© RAWEPO

Toen het punt van Groen Ravels over de EDC  op de agenda van de gemeenteraad werd geplaatst ging nergens een belletje rinkelen.

Nochtans was de invoer van de Europese Gehandicapten Kaart al unaniem goedgekeurd op de gemeenteraad van mei 2019.

Foutje administratie?

Blijkbaar was er bij de uitvoer van deze goedkeuring toch ergens een kink in de bekende kabel gekomen waardoor deze niet actief was geworden.

Omdat Gert Laurijssen van de NV-A fractie vier jaar geleden zelf de goedkeuring had geagendeerd, was hij de enige die het zich kon herinneren. Hij kon het namelijk ook aantonen door het korte artikel dat RAWEPO destijds had neergepend over het onderwerp. (https://rawepo.be/nieuws/gemeenteraad/5346-n-va-zorgt-voor-erkenning-europese-gehandicapten-kaart-in-ravels.html)

  Omdat Gert zijn tussenkomst pas na het voorstel van Groen deed leek het wel een non discussie te zijn geweest die we u echter niet willen onthouden, de argumentatie van beide fracties Groen en CD&V waren beiden geheel terecht. Er zal binnenkort zeker nog worden gesleuteld aan een koppeling tussen beide systemen zodat er een maximaal rendement kan worden behaald voor de kaarthouders, zowel voor de UITPAS als voor de EDC kaarthouders.

Argumentie fractielid Kim Buyst en schepen Koen Rombouts.

Voorstel Groen bij monde van Kim Buyst

Groen wil de ‘Europese handicapkaart’ of European Disability Card (EDC) bekender maken in Ravels. Deze kaart geeft recht op voordelen en begeleidende maatregelen voor mensen met een handicap. Cultuur, sport en vrijetijdsbesteding worden zo bijvoorbeeld toegankelijker. De kaart bestaat al sinds 2017, maar te weinig mensen zijn hiervan op de hoogte. Groen wil daar verandering in brengen.

‘Iedereen moet zorgeloos kunnen genieten van een mooi concert of een bezoekje aan het zwembad of de bibliotheek,’ zegt Kim Buyst, federaal parlementslid en gemeenteraadslid voor Groen, ‘De meeste mensen doen dat wanneer het voor hen het beste uitkomt, maar als persoon met een handicap moet je zo’n dingen vaak goed op voorhand plannen. Wat een simpel uitje moet zijn, wordt zo soms een moeilijke opdracht. De EDC kan helpen, maar is nog te weinig gekend bij hulpverleners en gemeenten.’

Het klopt dat slechts ongeveer 150.000 Belgen de nodige stappen ondernamen om de kaart te verkrijgen, terwijl bijna een miljoen mensen er recht op hebben. Op 30 mei beslisten de overheden dat de EDC vanaf 1 januari 2024 automatisch toegekend zal worden aan wie er recht op heeft.

‘Het is belangrijk dat de kaart bekender wordt onder de mensen. Daarnaast is het voor houders van de kaart ook interessant beter op de hoogte te zijn van het aanbod van onze gemeente. Tot slot sporen we meer gemeentelijke organisaties aan zich aan te sluiten bij het systeem,’ antwoordt Kim Buyst wanneer gevraagd wordt waarom Groen dit punt op de gemeenteraad brengt.

Groen, die in de oppositie zit in Ravels, wil zo werk maken van een samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen en zorgeloos kan genieten van sport en cultuur.

Reactie Koen Rombouts:

Als lokaal bestuur staan we 100% achter de principes van deze vraag, we keurden het principe eerder al goed in de gemeenteraad van mei 2019. Momenteel is er een automatische toekenning van de EDC kaart voor mensen met handicap, voordien werden mensen binnen het OCMW ook ondersteund en begeleid om deze kaart aan te vragen. Personen met een handicap kunnen in onze gemeente nu ook al genieten van een aantal voordelen. Zo is er o.a. een verminderd tarief in het zwembad voor personen met een handicap.

Hoewel ik besef dat de EDC kaart meer is dan een kortingskaart, moeten we toch vaststellen dat er binnen de regio een grote discrepantie is tussen de tarieven die worden toegepast bij het kansentarief van de Uitpas en de tarieven voor mensen met een beperking ( EDC kaarthouders)

Heel concreet voor de tarieven zwembad geeft dit volgend beeld:

  • volwassenen: 2,50 EUR/beurt
  • mindervaliden: 2,00 EUR/beurt
  • volwassenen met kansentarief Uitpas Kempen: 0,50 EUR/beurt
  • mindervaliden met kansentarief Uitpas Kempen: 0,40 EUR/beurt

Deze problematiek stelt zich in meerdere gemeentes in onze regio. Het zou naar mijn gevoel interessant zijn als we de rechten van de EDC kaart kunnen koppelen of gelijkstellen aan de Uitpas tarieven.

Op de Kempense Welzijnsraad van 24 juni zal het gebruik van de EDC kaart in de Kempen als agendapunt worden besproken. Ik wil met die opgedane kennis terugkomen met een concreet voorstel van de aanpassing van de retributie in september.

UiTPAS Kempen

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren