Pater Emmanuel TomfiahPater Emmanuel Tomfiah

Bij de aanvang van het nieuw kerkelijk jaar wordt pater Emmanuel Tomfiah verantwoordelijk priester in onze pastorale eenheid, die de parochies van de gemeentes Arendonk, Baarle-Hertog en Ravels omvat.

Tevens zal pater Emmanuel benoemd worden als deken van het Dekenaat Kempen-Oost.

Op zondag 3 december 2023 vieren we zijn aanstelling als verantwoordelijk priester en als deken in de eucharistieviering van 11.00 uur in de Onze Lieve Vrouwkerk van Arendonk, die zal voorgegaan worden door bisschop Mgr. Johan Bonny en door Vicaris Wim Selderslaghs.

In deze viering zal tevens het team van de Pastorale Eenheid opnieuw worden aangesteld.

Graag nodigen wij u uit om samen met ons te komen vieren.

Na de viering is er een receptie gepland in het parochiecentrum De Ster, waar u de gelegenheid hebt met pater Emmanuel kennis te maken, alsook met zijn confrater pater Alphée Mpassi, die eveneens zijn intrek zal nemen in de pastorie van Arendonk centrum.

pastorale eenheid heilige nicolausvanpoppel

Pastoor Pluym 

In onze gemeente zullen we binnenkort moeten wennen aan nieuwe pastoors want de huidige pastoor Pluym gaat met pensioen. 

Pater Emmanuel Tomfiah, verantwoordelijk priester van de Pastorale Eenheid Clara van Assisi (de parochies in de gemeentes Turnhout en Oud-Turnhout), verhuist in december 2023 naar de pastorie in Arendonk Centrum en zal ook de parochies van Ravels, Weelde en Poppel onder zijn verantwoordelijkheid krijgen.

Nieuwe gemeenschap 

Op vraag van onze bisschop zal hij daar samen met pater Alphée Mpassi, een confrater die nu werkzaam is in Nederland, een nieuwe gemeenschap vormen van twee en op termijn drie paters Spiritijnen.

Pater Moses OguchePater Moses Oguche

De Spritijnen zijn misschien beter bekend als ‘De Paters van de Heilige Geest’ die destijds een klooster hadden op de grens in Weelde-Statie

Onder leiding van pater Emmanuel nemen deze priesters de verantwoordelijkheid op voor de hele Pastorale Eenheid Nicolaas Van Poppel (de parochies in de gemeentes Arendonk, Ravels en Baarle-Hertog zonder Zondereigen).

Dit mede in het vooruitzicht van de pensionering van pastoor Bert Pluym en van pastoor Jan Braspenning die eind 2024 de voor de kerk geldende pensioenleeftijd bereiken.

De verantwoordelijkheden van pater Emmanuel in de PE Clara van Assisi eindigen dan, maar hij blijft zijn nieuwe opdracht wel combineren met zijn taken als provinciaal overste van de Spiritijnen in België.

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren