saddog

GAIA is tevreden met de beslissing van minister Ben Weyts, die de drie erkenningen van hondenkweker/handelaar Danny Corstiaensen en de BVBA Zukos heeft ingetrokken.

Tot voor kort waren er op de volgende adressen hondenkwekerijen gevestigd:

  • Zukos bvba, Steenweg op Ravels 66 te 2360 Oud-Turnhout
  • Danny Corstiaensen, Leeuwerkstraat 22 te 2360 Oud-Turnhout
  • Danny Corstiaensen, Koningsstraat 66 te 2381 Weelde

Danny Corstiaensen is de gemeenschappelijke uitbater van alle drie kwekerijen.

Samenwerking met veroordeelde dierenarts en verwaarlozing

In oktober 2022 heeft de Vlaamse inspectie dierenwelzijn inspecties uitgevoerd op de drie bovengenoemde adressen.

Zo bleek onder andere dat er geen geldige overeenkomst bestond met de zogenaamde contractsdierenarts. De overeenkomst, die door mijnheer Corstiaensen aan de inspecteurs werd bezorgd, was afgesloten met een dierenarts, die na meerdere strafrechtelijke veroordelingen werd geschorst door de orde en bij wie recent een huiszoeking heeft plaatsgevonden.

Bij de inspecties werd eveneens vastgesteld dat de dieren in mensonterende omstandigheden gehouden werden. Zo was er al meerdere jaren een vlooienplaag, het ernstige tandsteen werd bij de honden niet behandeld, de vacht werd niet verzorgd, door het schrijnend personeelsgebrek werden de honden niet gesocialiseerd. Meerdere dieren leden ook aan gewrichtsaandoeningen, tumoren, baarmoederontstekingen enz.

Zowel GAIA als particulier leggen klacht neer bij inspectie dierenwelzijn

Aangezien GAIA vernam dat de inbreuken op het dierenwelzijn ook na deze inspecties nog bleven doorgaan en dat de dieren zelfs helemaal geen medische verzorging kregen, legde de raadsman van GAIA op 6 december 2023 een lijvige klacht neer bij de inspectie dierenwelzijn.

GAIA ontdekte dat ook een particulier klacht had ingediend bij de inspectie dierenwelzijn na de aankoop van een ziek dier, dat besmet was met verschillende parasieten, bij mijnheer Corstiaensen.

En dit allemaal terwijl de inspectie dierenwelzijn de zaakvoerder in oktober een verbod had opgelegd om nog honden te houden, zolang niet aan de opgelegde maatregelen (waaronder bijvoorbeeld de aanwerving van meer personeel) werd voldaan.

De vele weerloze pups verdienen gerechtigheid

GAIA is alvast opgelucht dat de hondenkweker voorlopig niet nog meer schade kan aanrichten en stelt zich burgerlijke partij tegen mijnheer Corstiaensen en de BVBA Zukos Daarnaast werd er ok een klacht ingediend bij de onderzoeksrechter.

Michel Vandenbosch besluit
“Het gaat hier om ernstige dierenmishandeling en wanpraktijken,
die niet ongestraft mogen gebeuren en waaraan paal en perk
moet gesteld worden door de rechtbank.
Al die weerloze pups verdienen gerechtigheid.  
Zo iemand is onverbeterlijk en zou zelfs geen mier meer mogen houden.” 

bron: GAIA

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren