In het najaar van 2021 startte het project 'Veerkrachtige Dorpen' in Weelde-Statie.

bakker Weelde statie

Een levendig Dorpsteam vormde zich, kinderen droomden over hun toekomstig Weelde-Statie, en bijna 100 inwoners deelden hun visie in de gemeentezaal.

De belangrijkste uitdagingen werden bepaald: ontmoeting, basisvoorzieningen en verkeersveiligheid.

Basisvoorzieningen

Achter de schermen werd gewerkt aan de basisvoorzieningen. Inwoners misten een dorpswinkel, en zo ontstond het idee van Liesbeth Michielsen en haar man Jiri Van Hout. In haar huidig winkeltje waar ze pampertaarten en geschenkartikelen verkoopt, kunnen inwoners voortaan hun bestellingen voor vers brood en beleg in het weekend online of telefonisch doorgeven. Liesbeth geeft alle bestellingen door aan een plaatselijke bakkerij in Weelde en pikt de bestellingen elke zaterdag- en zondagmorgen op. Vervolgens maakt ze thuis de bestellingen klaar en kunnen de inwoners van Weelde-Statie het bij haar komen ophalen.

“Tijdens de vergaderingen met het dorpsteam kwam heel sterk naar voren dat we een dorpswinkeltje misten. Omdat ik zelf al een winkeltje had, was het voor mij dan ook een logische keuze om mijn schouders mee onder dit project te zetten” zegt Liesbeth Michielsen.

Voordelen van dit project zijn onder andere het versterken van de gemeenschap in Weelde-Statie. Het bevordert dialoog en helpt buren elkaar beter te leren kennen.

“Dit prachtige initiatief kunnen wij alleen maar toejuichen,’ zegt burgemeester Walter Luyten “Het brengt mensen weer samen in hun eigen buurt, ongeacht leeftijd of mobiliteitsbeperkingen. Iedereen kan weer wekelijks genieten van heerlijke broodjes en beleg.”

380420672 808016387993432 186226024051625319 nBehulpzaam

De inwoners van Weelde-Statie gaan spontaan in gesprek met elkaar en werken samen bij het afhalen van bestellingen. Behulpzame inwoners zijn vaak bereid om de bestellingen mee te nemen voor mensen die slecht te been zijn en moeite hebben om naar het winkeltje te komen. Zo ontstaan er nieuwe ontmoetingen en vriendschappen. Ouders zien er hun voordeel in door hun kind op zondagmorgen op pad te sturen. Ze krijgen dan vaak een extra centje mee om een snoepje te kopen als beloning.

Duurzaam

Daarnaast speelt duurzaamheid ook een grote rol. Inwoners kunnen hun bestellingen dichter bij huis ophalen, en vaak ook te voet, zodat het aantal kilometers dat afgelegd moet worden om aan verse producten te komen, drastisch vermindert Dit leidt tot een kleinere ecologische voetafdruk en een impuls voor de lokale economie. Liesbeth hoopt dat haar initiatief andere dorpen kan inspireren. Door lokale samenwerking en duurzame oplossingen kunnen meer dorpen floreren.

Samenwerken

Dit initiatief is een lichtend voorbeeld van Veerkrachtige Dorpen. Het winkeltje staat symbool voor gemeenschappen die samenwerken voor een betere toekomst, op eender welk vlak.

“Een dorp is niet alleen een plek om te wonen. Het is de plaats waar we anderen ontmoeten en opgroeien. Maar de context van onze dorpen is erg veranderd, lokale handelaars trekken weg of naschoolse opvang verdwijnt. Provincie Antwerpen zet sterk in op haar dorpenbeleid met het traject Veerkrachtige Dorpen. En dat werkt duidelijk inspirerend. Proficiat aan Liesbeth, één van de leden van het dorpsteam, om de handen uit de mouwen te steken en te zorgen voor gezelligheid, veerkracht en lekkers voor de buurt,” besluit gedeputeerde Kathleen Helsen van provincie Antwerpen bevoegd voor plattelandsbeleid.

De provincie Antwerpen, RURANT en het Innovatiesteunpunt ontwikkelden het project ‘Veerkrachtige Dorpen’ om de veerkracht van dorpen in kaart te brengen én te vergroten. Inwoners en gemeente volgen samen een traject waarin hun dorp grondig onder de loep wordt genomen. Van analyse naar visie, en van visie naar actie. Deze drie grote haltes kenmerken het een traject veerkrachtige dorpen. Iedere stap gaat gepaard met een participatieve aanpak. Het participatieproces is fundamenteel voor een duurzaam, kwalitatief en gedragen traject.

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren