© RAWEPO

De Ravelse Cultuurraad begon met frisse moed aan een nieuw kalenderjaar, met een nieuwe schepen van Cultuur en straks ook een nieuwe voorzitter.

vernissage ericmens5Verwelkoming Marionne Leemans

Op 9 januari 2023 werd Marionne Leemans door de gemeenteraad verkozen als schepen. Ze wordt schepen van cultuur, toerisme, bibliotheek, ontwikkelingssamenwerking en wonen. Het dagelijks bestuur verwelkomt haar en wenst haar veel succes.

Ontslag voorzitter Frans Severyns

Voorzitter Frans Severyns neemt ontslag uit het dagelijks bestuur van de cultuurraad omdat hij hiervoor onvoldoende tijd heeft. Het dagelijks bestuur zal in de volgende vergadering een nieuwe voorzitter kiezen.

Evaluatie cultuursubsidiereglement: projectsubsidies

Het dagelijks bestuur zal voorstellen om enkele kleine wijzigingen door te voeren aan de regelgeving voor projectsubsidies waarmee vooral verduidelijkt wordt wat in de praktijk al wordt toegepast.

Uittreksel strafregister verplicht voor wie met kinderen en jongeren werkt.

Om contact tussen kinderen en veroordeelde personen (voor misbruik van kinderen) te vermijden moet je voortaan een uittreksel uit het strafregister opvragen bij activiteiten met minderjarigen. In de culturele sector gaat het om (kunst)organisaties die lessen, animatie of workshops aanbieden aan minderjarigen. Organisaties die culturele voorstellingen geven aan een minderjarig publiek (zonder de begeleiding van minderjarigen) vallen erbuiten.

Erkenningsaanvraag Van Dun Events

De cultuurraad zal adviseren om Van Dun Events niet te erkennen omdat ze voornamelijk activiteiten met een commercieel karakter organiseert en een commercieel doel nastreeft.

Nieuws uit de gemeente

Het gemeentebestuur heeft niet gereageerd op hetgeen in de cultuurraad van december is besproken. De cultuurraad bespreekt het verslag van het vrijetijdsoverleg van 19 december 2022.

Opmaak jaarplanning

Het dagelijks bestuur heeft voor zichzelf een jaarplanning opgemaakt en heeft zich daarvoor gebaseerd op de visie cultuurbeleid 2020-2026.

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren