aankopen Dorp

Zoals al eerder aangehaald heeft de gemeente in de toekomst plannen om de dorpskern van Poppel wat te ontlasten.
De flessenhals in het Dorp heeft soms tot gevolg dat het hele centrum dichtslibt gedurende de spitsuren. Eén enkele wagen die op een strategisch moeilijke plaats is geparkeerd heeft soms dramatische gevolgen op verkeerstechnisch gebied.


Verzekering doorstroming verkeer Poppel op lange termijn.


Om op de langere termijn de doorstroom van de gemeente Poppel toch leefbaar te houden heeft de gemeente het plan opgevat om enkele panden te verwerven in hartje Poppel.
Dit zou afgelopen maandag in de gemeenteraad worden behandeld maar werd gedurende de zitting verwezen naar de besloten zitting.
Ondertussen hebben we hier en daar wat inlichtingen ingewonnen en kunnen we melden dat de plannen worden doorgezet.


Twee panden op het verlanglijstje.


Naast het pand Dorp 15 dat openbaar te koop staat is ook de woning op nr 23 uit de hand te koop. De gronden waar deze woningen op zijn gebouwd raken elkaar aan de achterkant wat het project interessant maakt. Als beide panden in handen komen van de gemeente zou er een soort van ademruimte kunnen worden gecreëerd met een pleintje en een parking waarvoor zeker een grote behoefte is. Op dit ogenblik is het erg moeilijk om parkeerruimte te vinden in het dorp van Poppel.


Mogelijkheid tot onteigening.


De gemeente heeft ondertussen een schatting laten uitvoeren en zal een bod doen op het pand bij de verkoop van Dorp 15 die op woensdag 18 november gepland staat. Omdat de gemeente gebonden is aan het schattingsbedrag bestaat de mogelijkheid dat de eigenaars liever verkopen aan een andere partij , maar er is nog altijd de mogelijkheid tot onteigening die achter de hand wordt gehouden. We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat wel deze laatste optie wel degelijk tot de mogelijkheden behoort als er onverhoopt andere kapers op de kust zouden verschijnen. In zo’n geval moet het algemeen belang kunnen primeren, ook als het een moeilijke beslissing zou zijn.


Eerste stap naar vernieuwing woonkern Poppel.


In de verdere toekomst zou dit dan een eerste stap zijn naar een woonkernvernieuwing. Dit zijn echter lange termijn plannen die ook een erg zorgvuldige aanpak vergen, afhankelijk van de noden die zich in de toekomst zullen voordoen.
In ieder geval zijn er nu toch al voorstellen om aan de achterkant van de gronden die kunnen worden verworven en grenzen aan een achterliggende weg eventueel ruimte zou zijn om enkele sociale woningen te bouwen.

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren