schietstandversuskarting

De gemeenteraad van Ravels keurde in juli de bijzondere voorwaarden en gunningscriteria goed voor het verkrijgen van de erfpacht voor hal 9 op Weelde Depot.

De voorstellen dienden ten laatste op 15 september te worden ingediend, er lagen half september verrassend genoeg slechts twee aanvragen op tafel voor dit nochtans aantrekkelijk project.

De twee dossiers waren het zopas (03/08/2022) opgerichte  Orion Center vzw uit Ravels, en als tweede Leather bvba uit oud-Turnhout.

  1. Orion Center vzw is een vereniging die er een, naar eigen zeggen, Olympische schietstand wil vestigen.
  2. Leather bvba  van haar kant stelde een dossier samen voor het starten van een indoor kartbaan.

Beoordeling dossier volgens criteria.

Prijs

De gemeentelijke dienst die zich boog over het dossier en ging volgens vooraf bepaalde criteria te werk. Het eerste criteria is het geboden bedrag of de prijs, die bepaalt voor 50% de toewijzing van de erfpacht. Hoewel dit voor de helft van het totaal telde bleek het toch niet doorslaggevend te zijn want het kartbaan project scoorde hier hoger dan de schietstand. De juiste cijfers zijn ons wat ontgaan maar het voorstel van de schietstand zou goed zijn voor een bedrag tussen € 30.000 tot  € 45.000 voor de eerste twee jaar waarna het zou stijgen naar meer dan € 60.000 per jaar.

Visie

Als tweede criterium werd gekeken naar de visie van het project. Daarvoor kon een totaal van 30 punten worden gehaald. Blijkbaar werd de visie van de schietstand hier hoger ingeschat dan die van de kartbaan die slechts 19 punten kreeg terwijl er voor de  schietstand 25 werden genoteerd.

Businessplan

Dan was er ook nog het businessplan dat werd bekeken. Normaal zouden daar toch enkele duidelijke criteria over moeten kunnen worden gecommuniceerd. De maximumscore voor het businessplan was echter slechts 10 punten. Opnieuw scoorde de schietbaan hier hoger met 8 punten tegenover 5.5 voor de schietbaan.

Plan van aanpak

Als laatste  konden nog 10 punten worden verdiend met de roadmap van het project of het plan van aanpak.  Ook daar kreeg de schietbaan (8) een hogere quotering dan de kartbaan (6.5) zodat men tot een totaal van 85.6 voor de schietstand komt tegen 81 voor de kartbaan.

Groen onthoud zich tijdens stemming.kim tussenkomst

Hoewel Groen raadslid Kim Buyst op geen enkel moment de neutraliteit en integriteit van de mensen die het dossier onder de loupe namen in twijfel trekt had ze toch ernstige vragen over beide projecten waaraan de gemeente een erfpacht over de komende 33 jaar zal verlenen.

“Willen we echt vandaag deze hal voor 33 jaar toekennen aan deze vereniging? Aangezien we geen gedetailleerde objectieve criteria kunnen terugvinden is dat een moeilijke zaak. Als gemeenteraadsleden hebben we deze objectieve criteria niet vooraf kunnen inzien. In de wandelgangen werd de voorbije maanden al regelmatig gesproken over een eventuele meerwaarde voor politie en defensie wanneer er een Olympische schietstand zou komen, en daar is deze tussenkomst geen waardeoordeel over, maar we vinden dat een dergelijke beslissing enkel en allen genomen kan worden gebaseerd op objectieve criteria. Daarom zal Groen zich dan ook onthouden bij de stemming. ”

Meerwaarde tegenover opportuniteit?

Ondertussen bereiken ons ook berichten van mensen die zich misschien wel terecht de vraag stellen welke meerwaarde een schietstand heeft voor onze gemeente, terwijl een kartbaan wel een meerwaarde had kunnen betekenen. Kartbanen worden immers voor meerdere initiatieven dan het karten op zich gebruikt, er worden kinderfeestjes gehouden, bedrijfsuitjes en ook vriendengroepen maken veelvuldig gebruik van een onderlinge kartwedstrijd om een ontspannende avond te beleven.

Wat de schietbaan van Orion Center vzw ons als meerwaarde voor de inwoners zal brengen is nog maar de vraag. Buiten het financiële plaatje dat zelfs bij het kartingprojec hoger lag is het niet geheel duidelijk.

De bekende kartbaan van Mol sluit eind december haar deuren en daarom lagen de kaarten om te slagen in Weelde bijzonder mooi om er een succes van te maken.

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren