renovatie negensprong

De gemeenteraad van maandagavond bracht een vinnig debat over de geplande renovatie ten koste van  € 834.500 in de Vrije Basisschool “De Negensprong” van Poppel.
Met name Lou Haagen en Luc Walschots haalden snedig uit naar de plannen van de meerderheid. 
 

70 jaar oude gebouwen zijn dringend aan een opsmukbeurt toe.

Op de agenda stond de goedkeuring van de renovatie van de 70 jaar oude gebouwen van de school aan Dorp 60. Een aanpak op korte termijn dringt zich op wegens allerhande redenen, het schoolbestuur was vragende partij bij de gemeente om financieel bij te springen.
Het probleem ligt hem voornamelijk in het feit dat de Poppelse Vrije Basisschool geen Gemeentelijke school is. Indien een renovatie of nieuwbouw via de reguliere kanalen van het Katholieke Onderwijs zou moeten lopen zou het naar alle waarschijnlijkheid een kleine 20 jaar duren vooraleer de eerste spadesteek in de grond kan worden gestoken. Door de erfpacht en de nieuwe huurovereenkomst die de gemeente sloot zijn er nu mogelijkheden om te werken aan de toekomst van het onderwijs in Poppel. 
 

Maatoplossing uitgewerkt door alle partijen.

Omdat de nood in Poppel echter groot is heeft men binnen de gemeente al naar oplossingen gezocht. De vraag is gesteld aan de school zelf die een aantal zaken op haar prioriteitenlijstje had staan waarvoor ze vragende partij waren. De architecten hebben zich hier uitgebreid over gebogen en kwamen tot de conclusie dat een grondige renovatie wellicht de uitverkoren oplossing zou bieden en maakten daarvoor een ontwerp. Dit ontwerp kan rekenen op de steun van de school zelf. Dat hebben we de schepen van onderwijs duidelijk horen zeggen,  de school zat bijna mee aan de tekentafel om hun visie weerspiegeld te zien op de plannen.
 

“Niet akkoord” zegt Lou Haagen.

Toch vinden oppositieleden van de Dorpslijst, met Lou Haagen en Luc Walschots op kop dat er niet voldoende is gekeken naar het alternatief, nl. een volledige nieuwbouw. De meerderheid wordt verweten dat in Ravels en Weelde altijd meer kan dan in Poppel, een argument dat werd weerlegd door burgemeester Luyten.
Ook het gevoel dat de plannen het door de strot worden geduwd viel zwaar bij de leden van de Dorpslijst. Of zoals Lou Haagen het uitdrukte: “ We krijgen hier nu nen biefstuk voorgeschoteld waar we voor moeten kiezen, ofwel slikt ‘m in of gooit ‘m weg. Dat is onze keuze die we krijgen. Ik geloof dat het beter was om op de plaats waar nu 5 klaslokalen staan, 10 nieuwe te creëren, één verdiep erop en het is in orde op de zelfde plaats, voor hetzelfde geld misschien nog wel want renoveren kost altijd meer.”
Luc Walschots trad zijn dorpsgenoot bij en vroeg zich ook af waarom dit niet als alternatief voorstel op tafel lag.
 

Schoolprojecten Weelde, Ravels en Poppel niet vergelijkbaar.

Een hoofdreden van de keuze die nu werd gemaakt ligt mede in het feit dat het een totaal ander project is. In Weelde was het een samensmelting van twee verschillende scholen waar erg veel ruimte- en energieverspilling de reden was voor de gekozen optie. Dit project liep ook al bijna 15 jaar vooraleer het rond was.
De opmerking van Mario Langenhuizen over de argumentatie die er was voor de genomen keuze konden we wel begrijpen. De burgemeester motiveerde de beslissing over een algemene financiële aanpak, terwijl naar onze mening de vraag van Langenhuizen meer over de technische argumenten van de keuze voor renovatie gingen.
 
Een renovatie lijkt zich toch op te dringen, de school moet al in september terug open. Er zijn geen uitwijkmogelijkheden om de klassen op te vangen in andere lokalen, nog een argument voor de pleiters voor renovatie om de knoop zo snel mogelijk door te hakken.
 
 
 
 
 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren