© RAWEPO

Voorbereiding algemene vergadering.

Het dagelijks bestuur heeft de agenda vastgelegd van de algemene vergadering die plaatsvindt in het gemeenschapscentrum De Wouwer op maandag 17 oktober 2022 om 20.00 uur.

Cultuursubsidies 2022

De cultuurraad heeft het ontwerp van verdeling van cultuursubsidies 2022 besproken en zal adviseren deze uit te keren zoals voorgesteld. De subsidies zullen wellicht nog in oktober worden uitgekeerd.

Cultuurinfrastructuur

De gemeente wordt momenteel geconfronteerd met grote onverwachte kosten omwille van de energiecrisis en stelt daarom enkele infrastructuurwerken uit. Er wordt echter extra ingezet op energiebesparende maatregelen zoals isolatie, verledding, zonnepanelen … Schepen Heylen heeft uitleg verschaft bij de stand van zaken hiervan.

Erkenning verenigingen

  • De cultuurraad zal adviseren Oldtimervrienden Weld te erkennen als cultuurvereniging van cat. 4 (hobbyclub).
  • Het gemeentebestuur zal Kerststalwerking Weelde opnieuw erkennen.
  • Enkele verenigingen (zouden) niet meer actief zijn: De Creatuurkes, Pierenjaarmarktcomité, Chant’Ami.

Update (vormingsactiviteit met netwerkmoment)

Op zaterdag 26 november 2022 organiseren de gemeente Ravels en Avansa Kempen samen Update, een vormingsactiviteit met netwerkmoment voor clubs en verenigingen. De cultuurraad steunt het initiatief en zal op de algemene vergadering een oproep doen om zich in te schrijven voor Update.

Reacties gemeentebestuur

De gemeente zal niet meer aan derden doorgeven wie bepaalde zalen of materialen heeft gereserveerd. Het gemeentebestuur heeft daarmee het advies van de cultuurraad gevolgd.

Verslag vrijetijdsoverleg

Het dagelijks bestuur heeft de verslagen van het vrijetijdsoverleg van 27 juni en 29 augustus 2022 besproken.

Varia

  • De cultuurraad vindt dat de toerismebalie te weinig open is en wenst dat de gemeente meer inzet op toerisme. De gemeente heeft hiervoor al stappen gezet.
  • Het dagelijks bestuur beslist om de agendapunten Toekomstvisie cultuurraad en Veerkrachtige dorpen te agenderen op een volgende vergadering.

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren