GR FACTUUR ENERGIE

De gemeenteraad van november maakte gisteren veel tijd vrij voor de huidige energiecrisis.

De impact die de huidige crisis heeft op onze financiële toestand mag niet worden onderschat en heeft tot een aantal maatregelen geleid die gisteren werden toegelicht.

Hogere prijzen zijn een snelweg naar huidige inflatie.

De energiecrisis, de inflatie met de daaraan gekoppelde indexaanpassingen en de dalende koopkracht van de burgers zet de gemeentelijke financiën overal onder druk, ook in Ravels.

Als een financieel gezonde gemeente moet ook Ravels alle zeilen bijzetten om de begroting en het meerjarenplan up to date te houden, zonder dat op het eind van de rekening de bijkomende lasten bij de burger komen te liggen.

VEB waarschuwt voor hogere rekeningen.

VEB, Het Vlaams Energiebedrijf waarschuwt voor een stijging van € 754.000 op jaarbasis in onze gemeente en daarom heeft het schepencollege een aantal maatregelen moeten nemen om  de gevolgen van deze stijgingen te beperken.

Beperken van de openbare verlichting en andere maatregelen.

 • Omdat ook het veiligheidsaspect belangrijk blijft en op vele plaatsen ook al LED verlichting is geïnstalleerd is er beslist om over te gaan tot de volgende beperkingen.
  • o De verlichting zal vanaf 22:00 worden gedoofd op de meeste plaatsen, zowel in de week als in het weekend.
  • o Ook de monumentverlichting zal doven vanaf 22:00 uur.
  • o In de ochtend zal de openbare verlichting niet meer worden ingeschakeld.

Dit regime zou een besparing opleven van 198.000 kWh, goed voor zo’n € 100.000

 • Verder wordt werk gemaakt van een versnelde “verledding”  van ons openbaar verlichtingsnet dat heden al zo’n 40% bedraagt.
 • De standaard temperatuur in de openbare gebouwen wordt 19 of 20 graden.
 • De zaalwachters hebben de opdracht gekregen om waar  mogelijk lampen te vervangen door energiezuinige lampen.
 • Verwarmingsinstallaties worden geoptimaliseerd door een speciale firma.
 • De openingsuren van het zwembad zullen worden geoptimaliseerd om tot een lager verbruik te komen.
 • PV installaties zullen verder worden uitgebouwd. Zo loopt er op dit ogenblik al een studie over het leggen van 300 PV panelen op een hal van Weelde Depot. In samenwerking met Campina Energy zou dit, met de mogelijkheid van een burgerparticipatie moeten leiden tot een stroomafnameovereenkomst.
 • De kerstverlichting zal wel branden maar wordt in de mate van het mogelijke beperkt.
 • Er is een onderzoek bevolen naar diepteboring en warmtenetmogelijkheden rondom het gemeentehuis. Op termijn zou dit mogelijkhedenkunnen bieden voor zowel het gemeentehuis     als de omliggen gemeentelijke voorzieningen en gebouwen zoals de gemeentelijke basisschool Verrekijker, maar ook sportcomplex Molenslop.

Personeelsuitgaven stijgen met € 1.050.000.

Om de stijging van meer dan 1 miljoen euro in de uitgaven van de indexaanpassingen voor lonen op te vangen  (voor deze legislatuur betekent dat nog € 3.150.000) in het meerjarenplan moet in het personeelsbeleid worden bekeken hoe dit kan worden opgevangen.

De personeelsuitgaven bedragen ongeveer 45% van de gemeentelijke uitgaven. Om de huidige crisis te overleven zal er in de komende tijd nauwelijks ruimte zijn voor nieuwe aanwervingen. Deze zullen dan ook tot het hoogst noodzakelijke worden beperkt.

Aan de andere kant maakt het schepencollege zich sterk dat er ook geen ontslagen zullen vallen zoals dat elders wel gebeurt.

Om dit alles op te vangen zijn de komende  investeringen meer gespreid in de toekomst.

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren