© RAWEPO

De agenda van de laatste vergadering van het dagelijks bestuur was een korte…

Met de temperaturen van vorige weken mocht dit ook wel.

Evaluatie cultuursubsidiereglement.

Het dagelijks bestuur neemt zich voor om het cultuursubsidiereglement te evaluëren. In eerste instantie willen ze bekijken op welke manier ze de projectsubsidies kunnen wijzigen.

Verhoging retributies op het gebruik van gemeentelijke lokalen en sportinfrastructuur

De cultuurraad geeft gunstig advies op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de retributies voor cultuur- en sportinfrastructuur te verhogen. Ze vraagt wel om waakzaam te zijn dat verenigingen alleen voor eigen activiteiten reserveren en niet voor privéfeesten.

Visie cultuurbeleid 2020-2026: tussentijdse evaluatie.

Het dagelijks bestuur stelt tevreden vast dat het gemeentebestuur ± 80% van de visie, die de cultuurraad heeft vastgelegd, heeft uitgevoerd. De vergadering beslist om enkele acties opnieuw op te nemen.

Veerkrachtige dorpen.

De vergadering bespreekt het rapport van Veerkrachtige dorpen en oordeelt dat het nuttig zou zijn dat er een inwoner van Weelde-Station in het dagelijks bestuur van de cultuurraad zetelt. Ze zal de plaatselijke verenigingen vragen iemand af te vaardigen.

 

 

 

 

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren