cultuurraad verslag algemene vergadering

Op maandag 17 oktober hield de Ravelse Cultuurraad haar jaarlijkse algemene vergadering.

Naast de muzikale omlijsting van JSNK stond er ook een erg gevulde agenda op de TODO list….

1.       Welkomstconcert JSNK Weelde

De algemene vergadering wordt op gang gebracht door een concert van de jeugdafdeling van de Koninklijke fanfare Sint-Nicolaüskring vzw (JSNK Weelde) dat zeer wordt gesmaakt.

2.       Werkingsverslag en financieel verslag

Voorzitter Frans Severyns overloopt kort het werkingsverslag van 2021-2022 en haalt daarbij volgende punten aan:

  • Hans Heylen heeft Jef Van de Pol opgevolgd als cultuurschepen.
  • Het dagelijks bestuur heeft een situatieschets van de buurtcomités in Ravels gemaakt.
  • De cultuurraad is bezig met een evaluatie van het cultuurbeleid waarbij ze bekijkt welke taken nodig, nuttig of overdone zijn, zonder daarbij taboes uit de weg te gaan.
  • In het afgelopen werkingsjaar waren er 9 bestuursvergaderingen en 1 algemene vergadering.
  • De cultuurraad heeft twaalf adviezen geschreven, met name over cultuursubsidies, het klimaatactieplan, de erkenning van verenigingen en het doorgeven van gebruikers van zalen en materialen.

Eddy Campers licht het financieel verslag van 2021-2022 toe. Er werd € 588,04 uitgegeven en was € 75,00 ingekomen. Hierdoor is het vermogen gedaald met € 513,04 waardoor er op 1 september 2022 nog € 2.841,58 overbleef.

Het werkingsverslag en financieel verslag is toegevoegd als bijlage.

3.       Voorstelling kandidaat-bestuursleden

Filip Hendrikx, erkend cultuurdeskundige én Michiel van Dijck, afgevaardigde van SNK Weelde zijn kandidaat om bestuurslid te worden en stellen zichzelf kort voor.

4.       Toekomstige infrastructuurwerken

De gemeente wordt momenteel geconfronteerd met torenhoge energieprijzen en de gemeente bezit een groot aantal gebouwen waar veel gas en elektriciteit wordt verbruikt. Daarnaast is de loonmassa geëxplodeerd door de toenemende inflatie en de daaraan gekoppelde loonindexatie.

Het college van burgemeester voelt zich daarom genoodzaakt om terug te komen op een aantal grote investeringen die ze wilden uitvoeren. Het gaat hierbij vooral over de dossiers van de gemeentezaal Sint-Jan en de evenementenhal Weelde Depot.

Anderzijds is de terugverdientermijn van energiebesparende maatregelen (zoals isolatie, verledding, zonnepanelen …) sterk gedaald door de hoge energieprijzen en daarom wil de gemeente hierin versneld investeren.

5.       Intermezzo JSNK Weelde

JSNK Weelde speelt het tweede deel van haar concert.

6.       Fotoquiz en bestuursverkiezing

In de zaal hangen 15 foto's die in de gemeente zijn getrokken en bij elk van deze foto's wordt een vraag gesteld. De aanwezigen lossen deze vragen op en maken daardoor kans op een mooie prijs. De fotoquiz wordt ook toegevoegd als bijlage.

De leden van de algemene vergadering brengen intussen hun stem uit voor de eventuele verkiezing van de kandidaat-bestuursleden.

7.       Update (vormingsdag voor verenigingen)

Op zaterdag 26 november nodigt de gemeente alle vrijwilligers van lokale verenigingen en clubs uit voor een dag vol ontmoeting en interessante workshops in CC De Wouwer. Update wordt georganiseerd door de gemeente Ravels en Avansa Kempen.

8.       Varia

Wordt UiTPAS-aanbieder

Elke organisator van een vrijetijdsaanbod met activiteiten in Ravels kan UiTPAS-partner worden, zoals sportclubs, jeugdbewegingen, cultuurverenigingen ... UiTPAS is namelijk een digitale spaar-en voordeelkaart voor deelname aan verrassende vrije tijd buitenshuis. Hiermee spaar je punten, ruil je voordelen en kan je in aanmerking komen voor korting.

Er zijn zes redenen om UiTPAS-partner te worden: je beloont je publiek, je spreekt een nieuw publiek aan, je geeft activiteiten een duwtje in de rug, je verschijnt in extra communicatiekanalen, ook mensen die het financieel moeilijk hebben, kunnen deelnemen aan je activiteiten en je verwerft inzichten over je publiek.

Blijf op de hoogte van gemeentelijk cultuurnieuws

Mensen die geïnteresseerd zijn in het gemeentelijk cultuurnieuws kunnen Cultuurraad Ravels volgen op Facebook, zich inschrijven voor de verenigingsnieuwsbrief en UiT in Ravels op Facebook en Instagram volgen.

Bloembollenactie

De erkende verenigingen kunnen in november deelnemen aan de bloembollenactie van de gemeente. Wanneer je 500 bloembollen plant, krijg je een subsidie van € 75,00.

9.       Uitslag fotoquiz en bestuursverkiezing

Ferm Weelde heeft de fotoquiz gewonnen. Filip Hendrikx en Michiel Van Dijck zijn verkozen als bestuurslid.

Algemene vergadering 17/10/2022

Aanwezig:             Frans Severyns, voorzitter

                              Jules Nooyens, ondervoorzitter

                              Eddy Campers, secretaris-penningmeester

Jes De Vriendt, Filip Hendrikx, Monique Maes, Jules Nooyens, Anton Peters, Iosif Poursanidis, Rob Schuurkes, Michiel Van Dijck, Cis Vissers, Patrick Vloemans, bestuursleden

                              Hans Heylen, Bob Van den Bosch, gemeente Ravels

1 snk cameraFotoalbum Welkomsconcert JSNK © JSNK Nelke vD

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren