5740
Van den Borne: “Er is geopteerd om te experimenteren met 2 maaibeurten per jaar, telkens wordt ook het gemaaide gras geruimd om zo de grond te verarmen zodat  het gras minder stikstof krijgt en daardoor veel korter komt te staan. In de Jan de Knuytstraat te Ravels is men reeds vorig jaar begonnen met deze methode in de vorm van een proefveld. Het voetbalveld wordt daar wekelijks gemaaid zodat er een natuurlijke aflijning is van dit veld, verder worden de zijkanten die aanpalen aan de prive tuinen ook telkens mee gemaaid. Eerst was er protest van de bewoners omwille van het slordige karakter van de speelweide, maar na amper een jaar heeft het gras zich al behoorlijk aangepast aan de veranderde omstandigheden en heeft plaats gemaakt voor een diversiteit van andere grassoorten en een variatie van wilde bloemensoorten. Om de buurtbewoners gerust te stellen wordt wel op regelmatige tijdstippen een strook gemaaid die grenst aan de tuinen van de bewoners en ook de voetbal- en speelvelden krijgen hun regelmatige maaibeurt zoals vroeger.“


De bedoeling van Patrick Van den Borne en zijn medewerkers is om op deze manier te gaan bekrimpen op  arbeidsuren  en tezelfdertijd ook de honigbijen de kans te geven om via deze nieuwe bloemenvelden  te overleven want, geen bijen  …… geen mensen. Gert Wilmsen, hoofd uitvoering technische dienst van de gemeente, heeft een calculatie gedaan op basis van de huidige maaiwijze en de nieuwe wijze. Hij kwam tot de slotsom dat een consequente toepassing van de nieuwe wijze de totaal te maaien oppervlakte met 50% zou kunnen verminderen.

Ondertussen maken  de organisatoren van de wijkfeesten aan weelde statie zich nodeloos ongerust  omdat volgende week er gerekend was op het volledige grasveld binnen de Parkstraat en de Bosvenstraat.  Op de planning staat dat zowel in juni als in september de velden een volledige maaibeurt wordt  gegeven met afvoer van het gemaaide gras.

Voor de organisatie van de wijkfeesten in Weelde-Statie komt deze maaibeurt dus net op tijd.


Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren