jaarplan ravels2024

Ravels, 6 juni 2024 – Op de gemeenteraad van 3 juni jl. stonden de financiën van Ravels centraal.

De rekening 2023, met daarin een overzicht van inkomsten en uitgaven, werd besproken door de gemeenteraadsleden. De financiële situatie van de gemeente blijkt rooskleurig te zijn, met een gezond exploitatiesaldo en ruimte voor investeringen.

Exploitatiesaldo en Investeringen

Het exploitatiesaldo, dat de dagelijkse inkomsten en uitgaven weergeeft, toont aan dat Ravels in 2023 een overschot had van maar liefst €5.216.411. De gemeente ontving €28.234.708 en gaf €23.018.297 uit. Daarnaast werden investeringen ter waarde van €3.392.595 gedaan, waarbij €980.026 aan subsidies werd ontvangen.

De financiële buffer van Ravels groeide tot €19.908.969, waarvan €1.122.190 onbeschikbare gelden zijn. Dit laatste zijn middelen die al een bestemming hebben voor toekomstige afbetalingen. Hierdoor beschikt het gemeentebestuur over €18.786.779 om de komende jaren te investeren.

Schuldenvrij en Positieve Resultaten

Ravels heeft geen lopende leningen en de schuld per inwoner bedraagt nul euro. Ondanks onzekere tijden, zoals inflatie en hoge energiekosten, blijft het budgettair resultaat zeer positief:

 • 2023: €5.216.411
 • 2022: €4.469.238
 • 2021: €3.898.266
 • 2020: €5.205.201

Specifieke Inkomsten in 2023

Enkele specifieke exploitatieontvangsten in 2023 waren onder andere:

 • Opcentiemen op de personenbelasting: €4.242.575
 • Opcentiemen op de onroerende voorheffing: €5.706.346
 • Gemeentefonds: €5.532.835
 • Gemeentebelasting op drijfkracht: €289.781
 • Pacht landbouwgronden: €197.458,52
 • Pacht jachtrecht: €44.288,14
 • Concessies begraafplaatsen: €21.250
 • Motorrijtuigen: €317.272,83
 • Tweede verblijven: €129.375

Burgemeester Luyten aan het woord

Burgemeester Walter Luyten lichtte de rekening 2023 persoonlijk toe op de gemeenteraad. Hij benadrukte dat Ravels een financieel gezonde gemeente is, zonder schulden en met een significant overschot op de gewone exploitatie. Dit biedt voldoende mogelijkheden om te blijven investeren. Met een thesaurie van meer dan 18 miljoen kan de gemeente haar dienstverlening verder uitbouwen zonder de belastingen te verhogen. Ravels kent een lage belastingvoet en is financieel gewapend voor de komende jaren.

De rekening 2023 werd unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad, wat het vertrouwen in het financiële beleid van Ravels bevestigt.

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren