GEMEENTEBELASTINGNAAR 5

Naast de aanpak om de gemeentelijke uitgaven onder controle te houden bleef ook het voorstel dat NV-A vorige maand in de gemeenteraad poneerde erg actueel.

De meerderheid had toen wat opmerkingen over de haalbaarheid van het voorstel en vroeg een maand de tijd voor intern overleg.

Het voorstel van NV-A hield voornamelijk in dat de mensen die uit de boot vielen voor de vele sociale vangnetten ook in deze energiecrisis weer de dupe zouden worden en naast hun hogere facturen ook  het gelag zouden mogen betalen.

Omdat volgens het schepencollege het voor de gemeentelijke diensten een onmogelijke opdracht zou zijn om op individuele basis tegemoet te komen aan de noden van de gezinnen die in moeilijkheden dreigden te geraken omdat ze uit de boot vallen, wilde de burgemeester een eenvoudige maatregel die juridisch ook waterdicht zou zijn en kwam met het volgende voorstel.

Burgemeester Luyten: “Het gemeentebestuur wil een extra inspanning doen om de koopkracht van de Ravelse gezinnen op peil te houden.
Daarom wil het schepencollege voorstellen om de Aanvullende  Personenbelasting tijdelijk, in 2023, te laten dalen naar 5%. Dat is een daling van 1% die door elk gezin dat belasting betaalt gevoeld zal worden. Op die manier wordt € 656.209 terug gegeven aan de Ravelse gezinnen.
Ravels was al één der weinige gemeenten die de lage APB van 6% hanteerden. Met deze daling  is Ravels één van de 10% Vlaamse gemeenten die deze laagste aanslagvoet zou hanteren. Minder is onmogelijk omdat anders een boete wordt opgelegd door de overheid.
Deze maatregel is gemakkelijk tijdelijk in te voeren, is ook hanteerbaar en vraagt niet om een reglement dat juridische problemen zou kunnen opleveren. Het vergt geen extra inzet van het personeel en is sociaal en transparant.”

walter belastingsverlaging

Hoewel NV-A bij monde van Gert Laurijssen het een lovenswaardig en nobel initiatief vond, schoot deze maatregel volgens hem en zijn fractie een beetje haar doel voorbij.

Gert Laurijssen: “ Ruwweg betekent deze verlaging  40 euro per inwoner die pas volgend jaar niet moet worden betaald. Dat zal niet het verschil maken bij zij die het echt nodig hebben. Dat zijn de mensen op de bovenrand van de sociale voorzieningen, de middenklasse of de jonge gezinnen met hoge aflossingen. Op deze manier krijgt iedereen die hier zit ook een stukje van die 656.00 euro terug die het echt niet nodig hebben en blijven de echte mensen die met hun rug tegen de muur staan in de kou staan. ”

Ook Groen trad NV-A bij en vroeg zich af of dat geld niet op een betere manier zou kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld in het extra isoleren van huizen.

Volgende maand komt het voorstel op de agenda van de gemeenteraad en zal de knoop worden doorgehakt.

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren