knip kampdijk Ravels

Op maandag 30 oktober 2023 zal er een definitieve knip worden geplaatst in de Kampdijk, tussen de kruisingen met de Bremstraat en de Eigenaarsstraat.

In de herfst van 2022 werden na een mobiliteitsstudie tijdelijke proefopstellingen (ook wel "knips" genoemd) geplaatst op twee locaties in de Kampdijk.

Proefopstelling 

Deze proefopstellingen waren actief gedurende ongeveer één maand op de volgende locaties:

  • Knip 1: tussen de kruisingen met Bremstraat en Eigenaarsstraat.
  • Knip 2: tussen de kruisingen met Berkenlaan en Tommelhof.

Doel?

Het doel van deze tijdelijke maatregelen was om het effect te onderzoeken op de verkeersstromen in de Kampdijk en aangrenzende straten.

Gedurende de plaatsing van de proefopstellingen werd op vier verschillende locaties een verkeersanalyse uitgevoerd.

Evaluatie

Na de evaluatie werden de volgende conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan:

  • Aan de ene kant moest de zichtbaarheid op het kruispunt Berkenlaan-Grote Baan (N12) worden verbeterd om de veiligheid te vergroten.
  • Aan de andere kant resulteerde de knip in de Kampdijk in een duidelijke afname van het verkeer in zowel de Kampdijk als de Vaartstraat, wat als een positieve ontwikkeling werd beschouwd, aangezien beide wegen deel uitmaken van het fietsroutenetwerk. Wat betreft locatie, bleek knip 1 het meest effectief.

Tijdens de plaatsing van de proefopstellingen ontvingen we positieve feedback vanuit de buurt. Ook tijdens latere participatiemomenten in het kader van de weg- en rioleringswerken aan de Boomgaardstraat-Vaartstraat-Kampdijk, kwamen er meerdere verzoeken uit de buurt om de knip in de Kampdijk te herplaatsen, specifiek tussen de kruisingen met de Bremstraat en de Eigenaarsstraat.

Er is besloten om hier gehoor aan te geven, ondanks protest via de sociale media. De zichtbaarheid bij het kruispunt Berkenlaan-Grote Baan (N12) is inmiddels aanzienlijk verbeterd door de plaatsing van een plantenbak volgens de verkeerscommissie.

knip kampdijk Ravels bloembak

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren