© RAWEPO

Eind juni zaten de bestuursleden van de Ravelse Cultuurraad bijeen voor hun vergadering van het dagelijks bestuur.

Daarbij naen ze de volgende agenda door...

Voorbereiding algemene vergadering

De werkgroep algemene vergadering is bijeengekomen op woensdag 14 juni 2023 en brengt verslag uit. Het dagelijks bestuur heeft slechts een paar opmerkingen en legt een voorlopige agenda vast.

Cultuurprijs

De werkgroep cultuurprijs is bijeengekomen op woensdag 14 juni 2023 en legt haar ideeën voor. Het dagelijks bestuur heeft slechts een paar opmerkingen en zal voortaan maandelijks de kandidaturen bespreken.

Afvaardiging in de Raad van Bestuur van het Gemeenschapscentrum

De cultuurraad draagt Floor Leemans voor om Sander Lauwerysen te vervangen om als gebruiker te zetelen in de Raad van Bestuur van het Gemeenschapscentrum.

Nieuws uit de gemeente

  • Er zijn digitale formulieren in opmaak voor het doorgeven van contactgegevens en het aanvragen van cultuursubsidies. Aan de bestuursleden wordt gevraagd deze na te lezen.
  • In het najaar zal een ontwerpreglement voor de uitleendienst worden voorgelegd aan de cultuurraad, jeugdraad, seniorenraad en sportraad.
  • Carnavalsvereniging de Prinsenlaan is erkend als carnavalscomité (cat. 5).
  • Het college wil extra subsidies geven aan verenigingen die een actief kansenbeleid voeren (bv. actieve UiTPAS-partner zijn, maar ook G-sport aanbieden, genderdiversiteit toestaan …).

Verslag vrijetijdsoverleg

Het verslag van het vrijetijdsoverleg van 19 juni 2023 wordt besproken.

Aanwezigheid bij culturele evenementen

Het dagelijks bestuur bespreekt welke bestuursleden de cultuurraad vertegenwoordigen op een aantal evenementen.

Volmachten bankrekening cultuurraad

Om de volmachten van de bankrekening te wijzigen, heeft KBC gevraagd een document in te vullen dat getekend moet worden door de burgemeester en de algemeen directeur. Dat is in strijd met de onafhankelijkheid van de cultuurraad, maar niet onoverkomelijk. KBC heeft het document echter nog steeds niet bezorgd.

Varia

  • De infoavond over vzw's van 7 juni 2023 was de moeite waard. De spreker gaf een heel duidelijke en goede uitleg.
  • Het gebeurt regelmatig dat meerdere evenementen samenvallen, maar dat is moeilijk te verhelpen. Bovendien is dat vooral een goed teken, want dan worden er veel evenementen georganiseerd en dat is positief.

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren