© RAWEPO

Het dagelijks bestuur van de cultuurraad Ravels hield eind juni dagelijkse bestuursvergadering.

Ze bespraken volgende agendapunten met een belangrijk eerste agendapunt over de repetitielokalen en gaven deze adviezen aan het bestuur:

** Repetitielokalen voor koren, fanfares en toneelgezelschappen **

De cultuurraad heeft het voorzien van repetitielokalen voor koren, fanfares en toneelgezelschappen besproken. Daarbij werden heel wat ideeën en pistes bekeken, zoals het multifunctioneel gebruik van gebouwen, het herinrichten

of bouwen van meerdere repetitielokalen op een locatie, het gebruik van de kerken en leegstaande gebouwen

** Straatnamen O.L.Vrouwscheyf **

De gemeente heeft gevraagd advies te geven voor straatnamen voor het project O.L.Vrouwscheyf. De cultuurraad heeft op basis van de voorstellen van de erfgoedverenigingen besloten te adviseren de straatnamen Vijverakkerstraat, Zagerijstraat, Vette Akkerstraat, Bochtstraat of Dijkstraat en Schijfstraat te gebruiken.

** Reacties gemeentebestuur **

Het gemeentebestuur heeft laten weten geen extra kredieten te voorzien voor kunst in de openbare ruimte.

** Verslag vrijetijdsoverleg **

Het verslag van het vrijetijdsoverleg van 3 juni 2019 werd besproken.

** Varia **

- De cultuurraad stelt voor te onderzoeken of Sint-Janskermis georganiseerd kan worden op de terreinen van De Brouwerij.

- Er wordt gevraagd waarom de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen niet vermeld worden in de zomerbrochure.

- De Vlaamse Waterweg moet toestemming geven om activiteiten te organiseren op het kanaal of het jaagpad  (zie www.vlaamsewaterweg.be/vergunningen).

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren