jeugdraa iedereenmee cheque gdq2023

De Goede Doelen Quiz van de Ravelse Jeugdraad is er elk jaar op gebrand om voor het uitgekozen goede doel zoveel mogelijk geld in te zamelen als steuntje in de rug.

De vzw Iedereen Mee die eind vorig jaar werd opgericht was erg verheugd dat zij werden uitgekozen om de riante cheque van € 1.500 in ontvangst te nemen.

De burgemeester was vooral blij dat de jeugdraad nog steeds het hart op de juiste plaats heeft en dat de jeugd nog altijd het gevoel van gelijkheid voor iedereen in zich meedraagt. De gemeente biedt met veel plezier een drankje aan bij deze gelegenheid en is blij dat ze de locatie ter beschikking kunnen stellen, maar zijn niet alleen blij voor de vzw maar ook zeer fier op een jeugdraad zoals deze van Ravels.

Jaarlijkse Goed Doelen Quiz

De Ravelse jeugdraad organiseert jaarlijks een quiz ten voordele van het goede doel. De opbrengst wordt bij voorkeur geschonken aan een lokaal initiatief waarbij de doelgroep kinderen of jongeren centraal staat. In het verleden ontvingen onder meer Toubacouta vzw, 11.11.11 en de Maud & Vic Foundation al een mooie cheque van de jeugdraad. Dit jaar valt deze eer te beurt aan Iedereen Mee in Ravels vzw, een recent opgerichte vereniging die er enerzijds naar streeft om mensen met een beperking samen te brengen. Anderzijds is de vzw van mening dat een beperking mensen niet in de weg mag staan om volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving en wil zij dus ook letterlijk iedereen meekrijgen in Ravels.

Iedereen mee in Ravels vzw

Sinds 2017 brengt het gemeentebestuur van Ravels regelmatig ouders van kinderen en jongeren met een specifieke zorgnood samen. Het hoofddoel van dit overleg is om ouders de kans te geven elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Daarnaast fungeert het overleg ook als een platform waar ouders het gemeentebestuur kunnen adviseren over verschillende beleidsdomeinen, waaronder vrije tijd, kinderopvang, wonen en meer.

Wat ooit begon als een informeel samenkomen, is nu uitgegroeid tot een volwaardige adviesraad. Het overleg heeft steeds meer invloed gekregen en wordt nu erkend als een belangrijk orgaan binnen de gemeente. Het gemeentebestuur hecht waarde aan de input en feedback van ouders met kinderen met specifieke zorgbehoeften en ziet het overleg als een waardevolle bron van informatie bij het vormgeven van beleid.

Het succes van het overleg heeft vier moeders van jonge kinderen met een specifieke zorgnood geïnspireerd om de handen in elkaar te slaan. Eind 2022 hebben zij gezamenlijk de Iedereen mee in Ravels vzw opgericht. Deze vereniging streeft ernaar om de stem van ouders en hun kinderen met specifieke zorgbehoeften te versterken binnen de gemeente Ravels. Door samen te werken en zich te organiseren, kunnen zij collectief werken aan het verbeteren van de levenskwaliteit en de inclusie van kinderen met specifieke zorgbehoeften in de samenleving.

De oprichting van Iedereen mee in Ravels vzw getuigt van de positieve impact die het overleg tussen ouders en het gemeentebestuur heeft gehad. Het is een belangrijke stap voorwaarts in het bevorderen van begrip, ondersteuning en beleidsverandering voor gezinnen met specifieke zorgbehoeften in Ravels en daarbuiten.

iedereenmee cheque gdq2023

Contactgegevens

Verantwoordelijk uitgever:

André Jansens
Korte Wijkstraat 1, 2381 WEELDE

Mail adres: info@rawepo.be
Telefoon: +32 (014) 657298
Mobiel: +32 (0) 475 97 94 13     

ADMIN

Gebruiksvoorwaarden

logo rawepo

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Uw eerste stop voor
het regionale nieuws.

Altijd klaar voor de inwoners van Ravels.

Adverteren op Rawepo.

Adverteren op RAWEPO helpt echt wel,
met dagelijks duizenden surfers
bereik je iedereen in de regio.

online adverteren