HERFSTBOOSTER

Vanaf 12 september (in sommige vaccinatiecentra al een week vroeger) tot begin november worden stelselmatig alle meerderjarigen die een basisvaccinatie ontvingen uitgenodigd voor een herfstbooster.

Waar kan ik me laten vaccineren?

ELZ Kempenland heeft 2 vaccinatiecentra.

 

 © RAWEPO  © RAWEPO

 

 • Burgers van Turnhout laten zich vaccineren in het voormalige klooster op de campus AZ Turnhout/Zorggroep Orion (Sint-Elisabeth) (Rubensstraat 166, 2300 Turnhout).
 • Burgers van Beerse, Oud-Turnhout, Vosselaar, Rijkevorsel, Merksplas, Arendonk, Baarle-Hertog, Ravels en Hoogstraten laten zich vaccineren in het vaccinatiecentrum in hal 5 in Weelde Depot (Geeneinde 54 - 2381 Ravels).
 • Burgers uit deze gemeenten die niet over eigen vervoer beschikken en het openbaar vervoer willen gebruiken, kunnen terecht in het vaccinatiecentrum van Turnhout met een afspraak via het callcenter.
 • We stimuleren ook burgers van Turnhout, die met de wagen wensen te komen om zich te laten vaccineren in het vaccinatiecentrum Weelde Depot. Burgers van Turnhout kunnen dit online wijzigen indien ze een afspraak willen maken of kunnen contact opnemen met het callcenter.
 • Het vaccinatiecentrum te Turnhout is met de wagen moeilijker bereikbaar. Je kan in Turnhout gemakkelijker terecht met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer. Mocht je toch met de wagen komen dan moet je rekening houden met:    
  • o betalend parkeren in de parkeertoren van het AZ Turnhout
  • of 5 minuten wandelafstand vanaf de parking in de Papenbruggestraat, tegenover het stadspark
 • Ervaar je (mobiliteits)problemen met de aan jou toegewezen locatie? Contacteer het callcenter voor meer informatie.

Uitnodiging per e-mail, maar ook per brief.

Voor de herfstbooster zullen uitnodigingen worden verzonden vanaf 19 augustus en tot eind oktober. U kan een e-mailbericht ontvangen hierover (als uw e-box geactiveerd is of doclr kent uw e-mailadres) maar ontvangt ook steeds een brief via de post.

Minstens 3 maand geleden.

 • Ontving u voor 1 augustus nog een late boosterprik? U zult ten vroegste 3 maanden na uw laatste booster de herfstbooster ontvangen. De verzending van de uitnodigingen zal hiermee rekening houden.
 • Ontving u op of na 1 augustus nog een boosterprik? U zult geen uitnodiging voor de herfstbooster meer ontvangen. De boosters na 1 augustus worden als herfstbooster beschouwd.

Waarom?

De vaccins tegen COVID-19 bieden uitstekende bescherming tegen ernstige ziekte na een COVID-besmetting. Die bescherming is hoog voor alle varianten van het virus die we tot nu toe kennen. Na een aantal weken begint de bescherming van een vaccin geleidelijk aan af te nemen.

Sinds 2020 zagen we telkens veel besmettingen van COVID-19 in het najaar. Daarom willen we u nu de kans geven om uw persoonlijke bescherming te versterken met een vaccinatie. De herfstbooster wordt breed aangeboden, maar is zeker aanbevolen voor wie extra kwetsbaar is om door een COVID-19-besmetting zwaar ziek te worden:

 • Als u ouder bent, (hoe ouder, hoe hoger het risico op ernstige ziekte)
 • Als u een medisch hoger risico op zware ziekte heeft (als u zwaarlijvig bent, rookt of regelmatig alcohol drinkt, of lijdt aan een hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes),
 • Als u samenwoont met iemand die ouder is dan 65 of iemand met een verzwakte immuniteit.

Wie - volgorde?

Om een uitnodiging te ontvangen moet u meerderjarig zijn (of voor jongeren met een immuniteitsstoornis is dit vanaf 12 jaar) en al een volledige basisvaccinatie hebben gekregen.

 • Kreeg u die basisvaccinatie nog niet? Neem zelf contact op met uw vaccinatiecentrum om hiervoor een afspraak te maken.
 • U ontving uw basisvaccinatie, maar ging niet in op uw vorige booster-uitnodiging (vorige winter of in het voorjaar)? U zal toch een uitnodiging voor deze herfstbooster ontvangen.
 • Ontving u op of na 1 augustus 2022 nog een boosterprik? Uw late zomerprik geldt als herfstbooster. U ontvangt geen uitnodiging meer.

Bij de verzending van de uitnodigingen, met voorstel van afspraak of instructies om zelf een afspraak te maken, wordt deze volgorde aangehouden volgens onderstaande indicatieve timing:

In de loop van september

 • zorgpersoneel: u krijgt de booster zo veel mogelijk in de voorziening waar u werkt. In sommige gevallen kan dat al in de loop van augustus zijn. Verplichting van vaccinatie of booster is niet aan de orde. Kan vaccinatie niet in de zorgvoorziening? Dan ontvangt u prioritair een uitnodiging samen met de 65+ doelgroep als u als zorgverlener gekend bent.
  • o Ontving u vorige keer ook prioritair uw vaccinatie? dan ontvangt u ook nu een prioritaire uitnodiging.
  • o Bent u nieuw als zorgverlener? dan kan u melden dat u prioritair uitgenodigd wilt worden in het e-loket voor aanmelden van zorgverleners((opent in nieuw venster)).
  • o U kan al voor 12 september in de zorgvoorziening een booster ontvangen. We raden u dit aan om zeker de besmettingsgolf voor te blijven, ook al is dit met een “klassiek” vaccin. De “klassieke” vaccins blijven goed beschermen tegen zwaardere symptomen, ook bij de omikron-varianten. Wilt u toch enkel een vaccin aangepast aan de nieuwe varianten, dan kan u wachten tot u een uitnodiging krijgt voor een prik in het vaccinatiecentrum.
 • Alle 65+ en bewoners van woonzorgcentra (ook de 80+ die voor de zomer nog een booster kregen zullen een uitnodiging voor een herfstbooster ontvangen, ten vroegste 3 maanden na de lentebooster) en immuun-gecompromitteerde personen (mensen met een immuunstoornis)

In de loop van oktober

 • alle 50+
 • alle mensen van 18 tot 49

Minderjarigen komen niet voor de herfstbooster in aanmerking als ze al een eerste boosterprik na hun basisvaccinatie ontvingen. Ze ontvangen dus ook geen uitnodiging. Uitzondering op deze regel:

 • Minderjarige stagiairs in de zorg: deze worden meegenomen met het zorgpersoneel
 • Minderjarigen vanaf 12 jaar met een immuniteitsproblematiek

Hoe en waarmee ontvangt u de herfstbooster?

herfsbooster

Uitnodiging: In uw uitnodiging zal duidelijk vermeld staan waar uw vaccinatiecentrum zich bevindt en hoe u contact kan opnemen. Ofwel wordt u al een afspraakmoment voorgesteld in de uitnodiging die u ontvangt, ofwel moet u zelf een afspraak maken. Na ontvangst van de uitnodiging kan u de afspraak bevestigen / maken, verplaatsen indien nodig, annuleren om later een geschikt moment te zoeken (uw code is 30 dagen geldig om een (andere) afspraak te boeken, daarna kan alleen een telefonisch contact met uw vaccinatiecentrum nog zorgen voor een afspraak) of melden dat u de herfstbooster al ontving.

Vaccin: Zo veel als mogelijk zullen voor de herfstboosters vanaf 12 september de Pfizer of Moderna vaccins aangepast aan de omikron varianten gebruikt worden. Ontvangt u toch nog een klassiek vaccin van Pfizer of Moderna? Deze werken nog steeds goed tegen ernstige ziekte bij de huidige varianten. Een keuze is niet mogelijk, noch tussen de klassieke of nieuwe vaccins, noch tussen Pfizer of Moderna.

Meenemen: neem uw identiteitskaart, uitnodiging en een mondmasker mee. Tijdens het bezoek aan het vaccinatiecentrum is het dragen van een mondmasker verplicht.

Wilt u in aanmerking komen voor snellere vaccinatie vanaf 12 september, als er plekken vrij komen?

U kan zich op QVAX ((opent in nieuw venster))terug online registreren en uw vrije momenten ingeven. Dit geeft geen garantie op een snellere oproep. Uw vorige registratie op QVAX werd niet bewaard.

Voorziet u een reisperiode vanaf 12 september en wilt u toch zeker zijn uw herfstbooster niet te missen?

Volgens de planning zouden 65+, zorgpersoneel en mensen met een immuunstoornis allen voor eind september geprikt moeten zijn. De mensen onder 65+ komen in oktober aan bod. U heeft 3 opties als u denkt op het moment van uw uitnodiging op reis te zijn:

 • Vraag uw vaccinatiecentrum of u nog voor 12 september een afspraak kan krijgen voor een boosterprik met een klassiek vaccin (uw vorige booster moet minstens 3 maand geleden zijn). Het vaccinatiecentrum bekijkt of dit kan.
 • U zorgt dat u ook op reis uw uitnodiging kan ontvangen, door uw e-box te activeren((opent in nieuw venster)). U ontvangt de uitnodiging dan ook in Mijn Burgerprofiel en ontvangt hiervan een e-mailmelding. U kan dan uw afspraak (ver)plaatsen op een moment dat u past.
 • Gaat u niet al te lang op reis? De vaccinatiecode op uw uitnodiging blijft 30 dagen geldig om een afspraak te verplaatsen. U kan ook na thuiskomst nog uw afspraak verplaatsen. Lukt het niet online? U kan altijd contact opnemen met uw vaccinatiecentrum.

Meer info online?

Informatie over de herfstboosters op laatjevaccineren.be((opent in nieuw venster))

Wie kan nog een basisvaccinatie ontvangen?

Iedereen die nog geen basisvaccinatie of eerste boosterprik ((opent in nieuw venster))ontving, komt hiervoor nog in aanmerking.

Wat doet u met een uitnodiging voor vaccinatie?

Als het zover is, krijgt u een uitnodiging via mail en/of brief om uzelf te laten vaccineren / boosteren.

Alle details over uw persoonlijke uitnodiging kunt u ook terugvinden in Mijn Burgerprofiel((opent in nieuw venster)). Na ontvangst van uw vaccinatie-uitnodiging kunt u de data voor uw afspraken maken, bevestigen, verplaatsen of annuleren. Bij een uitnodiging tot basisvaccinatie kan u ook weigeren. Weigeren betekent dat u niet opnieuw wordt uitgenodigd.

Acties

Uitleg

Voorgestelde Afspraak bevestigen

·         Als u deze afspraken niet bevestigt, wordt uw afspraak toch behouden.

·         Als u online bevestigt, kunt u een mailadres invullen, dan krijgt u de bevestiging van uw afspraak ook via mail. Staat er al een mailadres en wenst u dit te veranderen omdat u de bevestiging echt via mail wil ontvangen? Enkel het lokale vaccinatiecentrum kan een mailadres aanpassen.

Afspraak maken - uitnodiging zonder voorstel               

·         Maak zelf een afspraak via het reservatiesysteem Doclr((opent in nieuw venster)). Geeft u hierbij zelf een e-mailadres in, dan krijgt u een bevestiging van uw zelf gemaakte afspraak via e-mail.

·         Zijn geen geschikte opties voor een afspraak te vinden? Wacht even af en kijk enkele dagen later opnieuw of er vrije tijdslots bijgekomen zijn.

Afspraak verplaatsen    

·         Bekijk welke opties de agenda in doclr geeft om uw afspraak te verplaatsen. Zijn geen mogelijke opties voor verplaatsing vindbaar? Wacht even af en kijk enkele dagen later opnieuw of er vrije tijdslots bijgekomen zijn.

·         Na bevestiging van uw gewijzigde afspraak kunt u deze niet meer verplaatsen. Ook de centrale helpdesk kan dit niet. Neem contact op met het lokale vaccinatiecentrum((opent in nieuw venster)), zij kunnen dit wel.

Basisvaccinatie weigeren (kan niet bij een booster)

·         U geeft aan niet gevaccineerd te willen worden.

·         Geweigerd en toch wens tot vaccinatie? Contacteer uw vaccinatiecentrum en vraag alsnog een afspraak.

·         Uw afspraak reeds bevestigd maar u wenst toch nog te weigeren?

o   zoek de bevestigingsmail van uw afspraak en annuleer uw afspraak

o   nu kunt u via de link in uw uitnodiging weigeren

o   geen bevestigingsmail gevonden? Uw huisarts kan uw vaccinatiecode deactiveren (=weigeren).

Meer informatie over het weigeren van uw vaccinatie vindt u op de website laatjevaccineren.be((opent in nieuw venster))

U wilt niet ingaan om de booster-uitnodiging? Annuleer uw afspraak.

Reeds gevaccineerd

·         Wanneer u reeds basisvaccinatie en boosters ontving waarop u recht hebt (bv in het ziekenhuis, WZC) kunt u dit laten weten.

·         Gebruik hiervoor de knop ‘Ik ben reeds gevaccineerd’ / Ik ben reeds gevaccineerd met boostervaccinatie’ in het reservatiesysteem Doclr((opent in nieuw venster)).

                                                                              

               

               

               

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren