cultuurraad verslag

Gaag geven we onze lezers de verslagen van de twee laatste cutuurraden mee.

 24 april 2019 Kort Verslag Dagelijks Bestuur 

 ** Open Monumentendag 2019 **

 Open Monumentendag vindt plaats op zondag 8 september 2019 met energie als thema. Er zijn al heel wat ideeën om als cultuurraad deel te nemen, maar het dagelijks bestuur zal pas besluiten om eventueel in te stappen als er voldoende duidelijkheid is over de financiën en het programma.

 ** Bespreking beleidsadvies 2019-2024 **

 In het voorjaar van 2018 maakte de cultuurraad een beleidsadvies voor de politieke partijen. Ook het nieuwe bestuur onderschrijft het beleidsadvies grotendeels, maar zal de cultuurprijs niet meer uitreiken zoals voorheen.

 ** Fuiven in gemeentezalen **

De cultuurraad zal een positief advies geven over het voorstel om fuiven alleen toe te staan in de gemeentezaal Sint-Jan en om de richtlijnen voor het schenken van alcoholische dranken te verscherpen.

 ** Erkennings- & subsidieaanvragen **

De cultuurraad zal aan het gemeentebestuur adviseren een subsidie van € 384,50 uit te keren aan het feestcomité Sint-Jan voor de organisatie van de kinderspelen tijdens de lokale kermis.

 ** Varia **

De cultuurraad bespreekt het voorstel om de openingsuren van de openbare bibliotheek en Toerisme Ravels te wijzigen.

Er is een dorpsdichter aangesteld voor 2017 en 2018, daarna werd geen dorpsdichter meer aangesteld.

 

27 maart 2019 - Kort Verslag  - Dagelijks Bestuur

** Uitbating taverne De Wouwer **

De cultuurraad stelt vast dat de uitbating van de taverne De Wouwer goed verloopt. Toch heeft ze enkele kleine bemerkingen waarvan ze aan het gemeentebestuur vraagt ze voor te leggen aan de concessionaris.

** Erkennings- & subsidieaanvragen **

De cultuurraad zal aan het gemeentebestuur adviseren het buurtcomité De Voartjutters te erkennen. Ze zal ook adviseren geen projectsubsidie uit te keren voor de organisatie van MOOOV op locatie.

** Verslagen vrijetijdsoverleg **

De vergadering heeft de verslagen van het vrijetijdsoverleg van 18 februari en 18 maart besproken.

** Varia **

- De heemkundeverenigingen van Ravels en Hilvarenbeek zijn bezig met het project The Dukes Road, waarbij ze een belangrijke weg uit de tijd van het Hertogdom Brabant wil herwaarderen.

- Fanfare SNK Weelde zal enkele erfgoedmaterialen laten bewaren door de heemkundekring die voor haar expertise beroep doet op Erfgoed Noorderkempen.

- Onlangs werd gestart met de bouw van een rosmolen aan de Molen Arbeid Adelt.

- De provinciale vrijwilligersverzekering is overgenomen door de Vlaamse gemeenschap.

 

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren