gemeenteaad Ravels

Op de Ravelse GR van maandagavond had de Groene fractie enkele punten op de agenda die op hun verzoek waren toegevoegd.

Het eerste punt handelde over de al dan niet actieve toetreding/ondersteuning van de Samenlevingsdienst.

Voorstel Groen

Groen Ravels wil de Samenlevingsdienst actief ondersteunen in Ravels. Dat is een traject voor jongeren tussen de 18 en 25 waarin zij vrijwillig de handen uit de mouwen steken voor onze maatschappij en op die manier werkervaring opdoen.

Kim Buyst, federaal parlementslid en gemeenteraadslid voor Groen, liep enkele weken geleden zelf een namiddag mee met Senne, die Samenlevingsdienst doet bij een buitenschoolse kinderwerking. ‘Die jongeren zetten zich keihard in voor onze samenleving’, aldus Kim Buyst, ‘en tegelijk maken de ervaring en inzichten hen sterker en weerbaarder op de arbeidsmarkt en in het leven.’

SamenlevingsdienstHet Platform voor de Samenlevingsdienst werd in 2007 in België opgericht door enkele Waalse en Brusselse middenveldorganisaties. Sinds 2021 worden alle Vlaamse steden en gemeenten hierover geïnformeerd en krijgen ook Vlaamse jongeren de kans om een Samenlevingsdienst te doen.

‘We merken echter dat dit traject nog te weinig gekend is in Vlaanderen,’ zegt Kim Buyst. ‘Lokale besturen kunnen hier een voortrekkersrol in spelen. Daarom vragen we onze gemeente om actief jongeren en de brede bevolking te informeren. We willen op termijn ook zelf gastorganisaties aanbieden en zelfs een pilootproject opstarten voor Ravels.’

Groen, die in Ravels in de oppositie zit, vroeg daarom het gemeentebestuur het charter van de samenlevingsdienst te ondertekenen en een actieve informatiecampagne op touw te zetten.

Reactie en argumentatie meerderheid.

Hoewel er door schepen Rombouts veel sympathie is voor dergelijke initiatieven was zijn repliek op het voorstel klaar en duidelijk.

Rombouts: “Binnen het lokaal bestuur en het sociaal huis wordt er enorm veel focus gelegd op maatschappelijke integratie van burgers en cliënten. We proberen hiervoor steeds een geïndividualiseerd traject maatschappelijke integratie op te zetten op maat van de client. We geloven ook zeer sterk in activatie om deze doelstelling te bewerkstellen.

We gebruiken hiervoor verschillende tools: zoals het lokale tewerkstellingsproject ‘ Den Hangaar’, Art.60, wijkwerken als voortraject naar werk en samenwerkingen met lokale partners zoals o.a. WEB

ILV Noorderkempen LogoVoor de doelgroep jongeren zijn we via de ILV Noorderkempen ingestapt in het project MOEF!

MOEF! ondersteunt jongeren tussen de 18 en 30 jaar die een grote afstand tot de arbeidsmarkt ervaren in het overbruggen van drempels binnen verschillende levensdomeinen. Elke jongere beschikt over kwaliteiten en talenten die we binnen een sterk partnerschap ondersteunen. De partners, zoals Arktos en Emino bereiken de jongeren op een outreachende, aanklampende manier. De jongere staat steeds aan het stuur van zijn eigen traject en gaat samen met de partners op zoek naar het antwoord op de specifieke hulpvraag van de jongere. Hierbij gaan we voor een gecontinueerde begeleiding waarin wordt samengewerkt, niet doorverwezen.

Elke jongere heeft als centraal ankerfiguur een trajectgezel en de relatie tussen hen beiden staat centraal. Binnen de leefwereld van de jongere bouwen ze samen een traject op maat uit, met aandacht voor de verschillende levensdomeinen.

We werken daarin samen met verschillende lokale partners om de sociale positie van de jongere binnen de samenleving en op de arbeidsmarkt te versterken. Deze partners nemen een ondersteunende of begeleidende rol op, afhankelijk van de noden van de jongere. Daarbij streven we naar een partnerschapswerking die organisatie-overschrijdend, complementair en elkaar versterkend is.

Er is de intentie om via ‘Capacity building lokale partnerschappen’ (nieuwe subsidieoproep Europa WSE) dit project in de Noorderkempen te verduurzamen.

Op 4 oktober was er een online infosessie over de samenlevingsdienst voor de partners van de ILV . Bij het beheerscomité is er geen groot geloof dat er een plaats is voor een samenlevingsdienst naast het project MOEF. Het zou ook opnieuw een verruiming betekenen van het actiegebied daar waar er eerder nood is aan focus op kwaliteit dan op kwantiteit. Binnen het landschap is het nu zelfs voor professionelen soms moeilijk om door het bos de bomen te zien.

Vandaar dat we als lokaal bestuur, mede op advies van de betrokken diensten, liever geen bijkomende charter of samenwerking willen ondertekenen. Het staat de Ravelse burgers natuurlijk vrij om een traject samenlevingsdienst op te starten.”

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren