© RAWEPO

Zoals elke maand vergaderden de leden van het dagelijks bestuur van de Cultuurraad ook in mei voor hun maandelijkse bijeenkomst.

Ze hadden het daarbij voornamelijk over de volgende onderwerpen.

Toerismebeleid

Bart Hagen, voorzitter van VVV Toerisme Ravels vzw, komt toelichting geven over het gemeentelijke toerismebeleid en de werking van VVV Toerisme Ravels vzw. De cultuurraad neemt er kennis van en stelt nog enkele vragen.

Voorbereiding algemene vergadering

De algemene vergadering vindt plaats op maandag 27 november 2023 en het bestuur beslist om een werkgroep te vormen om de vergadering voor te bereiden.

Cultuurprijs

De werkgroep cultuurprijs is bijeengekomen en legt haar ideeën voor. Zo stellen ze voor dat er het gehele jaar nominaties kunnen komen en dat er aan de Cultuurprijs een mooie geldprijs wordt gekoppeld..

Erkenningsaanvraag Carnavalsvereniging De Prinsenlaan

Carnavalsvereniging de Prinsenlaan heeft een erkenningsaanvraag ingediend. De vereniging voldoet aan alle erkenningsvoorwaarden en de cultuurraad zal daarom adviseren de vereniging te erkennen als carnavalscomité (categorie 5).

Cultuursubsidies: ontwerpadvies en invoertermijn 6.

De cultuurraad stelt voor om de wijzigingen, die ze voorstelt in het kader van de evaluatie van het cultuursubsidiereglement, in te laten gaan na de uitbetaling van de cultuursubsidies in 2023 (bv. op 1 januari 2024). Hierdoor gelden ze voor het werkingsjaar 2023-2024 zodat de verenigingen de kans hebben om hun werking aan te passen aan het gewijzigde cultuursubsidiereglement.

Verslag vrijetijdsoverleg

Het verslag van het vrijetijdsoverleg van 8 mei 2023 wordt besproken.

Aanwezigheid bij culturele evenementen

Het dagelijks bestuur bespreekt welke bestuursleden de cultuurraad vertegenwoordigen op een aantal evenementen.

 

 

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren