AJ 00793 001

Naar jaarlijkse traditie wordt op 11 november ook in Ravels het einde van de Eerste Wereldoorlog, 11 november 1918, herdacht. Burgemeester Luyten verwees in zijn speech op het gemeenteplein in Weelde niet enkel naar de slachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, maar ook naar de huidige conflicten in Oekraïne en het Midden-Oosten. Hij pleitte voor blijvende vrede en verdraagzaamheid.

AJ 00819 001De herdenking 11.11.11 blijft bijzonder voor eenieder die begaan is met onze geschiedenis. Vandaag de dag krijgen ook onze kinderen nog steeds verhalen te horen van hun grootouders over de voor hun verschrikkelijke herinneringen aan die tijden. Zeker nu we dagelijks opnieuw geconfronteerd worden door diverse conflicten en menselijke barbaarsheid waarbij onze vrijheid wordt bedreigd. En dat net nu het gebied aan de IJzer weer helemaal onder water staat, voedt nog eens extra de herinnering aan tijden van oorlog.

 

Matige opkomst voor het oude gemeentehuis.

AJ 00812 001

De herdenking op deze behoorlijk zonnige 11 november trok wel wat volk, al was de opkomst eerder matig. Even voor 11 uur hoorden we de stoet onder muzikale begeleiding van fanfare Sint Nicolauskring het gemeenteplein naderen. Komende van de Sint Michielskerk, waar een herdenkingsdienst werd gehouden, liepen daarin naast een delegatie van het gemeentebestuur, ook afgevaardigden van defensie, de politie, de brandweer en uit het onderwijs.

De toespraak van de burgemeester was vooral gericht op de waanzin van vandaag de dag, op de oorlogsvoeringen waarvan we hoopten ze nooit meer mee te maken. Maar er waren ook dankwoorden voor alle aanwezigen en voor allen die streden voor onze veiligheid. Een bijzondere vermelding kreeg Karel Verheyen, de laatste Ravelse oud-strijder uit Wereldoorlog II die op 4 november laatstleden overleed. De volledige toespraak van Burgemeester Walter Luyten leest u onderaan dit artikel.

Neerleggen bloemstuk

bloemstuk legging

Ook enkele leerlingen van onze scholen kwamen een stukje voorlezen. Ook daarin kwam er een oproep naar vrede, naar een wereld zonder geweld en naar meer verdraagzaamheid. Vervolgens legde onze burgervader op de tonen van Last Post door Yvonne Peeters en delegatie van haar fanfare een bloemstukje neer bij het oorlogsmonument op het gemeenteplein.

Een eresaluut op het Belgisch volkslied, de Brabançonne, maakte een einde aan het officiële gedeelte. Daarna nodigde ons gemeentebestuur iedereen nog uit voor een kleine receptie in het hal van het gemeentehuis. Deze was voor de gelegenheid opgesmukt met tekeningen van kinderen en een bescheiden oorlogstentoonstelling.

Geboren Weeldenaar Alfons Maes zijn laatste publieke optreden

AJ 00816 001De aanwezige militairen waren Alfons Maes uit Ravels Eel en zijn zoon Gert. Voor “Fons” was dit zijn laatste publieke optreden in zijn prachtig gedecoreerde kostuum. Hij zegt na vele jaren dienst zijn 3de Bataljon Parachutisten uit Tielen adieu, nadat hij eerder alsnog twee jaar bijtekende en zo zijn pensioen uitstelde. Fons heeft een indrukwekkende staat van dienst als militair die hem met vele missies over de hele wereld en zelfs in oorlogsgebieden bracht en waarin hij vele internationale (hoge) delegaties vergezelde om hun veiligheid te garanderen. Proficiat met uw carrière Alfons !

Speech burgemeester Luyten

“Beste familie van oud-strijders en oorlogsslachtoffers, beste mensen, goede vrienden.

Eerst en vooral wil ik u van harte danken, danken voor uw aanwezigheid. Het zijn elk jaar dezelfde gezichten, dezelfde mensen die hier aanwezig zijn op deze herdenkingsviering.

AJ 00821 001De eerste en tweede wereldoorlog – de grote oorlogen – zoals ze worden genoemd, staan in geheugen gegrift als vreselijke daden van de mensheid. Maar - spijtig genoeg – worden wij ook vandaag geconfronteerd met gruwelijke conflicten in de Westerse wereld : Oekraïne en Israël.

Ieder jaar opnieuw komen wij hier samen om de twee wereldoorlogen te herdenken, om dank te zeggen aan alle mannen die streden voor onze vrijheid. Ieder jaar opnieuw zeggen wij dat deze herdenkingsviering een oproep is tot blijvende vrede en verdraagzaamheid. Maar vandaag is het anders, het is oorlog in Europa en in het Midden-Oosten, vlakbij. Twee conflicten die mogelijks nog jaren duren, twee conflicten die onze vrijheid bedreigen.

De wreedheid van de oorlog komt iedere avond door de gruwelijke tv-beelden onze huiskamer binnen. We worden geconfronteerd met de gruweldaden waartoe de mensen in staat zijn. Wij hebben een mening over wat er gebeurt, maar kijken voor het overige machteloos toe.

In een onzekere wereld, vol geweld… Een wereld waarin populistische leiders conflicten en oorlogen gebruiken in functie van hun eigen machtshonger moeten wij ons vragen durven stellen bij ons eigen defensiesysteem. Daarom graag een speciaal woord van dank aan de aanwezige militairen, zij die ook anno 2023 bereid zijn te strijden voor onze veiligheid en democratie.

AJ 00829 001Dank aan allen die streden voor onze veiligheid, alle oud-strijders en in het bijzonder de laatste Ravels oud-strijder uit de tweede wereldoorlog : Karel Verheyen die overleed op 4 november ll.

Ik wil ook alle vrijwiligers, de schooldirecties, de brandweer, fanfare, politie, militairen, alle kinderen en u allen bedanken voor uw inzet en aanwezigheid.

Samen geloven we in een rechtvaardige wereld, in democratie als garantie tot vrede, of om het te zeggen met de woorden van Nelson Mandela : “Wat belangrijk is, is niet alleen de overwinning van de democratie te behalen, maar om de democratie te behouden”.

Ik dank u” (WL11112023)

 

1rawepo cameraFOTOREPORTAGE : Herdenking 11.11.11 Ravels 2023

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE
  AFSPRAAK MAKEN ?  

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor het regionale nieuws.
Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers bereik je iedereen in de regio.

online adverteren