Affiche COVID 19 boosterprik

De huidige toename van COVID-19 infecties doet ook het aantal ziekenhuisopnames toenemen, terwijl de capaciteit van de ziekenhuizen in de zomervakantie lager ligt.

Volgens de recente adviezen van de Risk Assessment Group (RAG), Risk Management Group (RMG) en het Strategisch Wetenschappelijk Comité (SSC) is het cruciaal dat zeker de meest kwetsbare personen, maar ook de mensen in hun naaste omgeving, volledig gevaccineerd zijn.

Een of meerdere boosters met een mRNA-vaccin van Pfizer of Moderna biedt een bescherming tegen ernstige corona van ruim 90%, die maandenlang aanhoudt. Andere maatregelen om de huidige golf af te buigen zijn reeds gekend: het voldoende ventileren van binnenruimtes thuis, op het werk, in woonzorgcentra en bij samenkomsten. Mensen met symptomen moeten zich laten testen, en bij een positief resultaat 7 dagen in isolatie gaan. Nadien dragen zij best nog gedurende 3 dagen een mondmasker.

De laatste dagen stellen we in ons land, zoals in vele andere Europese landen, een nieuwe stijging van het aantal infecties vast. Dit vertaalt zich ook naar een verdere toename van de ziekenhuisopnames, met meer dan 43% in de laatste 2 weken. Voorlopig blijven de opnames op intensieve zorgen en het aantal uitbraken in de woonzorgcentra beperkt, maar waakzaamheid blijft geboden.

Tijdens de zomervakantie zal de capaciteit van de ziekenhuizen beperkter zijn. In de zomer verdienen de vele zorgverleners ook de nodige rust. Het is van cruciaal belang dat we een overbelasting van de zorg vermijden, door verder in te zetten op vaccinatie en een aantal andere voorzorgsmaatregelen.

Een derde prik voor een zorgeloze vakantie.

Dit voorjaar kreeg iedereen van 12 jaar en ouder de mogelijkheid om een derde prik (booster) te laten zetten. Op 21 juni had 76% dit gedaan. Degenen die hier nog niet op ingingen, roepen we op om hun immuniteit tegen ernstige COVID-19 terug op punt te stellen. De bescherming die de basisvaccinatie met één of twee dosissen bood, is ondertussen uitgewerkt. Een booster beschermt niet enkel jezelf, maar ook de kwetsbare mensen in je omgeving, en helpt het risico op een overbelasting van de zorgsector te beperken.

Vierde prik essentieel voor bescherming meest kwetsbaren.

De personen met verlaagde immuniteit werden in het begin van dit voorjaar uitgenodigd voor een vierde prik. Op 21 juni had bijna 65% van hen deze gekregen. Degenen die hun 4e prik nog niet hebben laten toedienen lopen extra risico op een ernstige COVID-19 infectie en doen dit best zo snel mogelijk. Er wordt hen nu ook nog een herinneringsbrief gestuurd.

De personen met ernstig verminderde immuniteit, zoals transplantpatiënten, dialysepatiënten en sommige patiënten die zware immunosuppressiva nemen en minder reageerden op vaccinatie, kunnen ook sinds kort via hun specialist het geneesmiddel Evusheld toegediend krijgen, dat hen effectief beschermt gedurende een half jaar.

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren