seniorenraad memorandum1

Gisteren kwam een ruime vertegenwoordiging van de seniorenraad samen in het gemeentehuis van Ravels voor de officiële overhandiging van het memorandum van de gemeentelijke seniorenraad.

Dit memorandum, opgesteld naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen, belicht de noden, verwachtingen en wensen van de senioren in onze gemeente.

Met de vergrijzing als een belangrijke uitdaging voor de komende jaren, benadrukt de seniorenraad het belang van een lokaal ouderenbeleid dat gericht is op de toekomst.

In het memorandum worden diverse aandachtspunten belicht zoals de bevordering van ouderenparticipatie, het stimuleren van levenslang wonen, het behoud van ondersteunende diensten zoals openbaar vervoer, en de toegankelijkheid en veiligheid van de openbare ruimte. De gemeentelijke seniorenraad hoopt hiermee de beleidsmakers te inspireren om bij de opstelling van hun verkiezingsprogramma’s en toekomstige beleidsplannen rekening te houden met de belangen van de senioren.

Tijdens deze plechtigheid namen burgemeester Walter Luyten en algemeen directeur Chris Bax het memorandum in ontvangst. Nadien zal het document worden bezorgd aan alle politieke partijen die deelnemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen van zondag 13 oktober 2024.

Na ontvangst uit de handen van de voorzitter van de Seniorenraad nam de burgemeester nog even het woord nadat hij even werd herinnerd aan het feit dat … indien hij binnenkort nog een nieuwe hobby zoekt, hij welkom is bij één van de seniorenverenigingen voor een bestuursfunctie….

De burgemeester weet zeer goed dat het moeilijker wordt senioren in de plattelandsgemeenten. Elke dag verdwijnen er diensten, zoals winkels, banken, postkantoren, lijnbussen enz…

seniorenraad memorandum walter luytenDe gemeente ging wilde in overleg gaan met Batopin, het zogenaamd bankneutrale netwerk voor de verdeling van cash geld. Dat neutrale slaat enkel op de banken …. 5 Km is 5 Km en ze geven verder geen krimp. Ze gingen zelfs niet in overleg met de gemeente die eventueel zelfs in de gemeentekas wou tasten om geldautomaten in elk kerndorp van de gemeente te kunnen behouden.   

Zo zijn er vele voorbeelden te vinden van achteruitgaande dienstverlening op het platteland, waarbij Ravels bij uitstek deel van uitmaakt. Vorig jaar heeft Ravels geluk gehad met de herverdeling van de bussen van de Lijn. Een volgende keer zou het el eens anders kunnen uitdraaien.

Ook de verdeling van de Vlaamse middelen is totaal scheefgetrokken. Er gaat  verhoudingsgewijs te veel geld naar stedelijke agglomeraties en te weinig naar de rest van Vlaanderen. Zo kreeg een stad in 2023 uit het Gemeentefonds liefst 1.488 euro per inwoner, terwijl de rest van Vlaanderen het met slechts 270 euro moet doen. En dat terwijl we op den buiten in verhouding toch evenveel belasting betalen.

Nog een heikel punt is de terugloop in de zorg. Voor vele mensen is het vinden van een huisarts een groot probleem. Artsen zijn niet meer geneigd om op een plattelandsgemeente te komen werken en op termijn gaat dat nog voor grote problemen kunnen zorgen. Gelukkig heeft Ravels een zeer goede relatie met het Woonzorgcentrum in Ravels zodat dit probleem zich momenteel nog niet stelt.

seniorenraad memorandum alois buyens2

Seniorenraad Ravels roept op tot aandacht voor lokaal Ouderenbeleid

De Seniorenraad van Ravels heeft vandaag een memorandum gepresenteerd waarin zij de  aandacht vestigen op de noden, verwachtingen en wensen van de senioren in de gemeente. Met de vergrijzing als een belangrijke uitdaging voor de komende jaren, benadrukt de Seniorenraad het belang van een lokaal ouderenbeleid dat gericht is op de toekomst.

Het memorandum, opgesteld door de voorzitter Alois Buyens en mede ondertekend door andere leden van de Seniorenraad, wijst op de snel toenemende populatie van ouderen in Ravels. Met bijna 20% groei in het aantal 65-plussers en meer dan 30% groei in het aantal 80-plussers in de komende 10 jaar, benadrukt de Seniorenraad de waardevolle bijdrage die ouderen kunnen leveren aan de samenleving.

seniorenraad memorandum alois buyensHet voorwoord van het memorandum benadrukt de rijkdom aan kennis en levenservaring die ouderen met zich meebrengen, en wijst op de noodzaak om hen actief te betrekken bij de gemeenschap. Tegelijkertijd wijst het slotwoord op de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur en politici om serieus te luisteren naar de behoeften van senioren en een beleid te voeren dat recht doet aan hun bijdragen en belangen.

De Seniorenraad roept het gemeentebestuur en politieke partijen op om het memorandum serieus te nemen en te streven naar een lokaal ouderenbeleid dat niet alleen rekening houdt met de noden van senioren, maar ook hun betrokkenheid bij de gemeenschap bevordert.

Het memorandum van de Seniorenraad van Ravels bevat diverse belangrijke punten die gericht zijn op het verbeteren van het welzijn van ouderen in de gemeente.

1. Dialoog met ouderen: Seniorenraad Ravels pleit voor inclusieve gemeenschap.

De Seniorenraad van Ravels roepen op tot een inclusieve aanpak voor het creëren van een leeftijdsvriendelijke gemeente. Door middel van een behoeftenonderzoek onder senioren en de oprichting van een Seniorenloket met een speciale seniorenconsulent, wil de Seniorenraad de stem van ouderen versterken en hen beter ondersteunen in hun dagelijkse behoeften.

Daarnaast pleit de raad voor het laagdrempelig maken van vrijwilligerswerk om de betrokkenheid van ouderen bij de gemeenschap te vergroten.

2. Kwalitatieve en aangepaste woningen voor alle ouderen: Seniorenraad Ravels dringt aan op actie.

Wij benadrukken het belang van een kwalitatief en aangepast woningaanbod voor ouderen in de gemeente. Met voorstellen voor het stimuleren van levenslang wonen in bestaande woningen, het aanpakken van energiearmoede en het verbeteren van de veiligheid in de openbare ruimte, roept de Seniorenraad op tot actie om ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

3. Mobiliteit en openbare ruimte: Seniorenraad Ravels pleit voor toegankelijkheid.

De Seniorenraad vraagt aandacht voor de mobiliteit van ouderen en de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Met voorstellen om het openbaar vervoer niet af te bouwen, de toegankelijkheid van straten en wegen te verbeteren en de digitale kloof te overbruggen, wil de Seniorenraad ervoor zorgen dat ouderen veilig en comfortabel kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

4. Sport en beweging voor ouderen: Seniorenraad Ravels pleit voor een actieve levensstijl.

Wij benadrukken het belang benadrukt van sport en beweging voor ouderen. Met voorstellen om een actieve levensstijl te bevorderen en initiatieven rond sport en beweging te stimuleren, wil de Seniorenraad ouderen helpen om gezonder en gelukkiger te leven.

5. Armoedebestrijding en ondersteuning voor kwetsbare ouderen: Seniorenraad Ravels roept op tot solidariteit.

De Seniorenraad heeft de aandacht gevestigd op armoedebestrijding en ondersteuning voor kwetsbare oudere in de gemeente. Met voorstellen om de integratie van het OCMW en de gemeente te verbeteren, de begeleiding naar rechten en ondersteuning te versterken en de digitale kloof te overbruggen, roept de Seniorenraad op tot solidariteit en inclusie voor alle ouderen.

seniorenraad memorandum2

Korte samenvatting van het Memorandum verkiezingen 2024 - 2030

De tekst benadrukt verschillende aspecten van een inclusief en leeftijdsvriendelijk ouderenbeleid in de gemeente.

1. Dialoog met ouderen:

 • Belang van ouderenparticipatie en een behoeftenonderzoek.
 • Oprichting van een Seniorenloket voor informatie en begeleiding.

2. Kwalitatieve en aangepaste woningen:

 • Stimuleren van levenslang wonen en aanpassingen aan woningen.
 • Aandacht voor energiearmoede en veiligheid.

3. Mobiliteit en openbare ruimte:

 • Behoud van ondersteunende diensten zoals openbaar vervoer.
 • Toegankelijkheid van openbare ruimte en veiligheid.

4. Stimuleren van sport en beweging:

 • Verschillende initiatieven voor actieve levensstijl en sociale contacten.

5. Armoedebestrijding en ondersteuning van kwetsbare ouderen:

 • Integratie van OCMW en gemeente.
 • Begeleiding naar rechten en ondersteuning.
 • Overbruggen van digitale kloof.
 • Speciale aandacht voor ouderen in kwetsbare situaties.

De samenvatting richt zich op de kernpunten van het memorandum, waardoor de belangrijkste boodschappen duidelijk worden overgebracht.

 

 

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren