Fiets Moleneinde 2023

Met de oplevering van het fietspad langs de N118, Moleneinde - Vooreel, heeft onze gemeente opnieuw samen met AWV een stuk van ons BFF afgewerkt.

Voor alle duidelijkheid, BFF staat hier niet voor Best Friends Forever, maar voor Bovenlokale Functionele Fietspad , kortweg het BFF dus.

20190525 150139Trotse schepen...

Fietsen tussen Ravels-Eel en Weelde kan eindelijk op een veilige manier. Deze legislatuur kenden we ook al de Tilburgseweg, de Turnhoutseweg en  het Geeneinde waar er vrijliggende fietspaden zijn aangelegd. “We zitten aan een gemiddelde van meer dan 1 kilometer fietspad per jaar dat in Ravels aangelegd wordt en we proberen dit tempo minstens vast te houden”, zegt schepen Patrick Van den Borne.

Fietsen veiliger maken waar mogelijk

“Niet enkel via de aanleg van een veilig fietspad maar ook via andere wegen proberen we in Ravels zoveel mogelijk mensen op de fiets te krijgen. Verplaatsingen met de fiets zitten in de lift, maar we zijn er nog niet. Om dit op een veilige manier te kunnen doen, blijven we investeren in onze fietsinfrastructuur. Samen met AWV zal er een veilige oversteekplaats komen aan de Prinsenlaan waar je van een dubbelrichtingsfietspad aan één zijde kan oversteken naar de fietspaden aan beide zijden van de rijweg in de kern van Weelde. Door het creëren van een middeneiland kan je hier veilig oversteken in 2 bewegingen en maken we met een poorteffect duidelijk dat de snelheid hier overgaat van 70km/u naar 50km/u. “

Kruispunten aanpassen, plannen liggen op de tekentafel

Daarnaast zullen de kruispunten van de Gemeentelaan en Kerkstraat aangepast worden, de plannen liggen momenteel op de tekentafel bij AWV om kortelings in uitvoering te gaan. Burgemeester Walter Luyten beaamt dat dankzij de goede samenwerking met AWV en de gemeente Ravels veel investeringen samen gedaan worden om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te verbeteren.

20190810 152822

Verdere uitbouw BFF

“De verdere uitbouw van ons BFF zit in de pijplijn. Binnenkort starten we met de volledige heraanleg inclusief riolering in de Koningsstraat, hier zal een vrijliggend fietspad aangelegd worden om de aansluiting met het fietspad richting Baarle-Hertog te maken zodat er vanaf het Geeneinde veilig naar onze Noorderburen gefietst kan worden. De verbinding van het fietspad langs de Tilburgseweg tussen de Zandkuilstraat en het fietspad richting Tilburg zit in voorontwerpfase, deze plannen zullen kortelings toegelicht worden aan de buurtbewoners zodat ook hier hopelijk binnen afzienbare tijd de aanleg kan starten. Verder is het studiebureau de laatste hand aan het leggen aan de ontdubbeling van het fietspad richting Turnhout, op Ravels grondgebied hopen we hier in 2025 te kunnen starten met de aanleg. Oud-Turnhout zal later hierop aansluiten in een combinatiedossier van heraanleg en riolering van de N12 richting Turnhout. Ravels wacht echter niet en we zullen het deel op ons grondgebied alvast aanleggen zodat in eerste instantie het fietspad al voldoet aan de huidige normering en er met een breedte van 2 meter al comfortabel gefietst kan worden.”

20190525 151444fietspad WSfietspad Poppel Goirle

Volgende stap... fietspad Den Eel → Ravels

Schepen Van den Borne: ”Verder zal het grootste stuk dat we nog missen op het BFF in ontwerp kunnen gaan: het lang verwachte fietspad tussen Eel en Ravels. Eindelijk heeft de minister zijn handtekening gezet en zijn de subsidies toegekend zodat we hier kunnen starten. Dit gecombineerde dossier bevat een gescheiden riolering, volledige heraanleg van de weg en het fietspad. Nadien volgt de overdracht aan de gemeente zodat dit voortaan een gemeenteweg is. Samen met Aquafin, AWV, pidpa en de gemeente Ravels is het startschot gegeven. Aquafin is trekker in dit dossier en heeft ondertussen de opdracht aan het studiebureau gegeven om het voorontwerp op te maken. Met dit stuk is meteen het laatste stuk op ons BFF op gang getrapt zodat we langs iedere gewestweg een vrijliggend fietspad ligt.”

fietspad Weelde StatieAanleg fietspad Weelde Statie © André Vermeeren

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren