belastingsaangifte2024

Naast de zitdag van de FOD Financiën er er ook de mogelijkheid om uw belastingbrief te laten invullen door de mensen van Beweging.net.

Hier onder kan u kiezen uit één van  beide mogelijkheden. U kan zelf uw keuze maken  die het best bij u past.

BEWEGING.NET

Elk jaar organiseert beweging.net zitdagen voor zijn leden en sympathisanten om je te helpen:

 • bij het invullen van je aangifte personenbelasting
 • of het nakijken van het voorstel van vereenvoudigde aangifte dat je ontving.

Het is een jaarlijkse gewoonte dat er in Ravels, Weelde, Poppel en Baarle zitdagen doorgaan voor het invullen en het berekenen van de belastingbrieven en dit dankzij de inzet van zijn vrijwilligers van de dienstverlening belastingen.

We starten op 11 juni 2024 en hebben opnieuw 1 zitdag per deelgemeente, telkens met een namiddag- en avondsessie.

Hierbij het overzicht van de datums en van de plaatsen van deze zitdagen:

 • Dinsdag 11 juni: Poppel - Ontmoetingscentrum De Wilders (De Wilders 41)
 • Woensdag 19 juni: Ravels - De Wouwer (Kloosterstraat 4) - podiumzaal
 • Dinsdag 25 juni: Baarle-Hertog - Cultureel Centrum, lokaal 1 (ingang via parking Molenbaan)
 • Donderdag 27 juni: Weelde - Gemeentelijke Zaal De Brouwerij (ingang via parking Polderstraat)

De zitdagen vinden telkens plaats in de namiddag tussen 14.00 en 17.00 uur en ‘s avonds tussen 18.00 en 20.00 uur.

Om je een goede service te kunnen bieden, moet je ook alle documenten meebrengen om een correcte en juiste aangifte te kunnen doen. Deze documenten zijn onder andere:

 • de inkomstenfiches van het jaar 2023 met betrekking tot lonen, vakantiegeld, werkeloosheid, ziekte, pensioen en brugpensioen, arbeidsongeval, enz.
 • alle attesten over het jaar 2023 met betrekking tot leningen, levensverzekeringen, pensioensparen, giften, kosten voor kinderopvang, onderhoudsuitkeringen, bewijs betalingen dienstencheques, bewijsstukken i.v.m. belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen en eventuele andere kosten die kunnen afgetrokken worden,...
 • het attest van eventuele voorafbetalingen van belastingen in 2023
 • je aangifteformulier en de berekening van de belastingen van vorig jaar kan het invullen voor dit jaar eenvoudiger maken en sneller doen gebeuren. Deze documenten bevatten een aantal basisgegevens die telkens weer bruikbaar zijn.
 • ZEKER MEE TE BRENGEN ALS JE AL EERDER VAN ONZE ZITDAGEN GEBRUIK MAAKTE: het dubbel van uw aangifte inkomsten 2022, aanslagjaar 2023 mee + eventueel de berekening die onze medewerkers gemaakt hebben.

We doen de aangifte bij voorkeur (en enige mogelijkheid indien de aangifte vorig jaar reeds digitaal ingediend werd) via TAX-ON-WEB. Hiervoor moet je zeker je (elektronische) identiteitskaart meebrengen en deze van iedere belastingplichtige waar je een belastingbrief van bij hebt. Voor echtparen/wettelijk samenwonenden deze dus van man en vrouw of partner ÉN de bijbehorende pincodes zodat je deze kan ingeven bij de aangifte. Eventueel kan je ook gebruikmaken van ItsMe maar dan installeer en activeer je deze app thuis best vooraf (met bankkaart of kaartlezer) op je telefoon.

Wilt u uw aangifte laten invullen via de gemeente op het Sociaal Huis?

De zitdag van FOD financiën in het Sociaal Huis vindt plaats op woensdag 19 juni van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur.

OPGELET: Hiervoor dien je voorafgaand een afspraak te maken via het onthaal van het gemeentehuis.

 • Medewerkers van de FOD Financiën zullen op woensdag 19 juni 2024 aangiftes invullen in het Sociaal Huis van Ravels. Dat kan enkel op afspraak via de onthaalbalie in het gemeentehuis. Telefonisch te bereiken via 014 65 67 04. 
  • Hou er rekening mee dat u per afspraak (12 minuten) hulp krijgt bij één aangifte. Wilt u langskomen met meerdere aangiftes (voor uw ouders, kinderen …), maak dan evenveel afspraken.
  • Vergeet zeker niet je identiteitskaart, inkomstenfiches, aanslagbiljet van vorig jaar en alle andere nodige attesten mee te brengen.
  • Aangifte voor iemand anders? Doe je een aangifte voor iemand anders, dan moet deze persoon jou een volmacht geven. Deze volmacht kan je hier downloaden.
 • Hebt u een witte enveloppe ontvangen met een vereenvoudigde aangifte? Dan kunnen de specialisten u op deze zitdag niet helpen. Als u akkoord gaat met de aangifte, hoeft u niets te ondernemen. Bent u niet akkoord, neem dan contact op met het nummer 02 57 257 57.

Wenst u uw aangifte te laten invullen door de experts van de FOD Financiën?

 • Dat kan enkel op afspraak. Neem contact op met de FOD financiën via 02 575 56 66 of bel het nummer dat op de enveloppe van uw aangifte staat (bruine enveloppe).
 • U hoeft zich niet te verplaatsen! De experts van de FOD Financiën bellen u op het afgesproken tijdstip terug om samen met u uw aangifte in te vullen per telefoon.

Meer info: Hulp bij het invullen van de belastingaangifte | FOD Financiën (belgium.be)

Download volmacht belastingen 2024.pdf 424,5 Kb

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren