opiniestuk mario l

Hypocriet!

Het is nogal wat, je probeert op een serieuze en gewetensvolle manier je werk te doen en dan word je beticht van een “nieuw staaltje hypocrisie”.

De feiten over Benego.

Elk jaar worden er in de raad twijfels geuit bij de effectiviteit van Benego.

Al drie geleden heb ik documenten opgevraagd teneinde zelf een beeld te kunnen vormen van Benego en de manier waarop dat functioneert. Daarop is destijds ondanks herhaald aandringen niet of volstrekt onvoldoende gereageerd.

Eerder dit jaar werd door de vz-gemeenteraad voorgesteld om de werking van Benego in 2019 maar eens goed te evalueren. Prima voorstel. was. Over de programmamanager werd niet gesproken terwijl die, zoals achteraf bleek, er wel al was.

Op 2 juli heb ik voorgesteld de evaluatie te vervroegen naar 2018 omdat de huidige gemeenteraad immers de meeste kijk heeft op het functioneren van Benego. Dat voorstel werd overgenomen. Een van de schepenen zou hiertoe het voortouw nemen. 

Ik heb de schepen op 10 juli voorgesteld om samen de meeting voor te bereiden waarop hij positief reageerde. We hebben stukken opgevraagd bij Benego, en niet gekregen. We hebben gevraagd om ons terug te bellen en dat is niet gebeurd. Wel is er blijkbaar met de burgemeester gebeld om een toelichting te gaan geven op de programma-aanpak. Daarmee was onze gezamenlijke voorbereiding van de baan. 

Ik heb nog een aantal keren gerappelleerd naar Benego om ter voorbereiding de stukken toe te sturen. Niks ontvangen natuurlijk. Dit was inmiddels de zevende of achtste keer! In de raad kreeg ik wel wat bijval toen ik dit gedrag ter discussie stelde. Ik heb toen ook duidelijk gemaakt dat de houding van Benego wat mij betreft te ver ging en ik een meeting daarom zinloos vond. Ik heb de vz tijdens de raadsvergadering nog gesuggereerd dat er hier wellicht voor hem een rol was weggelegd. 

Afgelopen maandag heb de vz nogmaals laten weten dat ik, onder de huidige condities, de meeting aan me voorbij zou laten gaan.

Hypocriet? 

NB: in dit stuk worden mij uitspraken in de mond gelegd die ik niet heb gedaan. Er zijn integrale geluidsopnames van de raadsvergaderingen. Wellicht is het zinvol om die eens nauwkeurig af te luisteren. 

Mario

Onafhankelijk raadslid gemeente Ravels.

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren