1 IMG 0333Tijdens de het bezoek aan het asielcentrum in Weelde dat bijna klaar is liet Rode Kruis verantwoordelijke zich ontvallen dat de eerste asielzoekers zullen arriveren op 23 november.

Burgemeester Walter Luyten was hier niet gelukkig mee, eerder had hij de pers geïnformeerd dat hij de betrokken bewoners vooraf wilde inlichten over de datum van de eerste vluchtelingen. Door deze slipper hoeft dat dus al niet meer.

 

Lange vergadering over de asielcentra in de KENO zone.


1-IMG 03191-IMG 0326De vergadering die net na halfnegen begon liep wel wat uit want het was al bijna 10.00h voor deze werd afgerond met een bezoek aan de site langs het Geeneinde.


Op de agenda stonden vooral punten die de gemeente wilde ophelderen.
Zo was er de vraag naar extra politie in de KENO zone, want ook de burgemeesters van Arendonk en Retie zaten mee aan tafel. Ook zij waren vragende partij om meer steun te krijgen van overheidswege om de veiligheid van haar inwoners te vrijwaren gedurende deze asielcrisis met alle gruwelverhalen die, al dan niet terecht, in andere centra in Europa de ronde doen.

 

Screening van de vluchtelingen vooral toekomstgericht.


Ook de screening van de mensen die komen kwam aan bod. Er worden bij het eerst intake gesprek in Brussel bijvoorbeeld vingerafdrukken genomen om de mensen te kunnen identificeren. Dit is meer een maatregel naar de toekomst toe dan iets anders, maar dan is er toch een controle van de identiteit mogelijk bij eventueel latere overtredingen.
Ook op de vraag die velen zich stelden of het geen gesloten centrum zou moeten zijn kwam een antwoord. Deze mensen zijn geen misdadigers en kunnen dan ook onder geen enkel beding worden opgesloten. Er is wel overeengekomen om dezelfde openingsuren te hanteren in alle drie de gemeenten. Gedurende de nacht is het centrum wel gesloten.

 

Onderwijsproblematiek.


1-IMG 0336Ook de scholen mogen zich verwachten aan kinderen uit de lagere schoolleeftijd. Hoeveel is echter nog niet bekend. Er zullen ook op het centrum zelf een aantal schoolcontainers worden geplaatst waar ter plaatse aan schoolonderricht zal worden gedaan. Deze containers zullen dan een onderdeel uitmaken van de scholen uit de gemeente, maar zullen op het centrum blijven. Voor deze kinderen krijgt de gemeente per 6 kinderen een halve leerkracht extra ter beschikking.
Over het busvervoer naar de scholen liggen de bewindvoerders blijkbaar niet op dezelfde lijn. Crevits en Franken spelen elkaar de bal toe om dit probleem op te lossen. De extra bushalte die er ook voorzien was in onze vorige kennismaking van de asielzoekerscrisis en zal dan ook dit keer op dezelfde manier worden opgelost. Er is clementie gevraagd aan de Lijn om hier soepel mee om te springen.

 

Verkoop Weelde Depot.


1-IMG 0338Een erg belangrijk punt op de agenda waren de afspraken omtrent de verkoop van Weelde Depot die voor de gemeente prioriteit blijven. Van de minister kreeg onze burgemeester nogmaals de belofte dat het asielcentrum geen reden is om dit dossier op de lange baan te schuiven. Hij vroeg wel aan onze burgemeester of het land, indien nodig, na de definitieve verkoop ook nog hetzelfde engagement zal tonen als er nogmaals een soortgelijke vraag komt in de toekomst.


Ook werd nog verder gesproken over het spreidingsplan waarmee we in onze gemeente zullen worden geconfronteerd in de loop van de volgende jaren. Dit spreidingsplan komt er pas volgend jaar en zal wellicht geen grote invloed hebben op onze gemeente. Ook zal Ravels worden ontzien in dit spreidingsplan zolang het centrum is geopend.

 

 

1 IMG 0331 001

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren