© RAWEPO

Op 22 juni werd door de cultuurraad alweer een evaluatie gemaakt van het Ravelse cultuurbeleid.

Het dagelijks bestuur heeft de takengroepen organisatie van podiumvoorstellingen, tentoonstellingen, lezingen … én ondersteuning van cultuurverenigingen besproken.

Projectsubsidieaanvraag Fanfare SNK Weelde

De cultuurraad vindt dat het project Help, de taart staat in brand! in aanmerking komt voor een projectsubsidie en zal aan het college van burgemeester en schepenen adviseren om principieel te beslissen een projectsubsidie uit te keren.

Erkenning Kerststalwerking Weelde

Kerststalwerking Weelde heeft gevraagd of de gemeente de beslissing om de erkenning in te trekken omdat het een afdeling is van KWB Weelde wil herzien. De cultuurraad vindt de kerststalwerking heel belangrijk en wil geen mensen tegenwerken die zich engageren. Ze vindt ook dat Kerststalwerking Weelde goede argumenten geeft, maar zal aan de gemeente vragen grondig te onderzoeken of de Kerststalwerking Weelde onafhankelijk werkt en dus meer is dan een afdeling van KWB Weelde.

Reacties gemeentebestuur

De gemeenteraad heeft op 13 juni 2022 Rob Schuurkes aangeduid als lid van de raad van bestuur van het gemeen-schapscentrum.

Verslag vrijetijdsoverleg

Het dagelijks bestuur heeft het verslag van het vrijetijdsoverleg van 30 mei 2022 besproken.

Varia

De gemeente wil sneller dan voorzien een nieuwe bestemming geven aan de Sint-Valentinuskerk (Poppel) omwille van de grote investeringskost voor het dak enerzijds en de mogelijkheid om een subsidie te verkrij-gen voor een herbestemmingsstudie anderzijds.

De gemeente zal loods 2 van Weelde Depot inrichten als evenementenhal. Ze wil een minimale inrichting voorzien en een architectenbureau is hier momenteel aan bezig.

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren