wetenschapscafeIn de Barzoen te Turnhout, waar de ex Weeldenaar Zjef van Beek ( vroegere Wouwerhof) de uitbater is, werd dinsdagavond de 4e editie gehouden van het Wetenschapscafé met als onderwerp "Klimaatverandering, een ethisch probleem?".
Spreker was Jo Dirix welke werkzaam is bij de Vrije Universiteit Brussel (ethu.be) en gespecialiseerd in de filosofische kant van de Klimatologie.
Duidelijk was in zijn uiteenzetting dat de emissie van koolwaterstoffen structureel teruggebracht moet worden om de negatieve effecten voor de toekomst ten goede te keren. De EU was tot een aantal jaren terug nog vooruitstrevend in het terugdringen van de emissies, maar door de economische crisis is ze hun leidersrol hier in kwijtgeraakt met alle gevolgen van dien.
Ondanks alle mondiale klimaatbijeenkomsten sinds 1990 zijn de emissies met meer dan 50% toegenomen i.p.v. dat deze tot een halt gebracht zijn. Hieruit werd geconcludeerd dat de "top down"benadering, waarbij de politiek maatregelen neemt naar de vervuilers, niet werkt en dat het initiatief nu juist van onderaf moet gaan komen. Gebeurt dit niet dan wordt gevreesd dat over een aantal jaren de klimaatverschuiving niet meer tot een halt geroepen kan worden en deze, als een rollende sneeuwbal, niet meer te stuiten is.. Één van de gevolgen zal dan zijn dat aan het einde van deze eeuw er 3 tot 5 hittegolven per zomer gaan plaatsvinden met alle (fatale) gevolgen voor een de ouderen, kleine kinderen en personen met ademhalingsproblemen.
klimaatveranderingAlle inspanningen die nu gedaan worden om de emissie terug te brengen zullen pas over twee generaties merkbaar worden en daar zit nu juist de crux. Ook is het voor particulieren bijna onmogelijk om daadwerkelijk grote invloed uit te oefenen in het terugdringen van de emissies en vervuiling. De meeste alternatieven zijn kostbaar en derhalve voor een grote groep niet uitvoerbaar. Marktwerking zou momenteel de enige manier zijn om op grote schaal een positieve wending te geven aan dit toch sombere verhaal. De vraag is of de conservatieve politici, oligarchen en grote (olie)maatschappijen hier aan willen meewerken of dat zij zich blijven beperken tot hun korte termijnvisie en de hoop dat deze klimaatproblemen uiteindelijk door de techniek opgelost gaan worden.
De volgende Wetenschapscafé in Turnhout wordt gehouden op 26 maart. Meer info hierover kan men terugvinden op de Facebookpagina van het Turnhouts Wetenschapscafé.
Meer foto's over deze uitzonderlijke uiteenzetting kan u hier vinden : KLIMAATVERANDERING, EEN ETHISCH PROBLEEM ?

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren