agridagen nva

Alweer een erg korte agenda op de maandelijkse gemeenteraad gisteren.
Eigenlijk was het enige opmerkelijke de nieuwe geluidsinstallatie ( en de koffiekar à la madame Arabelle). Aan de audio is nog wel wat werk, het geluid zingt en zoemt nog wat rond, misschien moet JAB eens langskomen met zijn PA om alles beter af te stellen. We konden achteraan echter al beduidend meer verstaan dan voorheen.


Over de eerste punten werd in snel tempo overheen gelopen. Het enige agendapuntje waar even over is gepalaverd was de mogelijkheid om de jaarlijkse opruimactie eventueel te gaan spreiden over twee verschillende acties in het voor- en het najaar. Verder zal volgende keer in de evaluatie ook worden gekeken naar de mogelijkheid of er meer moet worden ingezet op een alternatieve manier om de bermen rein te houden. Zo zijn er op andere plaatsten initiatieven om een groep mensen of verenigingen het peter- of meterschap te laten opnemen over een bepaald traject. Hiervoor is echter meer studie nodig om te zien of deze alternatieve methode iets voor onze gemeente is.

N-VA stelt vragen over Agridagen, burgemeester Luyten moet uitleg verschaffen.

Als laatste puntje had N-VA de organisatie van de Agridagen en de rol van de gemeente in deze op de agenda geplaatst.
Gert Laurijssen vroeg zich onder meer af hoe het wel kon dat de gemeente een project als dit mede kan organiseren als de gemeente geen eigenaar is van de site. Verder wilde hij weten wat de gemeente dit alles al gekost heeft en hoe het veiligheidsplan strookte met de eerder afgeleverde veiligheidsstudie in verband met brandveiligheid, verkeersveiligheid, enz...

Burgemeester Luyten pareerde echter behendig de opmerkingen en legde uit dat het in het belang van de gemeente is dat een project als de Agridagen naar de gemeente komt. Ravels is een plattelandsgemeente met veel landbouwers, allemaal ervaringsdeskundigen dus. In alle opzichten is dit ook voor de gemeente een zeer leerrijke ervaring waaruit erg veel geleerd kan worden naar de toekomst toe. Zodra de hallen definitief in het bezit komen van de gemeente kan pas uitvoerig werk worden gemaakt van het RUP van de site. Er zijn al verschillende projecten naar voren geschoven, maar toch kan het geen kwaad eens een nationaal prestigieus project wat deze Agridagen toch zijn naar hier te halen. Het zet in de eerste plaats Ravels op de kaart in Vlaanderen en zelfs Nederland, een niet te onderschatten troefkaart waar we niet genoeg bij stilstaan op dit moment. Later zal dit misschien erg belangrijk worden als we invulling gaan zoeken voor de hallen.
Wat de kosten betreft, bij eerdere debatten in deze gemeenteraad is overeen gekomen dat eventuele projecten vooraleer de gemeente eigendom is van de volledige site, minimaal een nul operatie moest zijn. Voor dit bepaalde project heeft de gemeente water moeten voorzien en zijn er binnen in de hallen een aantal TL lampen vervangen door eigen personeel, voorlopig een verwaarloosbare kost die ruimschoots wordt gedekt door de lumpsum die wordt betaald voor alle logistieke steun vanuit de gemeente.

Voor defensie is de zaak eigenlijk zo goed als afgerond, de laatste handtekeningen die nog moeten worden gezet zijn nog slechts een formaliteit. Daarom heeft defensie een aantal hallen in concessie aan de gemeente gegeven voor een symbolisch bedrag. Enkel in die constructie was het mogelijk om de Agridagen naar Ravels te halen. De organisatie van de Agridagen geeft de gemeente in return een tegemoetkoming voor de logistieke hulp waarvoor de gemeente zich heeft geëngageerd. In de toekomst zullen deze constructies niet meer nodig zijn als de overdracht een feit is. Dan kunnen er huurprijzen worden onderhandeld, conform met de marktprijzen voor bepaalde projecten.
Op het gebied van de veiligheid is de organisatie op alle vlakken verantwoordelijk. Ten laatste donderdag voor de opening zullen de veiligheidscertificaten moeten zijn afgeleverd door de verschillende diensten. De hallen zijn op dit moment geen beurshallen die de vergelijking met in Brussel of in Gent kunnen doorstaan. De laatste jaren zijn de Agridagen echter ook georganiseerd in reusachtige tenten, dat zijn ook geen permanente beurshallen. De hallen zullen specifieke voorwaarden opgelegd krijgen zodat ze voldoen aan de opgelegde veiligheidsnormen, deze zijn echter altijd van kracht in tijdelijke locaties en doen geen afbreuk aan de naleving van de reguliere veiligheidsvoorschriften.

Toch bleef Laurijssen er op aandringen dat het een erg kromme redenering was, aan de ene kant kunnen er geen asielzoekers verblijven of carnaval groepen werken in de hallen. Aan de andere kant kunnen wel 10.000 bezoekers een beurs bezoeken aan de andere kant.

De burgemeester was echter resoluut in zijn besluit, de asielzoeker kwestie is een beslissing van de brandweer, de hallen worden wel gebruikt door de asielzoekers voor ontspanning maar niet om te slapen. Het risico voor de carnaval groepen is gespreid door de opsplitsing naar een andere hal voor bepaalde zaken. De Agridagen dragen volledige verantwoordelijkheid voor alles met betrekking tot hun organisatie, maar als uiterlijk donderdag 11 februari niet alle benodigde vergunningen zijn uitgereikt gaan de Agridagen niet door.

 

 

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren