asiel2

Het bleef opvallend stil rond de hallen aan het vliegveld van Weelde waar enkele weken geleden op korte termijn de komst van 512 nieuwe asielzoekers/vluchtelingen werd aangekondigd.
We zagen hier en daar wel wat beweging in de vorige weken, maar sinds maandag is men volop containers aan het plaatsen, de zogenaamde woonunits.
 

Streefdatum eerste bewoners 1 december 2015.

asiel1
Oasiel3mdat de ligging van het centrum vorige keer volgens buurtbewoners overlast meebracht is dit keer gekozen om de units ver van de Geeneinde weg te plaatsen. Helemaal achterin staan ze nu, bijna tegen de bossen van het oude moto-cross parcours uit de jaren 70.
Momenteel is men bezig de nutsvoorzieningen aan te leggen, die dienen dit keer dus ook tot helemaal achterin het domein te worden bijgelegd. 
Verder valt op dat er met verschillende woonblokken wordt gewerkt, zo mogelijk om verschillende etnische groepen te kunnen scheiden.
Naast de woonunits zullen de vluchtelingen ook drie hallen kunnen gebruiken voor verschillende doeleinden zoals ontspannings- en sportruimte, kantine en opslag indien nodig.
 

Bezoek minister Jambon voorspelt weinig goeds.

jambon
Vorige week al kondigde men het bezoek aan van minister Jambon, Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, verder ook belast met de Regie der gebouwen. Op 12 november komt de minister dus naar Ravels om met de burgemeesters van de KENO zone te spreken.
 
De burgemeesters van onze buurdorpen hebben tezamen met onze eigen burgemeester Walter Luyten vorige week een brief gestuurd om extra steun voor de politiezone Keno ( Kempen Noord-Oost). Daarin werden extra manschappen gevraagd voor onze politiezone om de komende extra druk te dragen. Op onze vraag aan de burgemeester of die steun er gaat komen moest hij vooralsnog ontkennend antwoorden. “Het is volgens de woordvoerder van minister Jambon geen optie om de politiezone Keno uit te breiden, ook niet tijdelijk. Er kan echter altijd bijstand worden gevraagd aan de federale.”
 

Bel maar naar de Federale …….

Er is dus geen enkele toezegging van hogerhand dat er enige extra steun zal komen om deze komende asielcrisis het hoofd te bieden in onze gemeente, ook niet in Retie of in Arendonk. 
luyten peeters
“Het enige positieve dat we uit dit bezoek kunnen halen is het feit dat hij toch al de moeite doet om tot hier te komen, we kunnen in ieder geval een gesprek aangaan. En daarin wil ik ook vooral de definitieve verkoop van de NAVO-site met hem bespreken die al maanden in het slop zit“, aldus Luyten. Beide bevoegde ministers zijn N-VA leden en kunnen dit met één pennenstreek in orde maken met wat goede wil. 
 
Op dit ogenblik weet niemand wanneer nu precies de eerst mensen zullen worden gehuisvest in de units. Eén december is een datum die in de wandelgangen wordt genoemd maar niemand weet het precies, ook op de scholen is men nog niet volledig ingelicht over het aantal extra leerlingen dat men zal moeten gaan opvangen. Daar is echter nog ruimte voor, de plicht om leerlingen onderwijs te laten volgen gaat pas in na 60 dagen, dan zijn we al eind januari 2016 en tegen dan kan er alweer veel veranderd zijn.
 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren