1 2015 11 11 01911 november, 1918.... Om 5 h ’s nachts wordt in het Franse Compiègne de wapenstilstand ondertekend door de Franse generaal Foch en de Duitse delegatie. De wapens worden neergelegd en WO I is voorbij.
Bijna 100 jaar later gedenken we nog steeds deze gebeurtenis die ondertussen ook symbool staat voor de bevrijding van 1945 en het stopzetten van WO II.

 

H. Misviering gevolgd door optocht en kranslegging.


1-2015 -11-11_0311-2015 -11-11_034Elk jaar staan we ook in onze gemeente Ravels stil bij deze gebeurtenis. In de St Michielskerk te Weelde werd dan vanmorgen ook een dienst gehouden ter nagedachtenis in aanwezigheid van leden van de gemeenteraad en brandweer en mensen van het Belgische leger. De dienst werd opgeluisterd door de Fanfare van St Nicolauskring.


Nadien werd een fiere optocht gehouden met de fanfare naar het gedenkteken aan het gemeentehuis waar een krans werd gelegd en nog enkel toespraken werden gehouden door de burgemeester en enkele kinderen uit de Ravelse scholen.
Voor de gelegenheid was ook een afvaardiging oude legervoertuigen op de afspraak aanwezig om de viering luister bij te zetten. Dat de kinderen met deze legertrucks konden meerijden was voor de liefhebbers helemaal een feest.

 

Ook kransen in Ravels en Poppel

  
1-2015 -11-11_024Er was in de gemeenteraad van maandag al wat kritiek geuit op het feit dat deze viering enkel in Weelde gebeurde en er weinig of geen aandacht was vanwege het gemeentebestuur voor de gesneuvelden en oudstrijders van Poppel en Ravels. Dit werd echter niet in dank afgenomen door de burgemeester die dit resoluut tegensprak, maar om deze herinnering levendig en houdbaar te houden moet dit worden gecentraliseerd omwille van het feit dat er niet voldoende interesse meer is voor dit soort vieringen in alle deelgemeenten.

De kinderen uit de basisscholen uit Ravels en Poppel legden gisteren al een bloemenkrans bij de gedenktekens in hun gemeente.

 

fotograaf Meer foto's herdenking Wapenstilstand  2015  foto's : © Luc Jansens/RAWEPO

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren