AANLEGGEN FIETSPAD RAVELSEEL

Binnenkort zal aannemer Colas Noord nv starten met de effectieve aanleg van de fietspaden Vooreel-Moleneinde.

Met deze werken wil de gemeente het fietsen langs de Vooreel en het Moleneinde aangenamer en verkeersveiliger maken.

Tijdelijke wijziging verkeersregels

Vanaf 1 augustus tot 7 november gelden de volgende regels:

  • De volledige rijbaan Vooreel/Moleneinde vanaf het kruispunt met de Eelstraat tot aan het kruispunt met de Weeldestraat wordt volledig afgesloten voor alle verkeer. Zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers zijn niet welkom tijdens de uitvoering van deze werken. Het verkeer wordt omgeleid via de N12 (Turnhoutseweg-Klein Ravels) en N137 (Kerkstraat-Peelsestraat) in beide richtingen.
  • Ook de zijstraten langs het traject zijn niet bereikbaar via Vooreel/Moleneinde:

o             Hogevoortstraat en Kapelakker – via Turnhoutseweg en ruilverkavelingsweg. De ruilverkavelingsweg naar de Stadstraat is enkel toegankelijk voor fietsers en niet voor gemotoriseerd verkeer.
o             Kapelstraat – via Eelstraat en St.-Adrianusstraat
o             Broekstraat – via Eelstraat/Kapelstraat of Polderstraat.

  • De aannemer zal starten met de werken aan de twee uiteinden van het traject, enerzijds vanaf het kruispunt Vooreel-Eelstraat tot de woning Vooreel 69 en anderzijds vanaf het kruispunt Moleneinde-Turnhoutseweg tot de bouwwerf tussen de woningen Molen-einde 8 en 10. Nadien zal gewerkt worden op de tussenliggende zone. Zodra fase 1 in Ravels-Eel afgewerkt is (hopelijk tegen de septemberkermis), zal dit stukje Vooreel ook terug opengesteld worden zodat Kapelstraat en Hogevoortstraat/Kapelakker terug bereikbaar worden via de Vooreel.
  • Percelen in de werfzone zullen op bepaalde momenten (na het trekken van betonnen goten of fietspaden) gedurende langere periode (min. 21 dagen) niet toegankelijk zijn met voertuigen. Tijdens die periode dienen voertuigen geparkeerd te worden in nabije straten of parkings. Gelieve ’s nachts geen voertuigen te parkeren op de rijbaan binnen de werfzone aangezien er regelmatig werfverkeer kan passeren ’s nachts voor het omwisselen van machines.
  • Percelen in de tussenliggende zone blijven in de mate van het mogelijke toegankelijk via enkele zijstraten (weg naast containerpark, Broekstraat, weg naast Notura).
  • De Stadstraat is uitsluitend toegankelijk voor De Lijn, plaatselijk verkeer en fietsers. In de Stadstraat zal een trajectcontrole geplaatst worden om het doorgaand verkeer te controleren. Het doorgaand verkeer volgt de omleiding via Ravels.
  • Busvervoer: er komen tijdelijke haltes aan:

o             kruispunt Gemeentelaan-Weeldestraat
o             kruispunt Turnhoutseweg-Elzenstraat
o             kruispunt Turnhoutseweg-Maatsheikensstraat
o             Turnhoutseweg 97 (serres)
o             Turnhoutseweg-Singelstraat
o             Peelsestraat-Stadstraat

  • Afvalophaling : De ophaalwagens van IOK passeren doorheen de werfzone. Indien deze door de vorderingen van het werk op dat ogenblik niet tot aan uw woning kunnen geraken, gelieve de afvalcontainers/zakken dan te plaatsen op de dichtstbijzijnde locatie die wel bereikbaar is voor de ophaalwagens.
  • Recyclagepark: Het recyclagepark blijft gedurende de uitvoering van deze werken bereikbaar via de Turnhoutseweg (zie aanduiding op plan).

Vanaf 7 november zal de weg terug opengesteld worden voor het verkeer van De Lijn. De tijdelijke haltes worden dan opgeheven. Zowel het gemotoriseerd verkeer als de fietsers blijven de omleidingen dan volgen.

Het einde van de werken is gepland voor 31 december 2022.

 In het voorjaar (vermoedelijk tijdens de Paasvakantie) zal de asfaltverharding van een deel van het traject nog vervangen moeten worden. De rijbaan zal dan nogmaals volledig afgesloten worden voor een periode van ca. een week.

Ondernemingen die gesitueerd zijn binnen de werkzone of in één van de aanpalende straten (Kapelstraat, Hogevoortstraat, Kapelakker, Broekstraat, …) en die bewegwijzering wensen te plaatsen naar hun onderneming, kunnen de nodige wegwijzers hiervoor aanleveren bij de gemeentelijke technische dienst, Zuid-Heikant 3, 2380 Ravels. De bewegwijzering zal door de gemeente of de aannemer geplaatst worden, het is niet de bedoeling dat ondernemingen zelf bewegwijzering plaatsen. Uiteraard kan iedere onderneming alle leveranciers en klanten ook al op de hoogte brengen van de gewijzigde situatie vanaf 1 augustus.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking tijdens de uitvoering van deze werken.

Klik op de map voor een grotere afbeelding

 omleiding fietspad Ravels Eel

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren