afbeelding jarrekening

Voorafgaand aan de gemeenteraad van juni laatstleden gaf financieel directeur Isabel Bijns uitleg aan alle geïnteresseerde bestuursleden over de financiële situatie van de gemeente en het OCMW.

Het bestuur hecht grote waarde aan transparantie en verantwoording bij haar financiële processen. De jaarrekening 2022 is opgesteld volgens strikte boekhoudnormen en voldoet aan alle wettelijke vereisten.

Dit biedt een duidelijk beeld van de financiële positie van de gemeente en stelt belanghebbenden in staat om de resultaten te begrijpen en vertrouwen te hebben in het financiële beheer van Ravels.

Gezond ondanks hoge inflatie.

Op basis van de financiële resultaten kunnen we concluderen dat Ravels, ondanks de stijgende inflatie, financieel gezond blijft.

In 2022 ontving de gemeente een bedrag van €27.089.855 en gaf ze €20.997.739 uit.
In dit bedrag zit een eenmalige tussenkomst van €1.622.878. Als we hier rekening mee houden, heeft de gemeente een overschot van €4.469.238 op de dagelijkse uitgaven.

Dit overschot kan de gemeente gebruiken voor investeringen. Het afgelopen jaar heeft de gemeente €5.599.306 geïnvesteerd. Deze investeringen hebben niet alleen bijgedragen aan de kwaliteit van leven voor de inwoners, maar ook aan de duurzame ontwikkeling van Ravels op lange termijn. Het vermogen om de juiste prioriteiten te stellen en te investeren in projecten met een hoog rendement heeft bijgedragen aan de financiële stabiliteit van de gemeente.

Zowel de gemeente als het OCMW hebben geen schulden en zullen tijdens deze bestuursperiode een leningen moeten afsluiten. Ravels voert een gezond financieel beleid, ondanks de stijgende kosten voor personeel en energie.

Energiekosten bijna verdrievoudigd.

De energie-uitgaven voor elektriciteit en gas zijn gestegen van €571.935 in 2020 naar € 1.404.406 in 2022. Om deze kosten in de toekomst te beperken, heeft het bestuur enkele drastische maatregelen genomen. Er zijn meer zonnepanelen geïnstalleerd op gemeentelijke gebouwen, het verlichtingsschema voor de openbare verlichting is geoptimaliseerd en er is een overeenkomst  gesloten met Campina Energie voor de installatie van zonnepanelen op Weelde Depot.

Ook de personeelskosten zijn het afgelopen jaar gestegen. In 2020 bedroegen de personeelskosten €10.213.922, maar door verschillende indexaties waren deze gestegen tot €11.047.989 in 2022.

Toch verlaging gemeentebelasting doorgevoerd.

Ondanks deze stijgende uitgaven heeft de gemeenteraad besloten om de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting te verlagen tot 5%. Het was een goede beslissing om de aanvullende personenbelasting te verlagen", zegt burgemeester Walter Luyten, “vooral omdat gezinnen financieel onder druk staan. Onze inwoners zullen duidelijk het effect van deze verlaging merken bij hun belastingaangifte”.

In 2022 ontving de gemeente €3.487.981 aanvullende personenbelasting en €5.032.779 aan onroerende voorheffing. De bijdrage van de gemeente aan de politiezone bedroeg €1.359.942. Ravels betaalt ook €645.722 aan operationele subsidies en € 120.186 aan investeringssubsidies aan de hulpverleningszone Taxandria (brandweer).

Deze en vele andere cijfers tonen aan dat de financiële situatie gezond is. De gemeentebelastingen zijn laag en er is voldoende overschot in de begroting om jaarlijks 5 miljoen euro te kunnen investeren.

Burgemeester Walter Luyten benadrukt dat een positieve financiële basis essentieel is voor een dynamisch en sociaal gemeentebeleid “Dankzij deze solide basis kan de gemeente blijven investeren in de ontwikkeling en groei van onze gemeenschap.

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren