cultuurraad verslag algemene vergadering

Er waren positieve en negatieve reacties over de algemene vergadering van 26 oktober 2022.

Het dagelijks bestuur stelt in elk geval vast dat de opkomst tegenviel. Het dagelijks bestuur beseft dat de voorbereidingen niet optimaal verlopen zijn en besluit om tijdig te starten met de voorbereidingen van de algemene vergadering van 2023 en het anders aan te pakken.

Toekomstvisie cultuurraad

Het dagelijks bestuur oordeelt dat het zinvoller is om het cultuursubsidiereglement uit 2014 te herbekijken dan aan zelfreflectie te doen. Wel zal in de vergadering van december een jaaragenda worden vastgelegd.

Cultuurinfrastructuur

De gemeente wordt momenteel geconfronteerd met grote onverwachte kosten omwille van de energiecrisis en stelt daarom enkele infrastructuurwerken uit. Er wordt echter extra ingezet op energiebesparende maatregelen zoals isolatie, verledding, zonnepanelen … Schepen Heylen heeft uitleg verschaft bij de stand van zaken hiervan.

Reacties gemeentebestuur

Oldtimervrienden Weld en Kerststalwerking Weelde werden (opnieuw) erkend als cultuurvereniging, De Creatuurkes, Chant'Ami en Pierenjaarmarktcomité verloren hun erkenning als cultuurvereniging.

Verslag vrijetijdsoverleg

Het dagelijks bestuur heeft het verslag van het vrijetijdsoverleg van 3 oktober 2022 besproken.

Varia

Er zijn geen belangrijke variapunten besproken.

26 oktober 2022
Kort Verslag
Dagelijks Bestuur

 

 

 

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren