© RAWEPO

** Cultuursubsidies **

Het vernieuwde dagelijks bestuur van de cultuurraad heeft een toelichting gekregen over het globaal cultuur-subsidiereglement, waarna de toekenning van de cultuursubsidies 2019 besproken werd.

** Projectsubsidieaanvragen **

  • De cultuurraad heeft vier projectsubsidieaanvragen besproken en zal hierover het volgende adviseren:

- Geen projectsubsidie toe te kennen voor de projecten Zeepkistenrace van het buurtcomité Turnhoutseweg-Elzenstraat en 50-jarigenfeest van Klasgenoten Weelde
- Een projectsubsidie toe te kennen voor de projecten Kerstspel van de Koninklijke fanfare Jeugd en Vreugd én Hoe maakten ze het in Ravels van de Heemkunde- en Erfgoedvereniging Nicolaüs Poppelius.

** Erkenningsaanvragen **

  • De cultuurraad vindt dat het op dit moment onvoldoende duidelijk is dat Klasgenoten Weelde meer is dan een jubileumcomité en zal adviseren de vereniging niet te erkennen.

** Communicatie cultuurraad **

  • De cultuurraad stelt vast dat ze op een goede manier communiceert en besluit dit zo te behouden.

** Reacties gemeentebestuur **

  • De gemeenteraad is licht afgeweken van het advies van de cultuurraad betreffende de straatnamen voor de O.L.Vrouwscheyf.
  • Het college van burgemeester en schepenen heeft vastgesteld dat de cultuurraad geen eenduidig standpunt ingenomen heeft over de repetitielokalen, maar kan zich vinden in de meeste bedenkingen.

** Verslag vrijetijdsoverleg **

Het verslag van het vrijetijdsoverleg van 9 september 2019 werd besproken.

** Varia **

  • Het oud-gemeentehuis van Ravels wordt wellicht eind 2019, begin 2020 afgebroken. Er zijn met Chant’Ami en Ragebol gesprekken gaande om een nieuw lokaal.
  • De cultuurraad stelt met spijt vast dat de kermissen steeds minder draaien, al zou het kunnen dat Sint-Michielskermis dit jaar nadeel ondervonden heeft van het samenvallen met de kermis van Beerse. Slechts één kermis in Weelde zou beter kunnen werken, maar dat lijkt momenteel niet haalbaar.
  • De cultuurraad besluit een algemene vergadering te organiseren op dinsdagavond 18 februari 2019 in De Brouwerij.
  • De Heemkunde- en erfgoedvereniging Nicolaüs Poppelius heeft het boek Poppel, een Kempisch dorp in woord en beeld uitgebracht. Haar volgende project gaat over het dorp Ravels, hiervoor zoeken ze foto’s.
  • Birgit Van de Vliet zal op maandag 4 november 2019 starten als deskundige vrije tijd en zich hoofdzakelijk toeleggen op sportpromotie en toeristisch beleid.

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren