© RAWEPO

Nadat onlangs in de algemene jaarvergadering enkele nieuwe bestuursleden waren aangetrokken, zijn er in de laatste raad van het dagelijks bestuur enkele functies gewijzigd in de Ravelse Cultuurraad.

Er is een nieuw bestuur gekozen met Frans Severyns als voorzitter van de Cultuurraad.

frans severyns** Functieverkiezingen **

Het dagelijks bestuur heeft besloten Frans Severyns aan te stellen als voorzitter van de cultuurraad, Marcel Dagevos als ondervoorzitter en Eddy Campers als secretaris-penningmeester.

Er werd ook besloten om een gemeentelijke cadeaubon te schenken aan Filip Hendrikx, Jan Heykants en Johan Van Steen die elk een grote verdienste hebben voor de cultuurraad.

** Bestuursvergaderingen **

Het dagelijks bestuur heeft afgesproken op welke manier ze zal werken. Zo werd onder andere besloten bijeen te komen op 27 maart, 24 april, 22 mei, 26 juni, 25 september, 23 oktober, 27 november en 18 december 2019. Voorts  werd afgesproken welke thema’s in de komende tijd behandeld zullen worden.

** Aanduiding leden van de raad van bestuur van het gemeenschapscentrum **

De cultuurraad heeft Marcel Dagevos, Sander Lauwerysen, Monique Maes, Anton Peters, Lydie Schoenmakers, Frans Severyns, Frank Van Dun en Patrick Vloemans aangesteld om als afgevaardigde van de gebruikers van het gemeenschapscentrum te zetelen in de raad van bestuur van het gemeenschapscentrum.

** Erkennings- en subsidieaanvragen **

­ Het dagelijks bestuur zal aan het college van burgemeester en schepenen voorstellen om Marcel Dagevos aan te stellen als cultuurdeskundige.

­ Aan het gemeentebestuur zal geadviseerd worden een opstartsubsidie van € 120,60 uit te keren aan het buurtcomité De Wilders.

** Verslagen vrijetijdsoverleg **

De vergadering heeft de verslagen van het vrijetijdsoverleg van 12 november en 14 januari besproken.

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren