belslijntje1

Belgische en Nederlandse partners werken samen toekomstvisie voor fietspad tussen Turnhout en Tilburg uit.

Het Bels Lijntje: ooit een spoorlijn, vandaag een populair fietspad tussen Turnhout (B) en Tilburg (NL). Onder leiding van Toerisme Provincie Antwerpen tekenen diverse partners uit België en Nederland samen een ambitieuze toekomstvisie voor het Bels Lijntje uit. In oktober presenteren ze ideeën voor de verdere inrichting en ontsluiting, met aandacht voor o.a. toerisme, erfgoed, mobiliteit en landschap.

 

In 2017 vierde het Bels Lijntje zijn 150ste verjaardag. Het feestjaar zorgde voor een vernieuwde aandacht en talrijke initiatieven op en langs het fietspad tussen Turnhout en Tilburg: van bredere paden over de reconstructie van twee spoorwegspanten tot lokale festiviteiten. Alle betrokken partners werden het snel eens: een toekomstvisie voor het Bels Lijntje vraagt om een gezamenlijke en geïntegreerde aanpak.

 

Unieke Belgisch-Nederlandse samenwerking

Daarom zetten de zeven gemeenten langs het traject (Baarle-Hertog, Ravels, Turnhout, Baarle-Nassau, Alphen-Chaam, Goirle en Tilburg), Regionaal Landschap Grote en Kleine Nete en projectleider Toerisme Provincie Antwerpen een nieuwe samenwerking op. Deze partners engageren zich beleidsmatig én financieel. Groendomeinen Kempen, Brabants Landschap, Midpoint House of Leisure en Visit Brabant bevestigden eveneens hun medewerking. Gedeputeerde voor toerisme Jan De Haes: “Uiteraard betrekken we ook de lokale partners, stakeholders en de burgers bij dit project. Het Nederlandse MTD Landschapsarchitecten en het Vlaamse Idea Consult zullen samen de visietekst schrijven. Kortom: een unieke, grensoverschrijdende samenwerking.”

belslijntje2

Creatieve, geïntegreerde aanpak

Eerste stap vormt de formulering van een gezamenlijke trajectvisie, rekening houdend met de troeven en het DNA van het gebied. Een geïntegreerde aanpak dringt zich op: het project heeft immers raakpunten met diverse beleidsdomeinen, waaronder mobiliteit, toerisme, cultuur, erfgoed, ecologie en landschapsbeheer.

In oktober presenteren de partners een toekomstvisie voor het Bels Lijntje. Die vormt de basis om vervolgens samen de uitvoeringsplannen op te stellen.

Jan De Haes: “We kiezen bewust voor een frisse, creatieve aanpak, mét respect voor de bestaande initiatieven. De komende maanden wil Toerisme Provincie Antwerpen als projectcoördinator de betrokken partners begeleiden om samen een veelbelovende toekomst voor het Bels Lijntje uit te tekenen. Een mooie uitdaging!”

 

Bels Lijntje c Toerisme Provincie Antwerpen 2 
© Toerisme Provincie Antwerpen

Bels Lijntje……

Het Bels Lijntje is een fietspad tussen Turnhout en Tilburg dat in 1989 werd geënt op een oude spoorwegbedding tussen Tilburg en Turnhout. Dat tracé telde zeven stations: Tilburg (km 31), Riel (km 25), Alphen (km 18), Baarle-Nassau (km 13), Baarle-Nassau Grens (km 9), Weelde (km 8) en Turnhout (km 0). Tevens was er een aftakking naar Goirle voor goederentreinen. Op 1 juni 1973 reed de laatste officiële trein. In 1989 werd over de bedding een fietspad aangelegd van Tilburg (Oude Warande) naar Turnhout. Het traject telt 33 kilometer.

In 2017 vierde het Bels Lijntje haar 150ste verjaardag. Vanuit verschillende beleidsdomeinen (o.a. mobiliteit, toerisme, erfgoed, recreatie, landschap, ecologie…) werden, zowel voor als tijdens het feestjaar, allerhande initiatieven opgestart. Enkele voorbeelden: bijenlinten, muurschildering, uitkijktoren, rustpunten, bloembollen, standbeelden, fietslussenfietskaart, wandelingen, verbreding paden, ontwikkeling snelfietsverbinding …

Uit deze unieke grensoverschrijdende samenwerking ontstond het gevoel bij de gemeentelijke partners om dit verder door te trekken naar de toekomst toe en de handen in elkaar te slaan. De ontwikkeling van een gezamenlijke trajectvisie drong zich op om in de toekomst vanuit de verschillende beleidsdomeinen en de verschillende partners éénduidig te kunnen samenwerken.

 

 

Resultaat:

Bels Lijntje c Toerisme Provincie Antwerpen 1Dit resulteert in een nieuwe grensoverschrijdende samenwerking tussen de 7 gemeentes langsheen het traject - zijnde Turnhout (BE), Ravels (BE), Baarle-Nassau (NL), Baarle-Hertog (BE), Goirle (NL), Alphen-Chaam (NL) en Tilburg (NL) - Regionaal Landschap Grote en Kleine Nete (BE) en Toerisme Provincie Antwerpen (BE). Deze verschillende partners verbinden zich financieel en verlenen hun medewerking ambtelijk en beleidsmatig voor het ganse project.

Daarnaast bevestigden volgende partners hun medewerking: Brabants Landschap (NL), Midpoint House of Leisure (NL), Groendomeinen Kempen (Provincie Antwerpen – BE) en Visit Brabant (NL).

De verschillende partijen wensen, in samenwerking met de verschillende lokale betrokken partners en andere betrokken stakeholders, een eigen trajectbiografie, -visie en trajectidentiteit voor het Bels Lijntje laten opmaken. Dit op basis van de (bestaande) gebiedskwaliteiten en –DNA.

 

In de trajectvisie en –identiteit houden we rekening met:

- Duurzaam toerisme, natuurbeleving en lokale economie.

- Evenwichtige spreiding van de bezoekersdruk.

- Beleidsdoelstellingen van de betrokken overheden en een consistent beleid (o.a. op vlak van mobiliteit, toerisme, economie, cultuur, erfgoed, ecologie, landschapsbeheer, etc.).

- (verhogen) Biodiversiteit.

- Maatschappelijke betrokkenheid: afstemming met de betrokken organisaties en verenigingen.

- Aandacht positionering binnen de bestaande fietsnetwerken (o.a. fietsknooppunten, lokale netwerken of zelfs internationale).

- Verhouding recreatieve versus nuttige verplaatsingen (snelfietsroute/intensivering in gebruik in relatie tot verkeerkundige ontwerpuitgangspunten versus traag/recreatief verkeer).

Bels Lijntje c Toerisme Provincie Antwerpen 3Het gehele proces verloopt in nauwe samenwerking met de bovenstaande partners en gaat hand in hand met een efficiënte communicatie met betrokken partijen en burgers. Focus en aandacht gaan naar een frisse aanpak en een creatieve uitkomst (met respect voor het gebieds-DNA en bestaande elementen en initiatieven).

De trajectbiografie, -visie en -identiteit vormen de basis voor de verdere gebiedsontwikkeling en geeft voldoende materiaal om als hefboom voor toekomstige subsidiedossiers te dienen. De verschillende partijen drukken expliciet de wens uit om nadien samen aan de slag te gaan om mogelijke toekomstige subsidie- en uitvoeringsdossiers te koppelen aan de uitkomst van deze opdracht.

Het plan wordt gerealiseerd door een externe partner. Deze werd aangeduid via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Het bureau dat de opdracht uitvoert is MTD Landschapsarchitecten (NL) met in onderaanneming IDEA Consult (BE). Ook een Belgisch-Nederlandse samenwerking.

 

Rol Toerisme Provincie Antwerpen, regio Kempen:

Naast de financiële bijdrage en de beloofde medewerking, engageert Toerisme Provincie Antwerpen, regio Kempen zich voor de overkoepelende projectcoördinatie, daarbij rekening houdend met de belangen van de verschillende partijen. De aangestelde projectcoördinator is Wendy Carnier.

Dit gebeurt steeds in samenspraak en in onderling overleg met de verschillende partijen. TPA is als coördinerende partner eerste aanspreekpunt voor de externe partner en begeleidt hen bij de aan hen toegekende opdracht. TPA zorgt voor een periodieke communicatie inzake het project en roept daartoe de nodige stuur- en projectgroepen samen.

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren